İhracata konu olan malların yerli üretim yerini gösteren belgedir. Bazı ülkeler, menşe şahadetnamelerinin, kendi mahalli konsoloslukları tarafından tasdik edilmesini isteyebilmektedir.

 • Ülkemizde ihracatçı ve onun temsilcisi tarafından hazırlanmakta olup, bağlı bulunulan oda tarafından tasdik edilmesi gerekmektedir.
 • Gümrük vergilerinin belirlenmesinde kullanılmaktadır.
 • Menşeinin belirlenip, belgelendirilmesinde kullanılan menşe şahadetnamesi düzenlenmesi zorunlu belgelerden olmayıp, ithalatçı firmanın isteği doğrultusunda hazırlanır.
 • Menşe şahadetnameleri, gümrük beyannameleri ekinde gümrük idarelerine ibraz edilir
 • A, B ve C olarak üç nüsha halinde düzenlenen menşe şahadetnamelerinin C Formu ilgili ticaret odasında kalırken diğer iki nüsha ise ihracatçıya verilir. Türkiye’de menşe şahadetnamesi (ABC) formu ilgili Ticaret, Sanayi ve/veya Ticaret ve Sanayi odalarından temin edilmekte, firmalar tarafından tanzim edilmekte ve yine ilgili odalar tarafından onaylanmaktadır.
 • İhracatçının talebi üzerine ihracattan sonra da ilgili odalar tarafından menşe şahadetnamesi düzenlenebilmekte ve onay işlemi yapılabilmektedir. Menşe şahadetnamesinin onaylanması sırasında ilgili ticaret odası tarafından ihracata konu malların Türkiye menşeli olduğunu kanıtlayıcı belgelerin ibrazı istenmektedir.
 • Ülkeler tercihli ve tercihsiz ticarette farklı menşe kuralları uygulamakta ve bu nedenle farklı ülkeler için farklı menşe belgeleri düzenlenmektedir.

 

 • Gönderici,
 • Alıcı,
 • Malın cinsi, özelliği,
 • Ambalaj şekli,
 • Koli adedi,
 • Kolilerin marka ve numarası,
 • Malın net ve brüt ağırlığı,
 • Malın ünite fiyatı,
 • Malın değeri (FOB, CF, CFR vb. ),
 • Malın yüklendiği aracın ismi ve hareket tarihi,
 • Yükleme limanı veya yükleme yeri
 • Mal Türkiyede geçirdiği değişiklik dolayısı ile Türk menşeli sayılıyorsa bu özelliklerin belirtilmesi gerekmektedir.