Özel Kalem Birimi Yönetim Kurulu Başkanı, Yönetim Kurulu Üyeleri, Meclis Başkanı ve Meclis Üyeleri ile Genel Sekreter'in, Odayla ilgili çalışmalarını programlamak ve düzenlemektedir. 

Yönetim Kurulu Toplantılarını ve Meclis toplantılarının gündemlerini hazırlamak ve ilgili kişilere tebliğ etmek. Ayrıca ilgili belgeleri arşivlenmesini sağlamaktadır.