MESLEK KOMİTESİ BAŞKANI

 

1. GÖREV VE SORUMLULUKLARI

a. Meslek komitesi gündemini belirlemek,

b. Gündemin komite üyelerine duyurulmasını sağlamak,

c. Meslek Komitesinin belirlenmiş aralıklarla toplanmasını sağlamak,

d. Toplantılarda görüşülen konuları tutanak ile kayıt altına aldırmak,

e. Alınan kararların gerekli olması durumunda Meclis ve Yönetim Kurulu toplantılarında görüşülmesini sağlamak,

f. Meclis ve Yönetim Kurulu tarafından talep edilen araştırma ve inceleme faaliyetlerini koordine etmek,

g. Gerekli görüldüğü durumlarda Meclis ve Yönetim Kurulu toplantılarına katılım sağlamak,

h. Odanın kurumsallaşması yönünde gerekli gördüğü iyileştirme faaliyetleri konusunda önerilerde bulunmak,

i. Paydaşlar tarafından iletilen öneri, talep ve şikayetleri Yönetim Sistemleri Bölüm Yöneticisine ileterek kayıt altına alınmasını sağlamaktan sorumludur.

 

2. VEKALET

a. Yokluğunda Başkan Yardımcısı vekalet eder.

 

3. ÜST-AST İLİŞKİLERİ

 

4. GÖREV PROFİLİ

a. “5174 Sayılı Türkiye Odalar Borsalar Birliği ile Odalar ve Borsalar Kanunu”nda ve ilgili yönetmeliklerde belirtilen niteliklere haiz olmak

 

5. RAPORLAMA

a. Yapılan çalışmalara ilişkin Meclis ve Yönetim Kuruluna rapor sunar.

 

MESLEK KOMİTESİ BAŞKAN YARDIMCISI

1. GÖREV VE SORUMLULUKLARI

 

a. Başkanın yokluğunda Başkanın talebi doğrltusunda görev ve sorumluluklarını yerine getirmek,

b. Odanın kurumsallaşması yönünde gerekli gördüğü iyileştirme faaliyetleri konusunda önerilerde bulunmak,

c. Paydaşlar tarafından iletilen öneri, talep ve şikayetleri Yönetim Sistemleri Bölüm Yöneticisine ileterek kayıt altına alınmasını sağlamaktan sorumludur.

 

2. VEKALET

 

3. ÜST-AST İLİŞKİLERİ

a. Meslek Komitesi Başkanına karşı sorumludur.

 

4. GÖREV PROFİLİ

a. “5174 Sayılı Türkiye Odalar Borsalar Birliği ile Odalar ve Borsalar Kanunu”nda ve ilgili yönetmeliklerde belirtilen niteliklere haiz olmak

 

5. RAPORLAMA

a. Yapılan çalışmalara ilişkin Meslek Komitesi Başkanına rapor sunar.

 

MESLEK KOMİTESİ ÜYELERİ

1. GÖREV VE SORUMLULUKLARI

a. “5174 Sayılı Türkiye Odalar Borsalar Birliği ile Odalar ve Borsalar Kanunu”nda belirtilen görevleri yerine getirmek,

b. Meslek Komitesi Başkanı tarafından yapılan çağrı doğrultusunda toplantılara katılım sağlamak,

c. Toplantı gündemiyle ilgili görüş ve önerilerini bildirmek,

d. Meclis veya Yönetim Kurulu tarafından talep edilmesi durumunda gerçekleştirilecek araştırma ve inceleme faaliyetlerine katkı sağlamak,

e. Odanın kurumsallaşması yönünde gerekli gördüğü iyileştirme faaliyetleri konusunda önerilerde bulunmak,

f. Paydaşlar tarafından iletilen öneri, talep ve şikayetleri Yönetim Sistemleri Bölüm Yöneticisine ileterek kayıt altına alınmasını sağlamaktan sorumludur.

 

2. VEKALET

 

3. ÜST-AST İLİŞKİLERİ

a. Meslek Komitesi Başkanına karşı sorumludur.

 

4. GÖREV PROFİLİ

a. “5174 Sayılı Türkiye Odalar Borsalar Birliği ile Odalar ve Borsalar Kanunu”nda ve ilgili yönetmeliklerde belirtilen niteliklere haiz olmak

 

5. RAPORLAMA

a. Yapılan çalışmalara ilişkin Meslek Komitesi Başkanı’na rapor sunar.