Politikamız; tüm paydaşlarımızla ortak amaçlar üreterek odamızdan beklenen hizmetleri eksiksiz yerine getirmek, ilimizin ve ülkemizin ticari ve ekonomik yaşamını daha yüksek standartlara taşımak için yasal mevzuat şartları ve diğer uygulanabilir şartlar çerçevesinde her türlü girişim ve katkıda bulunmaktır.
Bu bağlamda;


• Odamızı etkileyen iç ve dış hususları sürekli takip ederek paydaşlarımızın beklentilerini karşılayabilecek faaliyetler gerçekleştirmek ve geliştirmek,
• Yönetim sistemlerinin şartlarına uymak ve sürekli iyileştirmek, amaç ve hedefler belirleyerek vizyonumuza ulaşacak yolu takip etmek
• Yönetim sistemleri için kaynakları en etkin ve verimli biçimde kullanmak,
• Şeffaf, hesap verebilir, adil, erişebilirliği yüksek, tarafsız, zamanında, yetkin personeli ile üye odaklı yaklaşımı benimseyerek müşteri memnuniyetini sağlamak,
• Çalışanlarına değer veren bir kurum kültürü oluşturmak ve çalışma ortamını etkinleştirerek çalışan memnuniyetini sürekli kılmak,
• Kuruluşun kurumsal risk çerçevesini belirleyerek risklerimizin izlenmesi, ölçülmesi, değerlendirilmesi ve ele alınmasını sağlamak,
• Risklerle ilgili yükümlülükler ve sorumlulukları belirleyerek çelişen ilgi alanları ile uğraşma biçimini ele almak,
• Kişisel Verilerin Korunması Kanunu çerçevesinde tüm paydaşların bilgi güvenliğini sağlamak,
• Kurumsal hafızamız ve tüm paydaşlarımızın bilgileri için, son teknolojik gelişimlere uygun iç ve dış güvenlik sistemlerini uygulamak
• Tüm mevzuat ve yasal şartlara uymayı taahhüt etmek, temel anlayışımızdır.