• İnsan Kaynakları politikasının hazırlanmasına yönelik çalışmaları yürütmek, bu politikaların uygulanması, geliştirilmesi ve sonuçlarının değerlendirilmesi çalışmalarını yapmak,
  • İşe alım, terfi, görev değişikliği, emeklilik ve işten ayrılma gibi süreçleri yönetmek,
  • Personel özlük işlemlerini ilgili yasalar gereği zamanında, tam ve eksiksiz olarak yapmak,
  • Bütçe ve iç yönergeler doğrultusunda belirlenen hak ve ödemeleri yapmak,
  • Staj yapan öğrencilerle ilgili işlemleri Oda Yönetmelikleri ve Yönetim Kurulu Kararları doğrultusunda yapmak,