13.05.2024 Kütahya Vakıflar Bölge Müdürlüğü iletilen yazıda; "Afyonkarahisar-Çay İlçesi Aşağı Mahalle, 796 ada, 1 Parsel, (Taşhan) 25 Yıl Süreli Restorasyon veya Onarım Karşılığı Kiralanması İşi" ihaleye çıkılacağı belirtilmektedir.  Açık teklif usulü ihaleye çıkartılacak olan proje de 25 yıl süreyle kiralamada söz konusu olup, ayrıntılı bilgiler ekteki ilanda yer almaktadır. Ek 20240510-3-17


09.05.2024 Uşak Ticaret ve Sanayi Odası (UTSO), Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) hibe programları hakkında uzmanlarla, üyelerini bir araya getirerek birebir görüşme imkânı sağladı.   Uşak Ticaret ve Sanayi Odası, devlet destekleri, teşvikler ve bu teşviklerin uygulanması, hukuksal süreçler gibi üyelerinin iş hayatı ve ticari ilişkilerinde karşılaşmaları muhtemel konularda, alanında uzman kişilerle üyelerini, buluşturarak birebir görüşme imkânıyla danışmanlık hizmeti vermeye devam ediyor.   Bugün, UTSO hizmet binasında gerçekleşen danışma masasında TKDK’nın yeni dönem hibe programları hakkında TKDK uzmanları tarafından ayrıntılı bilgi verildi. Ayrıca, danışan üyelerin sorunları ve çözüm yolları ile ilgili görüşüldü.  


02.05.2024   ’’Inditex Sosyal Uygunluk Standartı Bilgilendirme Toplantısı’’ Uşak Ticaret ve Sanayi Odası (UTSO) ve Uşak Organize Sanayi Bölgesi Müdürlüğü (UOSB)işbirliği ile gerçekleştirildi. Inditex Sürdürülebilirlik Ülke Müdürü Yasemin Gürek ve Sosyal Uygunluk Koordinatörü Uzmanı Didem Usluca’nın sunumuyla gerçekleşen toplantıda, Inditex grubu içeresinde yer alan bir markaya üretim yapabilmek için hem üreticinin hem de alt üretici ve tedarikçilerin sağlaması gereken kriterler anlatıldı. Toplantı sonunda katılımcıların sorularına cevap veren uzmanlar, hazırlanacak belgelerden denetimde izlenecek adımlar gibi konulara değindi.  


Değerli Üyemiz;   Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Stratejik Araştırmalar ve Verimlilik Genel Müdürlüğü tarafından; verimlilik bilincinin ülke çapında yaygınlaştırılması, kurum ve kuruluşlar arasında bilgi ve tecrübe paylaşımın artırılması, verimlilik konusunda yürütülen projelerin kamuoyuna duyurulması, uygulanmış projelerin sağladığı yararların tanıtılması ve verimliliği artırma konusunda yürütülecek yeni projelerin teşvik edilmesini sağlamak amacına yönelik olarak her yıl “Verimlilik Proje Ödülleri” düzenlenmektedir.    2014 yılından bu yana her yıl gerçekleştirilen organizasyona gösterilen ilgi gün geçtikçe artıyor. Hem özel sektör işletmelerinin hem de kamu kurum ve kuruluşlarının başvuru yapabildiği yarışmada dereceye giren proje sahiplerine verilecek ödüller Sanayi ve Teknoloji Bakanı tarafından takdim edilecek.   Verimlilik Proje Ödülleri 2024 yarışması için


02.04.2024 Sayın Üyemiz, İstanbul Sanayi Odası’ndan alınan yazıda; 1968 yılından bu yana her yıl kamuoyuna sunulan "Türkiye'nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu" araştırmasının, sanayimize ve ekonomimize ilişkin önemli bir referans niteliğinde olduğu ve 50 yılı aşkın süredir Türk sanayi sektörünün gelişimine ışık tutan araştırmanın, katılımcı kuruluşların yurtiçi ve yurtdışı tanıtımına da katkıda bulunduğu belirtilmektedir. 2023 yılı Türkiye’nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu araştırmasına katılabilme alt sınırı, net üretimden satışlarda 750 milyon TL olarak tespit edilmiştir. Büyüklük sıralamasında temel kriter olarak alınan net üretimden satışlar büyüklüğünün Kurumlar Vergisi Beyannamesi (E-beyanname) ile tutarlı olması gerekmektedir. Söz konusu koşulları karşılayan ve 2023 yılı Türkiye’nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu araştırmasına katılmak isteyen kuruluşların; www.iso500


28.03.2024 Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Sayın Alparslan Bayraktar, Uşak Ticaret ve Sanayi Odası’nda ‘’Sektör Temsilcileri ile İstişare Toplantısı’’nda iş adamları ve kamu temsilcileri ile bir araya geldi.   Toplantının açılış konuşmasını yapan UTSO Yönetim Kurulu Başkanı S. Selim Kandemir, Oda olarak böylesine önemli bir toplantıya ev sahipliği yapmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirirken, il sektörleri hakkında bilgiler aktararak, sektörel talepleri iletti.   Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Sayın Alparslan Bayraktar, enerji alanında yaptıkları yatırımlara değinerek, sanayi ve ticari hayatı desteklemek yönünde teşvikler ve uygulamalarda bulunduklarını belirtti.   Toplantının son kısmında ise Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Sayın Alparslan Bayraktar, Uşak iş dünyası temsi


28.03.2024 Uşaklı sanayicilerin sorunları ve beklentilerini T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır’a sunmak amacıyla, ‘’Sanayicilerle İstişare Toplantısı" Uşak Karma (Deri) Organize Sanayi Müdürlüğünde gerçekleştirildi Toplantıya, Uşak Valisi Dr. Turan Ergün, Uşak Milletvekilleri İsmail Güneş ve Fahrettin Turgut, Uşak Belediye Başkanı Mehmet Çakın, Bakanlık üst düzey bürokratları, Uşak Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı S. Selim Kandemir, Uşak OSB Başkanları, Bölge Yönetim Kurulu Üyeleri, Uşak’taki kamu ve meslek kuruluşlarının yöneticileri, Uşak sanayicileri katıldı. Kandemir, Sayın Bakana il sektörleri hakkında bilgi vererek, Uşak’ın yatırım, üretim ve istihdamına katkı sağlayacak destek taleplerini iletti.  


Sayın Üyemiz, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinden Odamıza iletilen 22.03.2024 tarih ve 3125 sayılı yazıda; T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı Girişimcilik Dairesi Başkanlığı'nın yazısı ilgide belirtilerek, girişimciliğin Avrupa çapında kamu kurum ve kuruluşlarının desteği ve teşviki ile geliştirilmesini ifade eden ve Avrupa Komisyonu'nun sponsorluğunda 2006 yılından bu yana düzenlenen Avrupa Girişimciliği Teşvik Ödülleri yarışmasına 2011 yılından itibaren Türkiye'nin de katıldığı, ödül programının ülkemizde duyurulması ve belirlenen iki adayın Komisyona bildirilmesi konusunda da KOSGEB'in görevlendirildiği belirtilmiştir. Söz konusu yarışmaya; • Yerel, bölgesel ve ulusal kamu kurum ve kuruluşları • Kamu-özel ortaklıkları • Üniversiteler • KOBİ'ler (Sadece 6. Kategori Sorumlu ve Kapsayıcı Girişimcilik Kategorisi


26.03.2024 Sayın Üyemiz, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden (TOBB), Odamıza gönderilen yazıda; Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı’nın 18.03.2024 tarih ve 146917 sayılı ilgi yazıda, Türkiye Mezunları Programı (TMP) kapsamında ülkemiz yükseköğretim kurumlarından, dil kurslarından ve akademilerinden aldıkları eğitimi başarılı olarak tamamlayan uluslararası mezunlarımızın kendi aralarında ve Türkiye ile kurdukları iletişimin mezuniyetleri sonrasında da devamını temin etmek amacı ile muhtelif faaliyetler yürütüldüğü belirtilmektedir. Yazıda devamla, TMP kapsamında 150.000’den fazla Türkiye mezununun bilgilerinin derlendiği “Türkiye Mezunları Portalı”nın (https://www.turkiyemezunlari.gov.tr/) hayata geçirildiği ve bir veri tabanı olması yanında Türkiye mezunları için bir kariyer sayfası yönü de bulunan portalda, dünyanın 184 farklı ülkesinde mukim, ülkemizi tanıyan ve ço