Odamız; ilgili kanun ve yönetmelikler çerçevesinde elde ettiği gelirleri; paydaşlarına ve topluma fayda sağlayıcı faaliyetlerin geliştirilmesi ve stratejik plan hedeflerinin gerçekleştirilmesinde bir araç olarak kullanır. 

Bu kapsamda;

  • Mali kaynaklarını yönetirken uygun, güvenli ve etkin yatırım araçlarını kullanır.
  • Mali kaynakların yönetiminde şeffaflık, hesap verebilirlik ve ihtiyatlılığı temel prensip olarak görür.
  • Mali Kaynakların yetkin personel tarafından yönetilmesini sağlar.
  • Gerçekleştirilen mali risk analizleri ile gerekli tedbirleri belirler, uygular ve izler.
  • Gelir ve giderlerini düzenli raporlarla takip eder, gerekli iyileştirme çalışmalarını planlar ve uygular.