Organizasyonları güçlü kılan, sahip oldukları ortak değerlerdir. Ortak değerler, kurumu oluşturan tüm bireyleri (çalışanlar, seçilmişler, üyeler) ortak bilinç ve kültür etrafında birleştirir. Kurumun önceliklerini ifade ettiği için yönetime karar aşamasında yol gösterir, kurum kaynaklarının hangi faaliyetlere harcanacağına rehberlik eder.

Uşak Ticaret ve Sanayi Odası’nın temel değerleri;

 • Saygın ve güvenilir olmak
 • KOBİ’lerin gelişimlerini ve girişimciliği teşvik etmek
 • Yenilikçi ve kaliteli hizmet vermek için çalışanlarının bilgi ve vizyonlarını sürekli eğitim ve seminerlerle arttırmak
 • Etkin, hızlı, kaliteli ve üye odaklı hizmet vermek
 • Tüm üyelere eşit ve tarafsız hizmet sunmak
 • Kurumda ve tüm üyelerinde çevreye saygılı, sürdürülebilir büyümeyi desteklemek
 • Bilgiye çabuk ulaşan, işleyen ve dağıtan bir kurum olmak
 • Şeffaf ve hesap verebilir bir kurum olmak
 • Üyeleri ile sürekli ve sağlıklı iletişim kurmak
 • Üyelerine yönelik ihtiyaç analizleri yaparak bu ihtiyaçlara yönelik çözümler ve hizmetler oluşturmak.
 • Sosyal sorumluluklarının farkındalığında olarak paydaşlarla işbirliğine dayalı toplumsal gelişim sağlamak
 • Takım çalışmasına önem veren bir çalışma ortamı oluşturmak.