Yazılım Birimi

 • Odanın ihtiyacı olan yazılımları belirlemek.
 • Tespit edilen yazılım ihtiyaçları ve Bilgi İşlem Yönetimi tarafından kendisine verilen yazılım projelerinin yazılmasının, düzeltilmesinin ve güncellemelerinin analizi, veritabanı tasarımları ile yazılım kodlamalarını yapmak.
 • Yazılımların sağlanabilmesi için kullanıcılarla, yazılım çalışanlarıyla ve bölüm yetkilileriyle bilgi paylaşımlarında bulunmak.
 • Yazılım için gerekli olan sistem ihtiyaçlarını belirlemek.
 • Belirlenen yazılım ve sistem ihtiyaçlarının dokümante olmasını sağlamak.
 • Odanın, yazılım ihtiyaçlarını belirleyerek analiz yapmak.
 • Yazılımların hızlı ve kesintisiz hizmet vermesi hususunda tedbirlerin alınmasını sağlamak.
 • Altyapı ve sunucuların iyileştirilmesi hususunda raporlar vermek.
 • Gerekli eğitimlere katılarak, arşivde toplamak,oda içinde kullanılan uygulamalar arasındaki veri aktarımının sorunsuz ve standartlara bağlı olması için gerekli düzenlemeler hazırlanarak uygulamaya geçirilmesini sağlamak.
 • Projelerde görev alan koordinatörlerden düzenli olarak iş süreci ile ilgili rapor almak.
 • Projelerde karşılaşılan durumlarla ilgili yetkililerle durum değerlendirmesi yapmak.
 • Yazılım için ihtiyaç duyulan tasarımları belirlemek, tasarımla ilgili dokümanları hazırlamak ve planlanan tasarımların gerçekleşmesini sağlamak.
 • İhtiyaç duyulan yazılımlar ve projeler için gerekli kodların yazımlarının ve düzeltilmesinin kontrollerini gerçekleştirmek.
 • Yazılımlar için gerekli teknik donanımları hazırlamak, hazırlatmak.
 • Yürüttüğü yazılımları test etmek.
 • Yazılımlar için gerekli eğitim dokümanlarının hazırlanmasına yardımcı olmak.
 • Eğitim gerektiğinde; eğitim için gerekli bilgilendirmeyi yapmak.