Sosyal ve ekonomik sektörlerin işgücü taleplerini ara eleman ve ana eleman ihtiyacını mesleki ve teknik eğitim ile karşılayarak isteyenleri meslek sahibi yapmak.  

Ulusal ve uluslararası standartlara uygun mesleki yeterliliğe sahip iş gücü yetiştirmek, mesleği değerli kılmak için yapılan çalışmaların tümü mesleki eğitim birimi tarafından sürdürülmektedir.