5174 sayılı kanunun 9. Maddesi gereği Uşak Ticaret ve Sanayi Odası Ticaret Sicil Müdürlüğüne tescil işlemini yaptırmış olan gerçek/tüzel kişiler ve bunların şubeleri odaya kayıt yaptırmak zorundadır.

 

FAALİYET BELGESİ

Oda üyesi firmaların başvuruları halinde çeşitli resmi, özel kurum ve kuruluşlara ibraz edilmek üzere ücret karşılığı faaliyet belgesi verilmektedir. Faaliyet belgesinde firmanın unvanı, iş konusu, sermayesi, Ticaret ve Oda sicil numarası, kayıt tarihi ve derecesi belirtilmektedir.

ODA SİCİL KAYIT SURETİ

Oda üyesi firmaların başvuruları halinde çeşitli resmi, özel kurum ve kuruluşlara ibraz edilmek üzere oda sicil kayıt sureti verilmektedir.

G BENDİ

Oda üyesi firmaların yazılı başvuruları halinde çeşitli resmi, özel kurum ve kuruluşlara ibraz edilmek üzere ücret karşılığı G bendi ücret verilmektedir.

  • Üyelerimizin mesleki konulardaki istek, beklenti ve problemleri doğrultusunda inceleme ve araştırmalar yaparak gerekli merciler nezdinde girişimlerde bulunma ve sonuçları takip etme,
  • Odamız fuar teşviklerinden faydalanma,
  • Odamız yurtdışı iş gezilerine katılan üyelerimizin yol masrafları ve diğer harcamalarının karşılanması ve ticari imkanlarını çeşitlendirme,
  • İthalat ve ihracatla ilgili tüm fatura, belge vb'nin suret onayları,
  • Onayı istenen faturaların rayice uygun olup olmadığının doğrulanması,
  • Uluslararası geçiş belgelerinin temini ve dağıtımı,
  • Gayrimenkul ve menkul değerlerin rayiç tespiti,
  • Firma sahibi, ortağı ve yetkililerinin Bağ-Kur ile ilgili tüm formlarının hazırlanması ve onaylanması,
  • Ustalık, kalfalık, çıraklık vb. sözleşmelerinin onaylarının yapılması.