K Belgesi Birimi

K Yetki Belgesi Nedir ?

Ticari amaçla yurtiçi eşya taşımacılığı yapacak gerçek ve tüzel kişilere verilir. Taşımanın şekline göre aşağıdaki türlere ayrılır. Bunlar K1, K2 ve K3 türü yetki belgeleridir.

Ulaştırma Bakanlığı ile Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği arasında imzalanan protokol gereğince odamız tarafından 2009 yılından itibaren K Belgeleri yeni başvuru, yenileme, taşıt ekleme-çıkarma işlemleri yapılmaktadır.

K Belge Türleri

 

Nakliye sektöründe hizmet veren şahıs veya tüzel kişilerin alması gereken K Belge türüdür. K1 Yetki Belgelerinde ; Tonaj ve yaş şartı vardır. Şirketlerde 50 Ton, şahıslarda 25 ton azami yüklü ağırlığın sağlanması gereklidir.

 

Gerekli Evraklar

 • T.C. kimlik numarası yazılı nüfus cüzdan fotokopisi (Şirketlerde tüm ortakların.)

 • KEP (Kayıtlı Elektronik Posta) adresi bildirim dilekçesi(Şirketler İçin)
 • Özmal olarak kayıtlı ticari araçların fenni muayenesi ve sigortası yapılmış ruhsat fotokopileri.

 • Kayıtlı olduğu odadan alınmış faaliyet belgesi fotokopisi

 • Şahıslarda 25 ton, şirketlerde 50 ton yüklü ağırlık kapasitesi .

 • Faal vergi mükellefi olduğunu gösterir yazı veya vergi tabelası fotokopisi.Vergi levhasında 49.41.02 Karayolu ile Şehirler arası yük taşımacılığı (Gıda,Sıvı,Kuru yük,Vb.)gaz ve petrol ürünleri hariç Nace numarası kayıtlı olması

 • Şahıslarda imza beyannamesi aslı, şirketlerde imza sirküleri aslı veya noter onaylı sureti getirilerek aslının görülerek fotokopisinin verilmesi .

 • Şirketlerde Orta Düzey Yönetici belgesi veya 6 ay içerisinde 1 kişinin yönetici olarak bulunmasına dair taahhütname.

Kamyonet ile şehir içi ve şehirlerarası nakliyecilik hizmeti veren şahıs veya tüzel kişilerin alması gereken K Belge türüdür.

Gerekli Evraklar

 • T.C. kimlik numarası yazılı nüfus cüzdan fotokopisi (Şirketlerde tüm ortakların.)
 • KEP (Kayıtlı Elektronik Posta) adresi bildirim dilekçesi(Şirketler İçin)
 • Özmal olarak kayıtlı ticari araçların fenni muayenesi ve sigortası yapılmış ruhsat fotokopileri
 • Kayıtlı olduğu odadan alınmış faaliyet belgesi fotokopisi
 • En az 1 adet kamyonet cinsi aracın kayıtlı bulunması gereklidir.(Kamyon ilavesi K1* için yapılamaz)
 • Faal vergi mükellefi olduğunu gösterir yazı veya vergi tabelası fotokopisi.Vergi levhasında 49.41.02 Karayolu ile Şehirler arası yük taşımacılığı (Gıda,Sıvı,Kuru yük,Vb.)gaz ve petrol ürünleri hariç Nace numarası kayıtlı olacak
 • Şahıslarda imza beyannamesi aslı, şirketlerde imza sirküleri aslı veya noter onaylı sureti getirilerek aslının görülerek fotokopisinin verilmesi
Oto kurtarıcı, lastik tekerlekli vinç, para/altın gibi değerli kağıt/maden taşıyan zırhlı ve benzeri özel amaçlı taşıtlarla ticari amaçla hizmet veren şahıs veya tüzel kişilerin alması gereken K Belge türüdür.

Gerekli Evraklar

 • T.C. kimlik numarası yazılı nüfus cüzdan fotokopisi (Şirketlerde tüm ortakların.)
 • KEP (Kayıtlı Elektronik Posta) adresi bildirim dilekçesi(Şirketler İçin)
 • Özmal olarak kayıtlı ticari araçların fenni muayenesi ve sigortası yapılmış ruhsat fotokopileri
 • Kayıtlı olduğu odadan alınmış faaliyet belgesi fotokopisi
 • En az 1 aracın cinsi özel amaçlı olarak kayıtlı olması(özel amaçlı taşıtlar harici belgeye araç kaydı yapılamaz)
 • Faal vergi mükellefi olduğunu gösterir yazı veya vergi tabelası fotokopisi.Vergi levhasında 49.41.02 Karayolu ile Şehirler arası yük taşımacılığı (Gıda,Sıvı,Kuru yük,Vb.)gaz ve petrol ürünleri hariç Nace numarası kayıtlı olması
 • Şahıslarda imza beyannamesi aslı, şirketlerde imza sirküleri aslı veya noter onaylı sureti getirilerek aslının görülerek fotokopisinin verilmesi
Kendine fatura edilmiş ve kendisinin fatura etmiş olduğu kendine ait malların taşınmasının yapılabilmesi için şahıs veya tüzel kişilerin alması gereken K Belge türüdür. Toplam yüklü ağırlığı 3.5 Ton üstü KAMYONLAR içindir. Ayrıca 2. ve daha üstü araç ilavelerinde 3.5 ton altı KAMYONET ilave edilebilmektedir.

Gerekli Evraklar

 • T.C. kimlik numarası yazılı nüfus cüzdan fotokopisi (Şirketlerde tüm ortakların.)
 • KEP (Kayıtlı Elektronik Posta) adresi bildirim dilekçesi(Şirketler İçin)
 • Özmal olarak kayıtlı ticari araçların fenni muayenesi ve sigortası yapılmış ruhsat fotokopileri
 • Şahıslarda imza beyannamesi aslı, şirketlerde imza sirküleri aslı veya noter onaylı sureti getirilerek aslının görülerek fotokopisinin verilmesi
 • Şirketler için vergi levhası fotokopisi
Kamyonet ile ticari amaçla olmamak ve sadece kendi malını yurtiçinde taşıma yapabilmesi için şahıs veya tüzel kişilerin alması gereken K Belge türüdür. Toplam yüklü ağırlığı 3.5 Ton altı KAMYONETLER içindir.

Gerekli Evraklar

 • T.C. kimlik numarası yazılı nüfus cüzdan fotokopisi (Şirketlerde tüm ortakların.)
 • KEP (Kayıtlı Elektronik Posta) adresi bildirim dilekçesi(Şirketler İçin)
 • Özmal olarak kayıtlı ticari araçların muayenesi yapılmış ruhsat fotokopileri
 • Şahıslarda imza beyannamesi aslı, şirketlerde imza sirküleri aslı veya noter onaylı sureti getirilerek aslının görülerek fotokopisinin verilmesi
 • Şirketler için vergi levhası fotokopisi
Ev eşyası ve büro mobilyası nakliyeciliğinin yapılabilmesi için şahıs veya tüzel kişilerin alması gereken K Belge türüdür.

Gerekli Evraklar

 • T.C. kimlik numarası yazılı nüfus cüzdan fotokopisi (Şirketlerde tüm ortakların.)
 • KEP (Kayıtlı Elektronik Posta) adresi bildirim dilekçesi(Şirketler İçin)
 • Özmal olarak kayıtlı ticari araçların fenni muayenesi ve sigortası yapılmış ruhsat fotokopileri.Araçların kasa ve römorklarının kapalı kasa veya tenteli olmalıdır
 • Kayıtlı olduğu odadan alınmış faaliyet belgesi fotokopisi
 • Şahıslarda ve şirketlerde 35 ton yüklü ağırlık kapasitesi ve en az 2 araç kayıtlı olmalıdır
 • Faal vergi mükellefi olduğunu gösterir yazı veya vergi tabelası fotokopisi.Vergi levhasında 49.42.01 Yurtiçi Ticari Ev ve Büro Eşyası Taşımacılığı ürünleri hariç Nace numarası kayıtlı olması
 • Şahıslarda imza beyannamesi aslı, şirketlerde imza sirküleri aslı veya noter onaylı sureti getirilerek aslının görülerek fotokopisinin verilmesi
 • Şirketlerde Orta Düzey Yönetici belgesi veya 6 ay içerisinde 1 kişinin yönetici olarak bulunmasına dair taahhütname

Önemli Notlar

 • K Belgesine kayıtlı taşıtlarının kazaya uğraması, yanması, hurdaya ayrılması veya başka bir mücbir sebepten dolayı iş göremez duruma gelmesi veya TAŞIT SATIŞI YAPMIŞ OLMALARI halinde, bu durumları değişikliğin meydana geldiği tarihten itibaren 90 gün içinde Bakanlığa (Odamıza) bildirirler. Aksi halde uyarı (para) cezası uygulanmaktadır.
 • Asgari kapasitenin altına düşülmesi halinde; kapasite altına düşüldüğü tarihten itibaren, 630 gün içinde bu Yönetmelikte öngörülen asgari kapasiteyi tamamlamak üzere yeterli sayıda/kapasitede taşıtı, K belgelerine kayıt ettirmek zorundadırlar. Aksi halde K belgeleri iptal olur. (630 günlük kapasite altında kalınan bu süre, 5 yıllık K belgesi süresinde yalnızca bir defa kullanılabilecektir.)
 • Geçerlilik tarihine son 90 gün kala belge yenileme işlemi yapılabilmektedir.
 • K BELGESİ KİRALANMAZ VE SATILMAZ. 1.Derece yakınlara(anne-baba-çocuklara-kardeş) devir işlemleri yapılabilir. Ve belge sahibinin hissesi bulunduğu(%25) şirkete devri yapılabilir.