Uşak Ticaret ve Sanayi Odası üyelerinin ticaret ve gelişimlerini ilerletmek için projeler hazırlamakta ve yürütmektedir. Projelerin bütçeleri iç kaynaklardan karşılandığı gibi Avrupa Birliği veya Bakanlıkların yayınlamış olduğu destek programları kapsamında dış kaynaklı olarak da karşılanmaktadır.

PROJE ADI

T.C. BAŞBAKANLIK TANITMA FONU UŞAK TİCARET VE SANAYİ ODASI TANITIM VE ALIŞVERİŞ FESTİVALİ (UTSOFEST) - 2015

PROJE SÜRESİ

1 AY

PROJE BÜTÇESİ

103.565,10 ₺


PROJE ADI

ZAFER KALKINMA AJANSI TEKNİK DESTEK PROGRAMI "STRATEJİK PLAN DANIŞMANLIĞI"

PROJE SÜRESİ

1 AY

PROJE BÜTÇESİ

15.000 ₺


PROJE ADI

ZAFER KALKINMA AJANSI TEKNİK DESTEK PROGRAMI “UTSO İHRACATA KATKI SAĞLIYOR”

PROJE SÜRESİ

3 AY

PROJE BÜTÇESİ

50.000 ₺


PROJE ADI

ZAFER KALKINMA AJANSI DOĞRUDAN FAALİYET DESTEĞİ PROGRAMI “ REKABETÇİLİK VE YENİLİK SEKTÖR OPERASYONEL PROGRAMI PROJE HAZIRLIĞI

PROJE SÜRESİ

3 AY

PROJE BÜTÇESİ

60.990 ₺

PROJE SONUCU

Proje başarıyla tamamlanmış olup, “ Rekabetçilik ve Yenilik Sektör Operasyonel Programı’na başvuru gerçekleştirilmiştir.


EKONOMİ BAKANLIĞI ULUSLARARASI REKABETÇİLİĞİN GELİŞTİRİLMESİ “UŞAK GIDA SEKTÖRÜ DIŞ TİCARET KAPASİTESİNİN GELİŞTİRİLMESİ PROJESİ"

PROJE SÜRESİ

36 AY

PROJE BÜTÇESİ

3.000.000 $

PROJE SONUCU

Proje kabul edilmiş olup, ihtiyaç analizi aşaması tamamlanmıştır.


ERASMUS +MESLEKİ EĞİTİM ÖĞRENİCİ VE PERSONEL HAREKETLİLİĞİ 'UŞAK TİCARET VE SANAYİ ODASI İLE MÜNİH TİCARET VE SANAYİ ODASI ARASINDAKİ MESLEKİ EĞİTİM PROJESİ'

PROJE SÜRESİ

12 AY

PROJE BÜTÇESİ

107.004 Euro

PROJE SONUCU

Hizmet, turizm ve inşaat sektörlerinde mesleki eğitim alan öğrencilerin, kendi alanlarında Alman eğitim sistemi ile eğitim almaları sağlanmış, öğrenciler yerinde uygulamalı eğitim almışlardır. Proje ile belirlenen sektörlere hizmet edecek, her alanda yetişmiş, ileri teknoloji üretim tekniklerini öğrenmiş, uygulama yapabilen, rekabete hazır 'yeni nesil eğiticiler' yetiştirilmesine katkı sağlanması amaçlanmıştır.


KAYITLI İSTİHDAMIN TEŞVİKİ II (PRE II) İNSAN KAYNAKLARININ GELİŞTİRİLMESİ OPERASYONEL PROGRAMI 'TR-33 DÜZEY-II BÖLGESİNDE KAYITDIŞI İSTİHDAMLA MÜCADELE PROJESİ'

PROJE SÜRESİ

12 AY

PROJE BÜTÇESİ

204.000 Euro

PROJE SONUCU

ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi 2015 Sistemine geçiş yapılmıştır.


ZAFER KALKINMA AJANSI TEKNİK DESTEK PROGRAMI “TOBB AKREDİTASYON SİSTEMİ VE ISO 9001 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ 2015 REVİZYONU

PROJE SÜRESİ

1 AY

PROJE BÜTÇESİ

14.675 ₺

PROJE SONUCU

ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi 2015 Sistemine geçiş yapılmıştır.


ZAFER KALKINMA AJANSI DOĞRUDAN FAALİYET DESTEK PROGRAMI UŞAK İŞ DÜNYASININ KATMA DEĞER VE ÜRÜN ÇEŞİTLİLİĞİ SAĞLAMA KONUSUNDA STRATEJİK YOL HARİTASININ BELİRLENMESİ

PROJE SÜRESİ

3 AY

PROJE BÜTÇESİ

51.990 ₺

PROJE SONUCU

Projemiz kapsamında, TR33 Bölgesi 2014-2023 Bölge Planı'nda; sanayide rekabet gücünün artırılmasına vurgu yapılmış ve rekabet gücünün ürünlerin katma değerinin arttırılması, işletmelerin kurumsal ve teknik altyapılarının geliştirilmesi ve inovasyon kapasitelerinin arttırılması ile sağlanabileceği bir sektör analizi gerçekleştirilmiştir. Bu sektör analizinin sonucunda Uşak ilinde 52 sektör mevcut olup, gerçekleştirdiğimiz arama konferansları sonucunda 25 sektör toplantısı yapılmıştır. Yapılan sektör toplantılarına 705 kişi katılım sağlamıştır. Arama konferanslarının sonucunda toplamda 140'ı aşkın sorun tespit edilmiştir. Gerçekleştirilen arama konferanslarından ve anket sonuçlarından elde edilen sonuçlardan yola çıkılarak moderatör firma bir rapor hazırlamıştır. Rapor kitaplaştırılarak 500 adet basımı gerçekleştirilmiştir. Rapor haline getirilen kitap ilgili kurum ve kuruluşlara iletilmiştir


PROJE ADI

EKONOMİ BAKANLIĞI ULUSLARARASI REKABETÇİLİĞİN GELİŞTİRİLMESİ “UŞAK REJENERE İPLİK KÜMESİ”PROJESİ

PROJE SÜRESİ

2012-2015

PROJE BÜTÇESİ

1.000.000 $

PROJE SONUCU

UR-GE projesi kapsamında 35 firmadan oluşan tekstil kümemiz Uşak’ta bir ilki oluşturmuştur. Kümenin Rusya, Ukrayna, Irak, Mısır vb. pazarlarının hepsinde krizler olmasına rağmen UR-GE projesinde yapılan faaliyetler sayesinde ihracat rakamlarını korumuştur. Uşak’tan yapılan tekstil ve tekstil hammaddeleri ihracatı 2012-2015 seneleri arasında 66.000.000-69.000.000-$ aralığında kalmayı başarmıştır. UR-GE projesi dış ticaret haricinde kümelenme çalışmalarına da başarılı katkılar sağlamıştır. Ayrıca UR-GE projesi kümelenme çalışmasını yürüttüğümüz tekstil kümesine yeni tedarikçiler elde etmelerini sağlamıştır.


PROJE ADI

ZAFER KALKINMA AJANSI SOSYAL ALTYAPI MALİ DESTEK PROGRAMI UTSO MESLEKİ EĞİTİM KOMPLEKSİ

PROJE SÜRESİ

2013-2014

PROJE BÜTÇESİ

1.463,672 TL

PROJE SONUCU

Uşak’ta bir ilki oluşturan UTSO bünyesinde üretim-hizmet sektörünün ihtiyaç duyduğu nitelikli personelin yetiştirilmesine yönelik Mesleki Eğitim Kompleksi (MEK) oluşturulmuştur. Sanayisi ve hizmet sektörü ile büyüyen Uşak ilinde nitelikli personel yetiştirilmesi için eğitim, kurs vb. çalışmaların meslek örgütleri tarafından sürekli yapılabileceği altyapı tesislerinin oluşturulmasına yönelik ihtiyaçlar bu kompleksle karşılanmaktadır. Mesleki Eğitim Kompleksini paydaşların ortak kullanması sağlanarak ilde gerçekleştirilen ticari ve sosyal aktivite sayısının artış sağlanmaktadır.

MEK içerisinde yapılan kongre ve konferans salonu, Uşak’ın ticari-sosyal ve kültürel yönden gelişmesine yönelik kongre- konferans ve toplantıların yapılmasına olanak sağlamaktadır.


PROJE ADI

SİVİL TOPLUM DİYALOĞU AB-TÜRKİYE ODA FORMU-II AB-TÜRKİYE ODALARI ORTAKLIK HİBE PROGRAMI-ALMANYA TÜRKIYE ARASINDAKI MESLEKİ EĞİTİM İÇİN KÖPRÜLER

PROJE SÜRESİ

2012-2013

PROJE BÜTÇESİ

165.458 €

PROJE SONUCU

Almanya mesleki eğitim modelinin incelenmesini ve bu modelin türkiye’ye uyarlanarak bir eğitim modülü oluşturulmasını ana hedef edinen projemizde mesleki eğitimin Almanya ve Türkiye uygulamaları üzerinde fizibilite çalışması, yurtdışı ve yurt içi ziyaretler, alman uzmanların eğitim verdiği konferanslar, modül oluşturulması için çalıştaylar ve mesleki eğitimine yönelik farkındalık oluşturulması için film ve reklamasyon çalışmaları yapılmıştır. Almanya’daki ziyaretlerde mesleki eğitim sistemi içinde yer alan Türk şirketleri ve usta öğreticiler ile görüş alışverişinde bulunulmuştur.

Proje sonunda çıktı olarak, Almanya ve Türkiye’deki mesleki eğitim uygulamaları fizibilite raporu, pilot olarak UTSO bünyesinde kullanılması amaçlı eğitim modülü, mesleki eğitim tanıtım filmi, ve görünürlülüğü arttıran materyallar sağlanmıştır.

Mesleki eğitim modelinin basılı hali ilgili bakanlıklara ve kurumlara iletmiş, ayrıca hazırlanan mesleki eğitim modelini kendi bünyemizde oluşturduğumuz UTSO Mesleki Eğitim Kompleksinde pilot olarak uygulamaya başlamış bulunmaktayız.


PROJE ADI

ZAFER KALKINMA AJANSI DOĞRUDAN FAALİYET DESTEĞİ PROGRAMI UŞAK SANAYİSİNDE GÜNEŞ ENERJİSİNDEN ELEKTRİK ÜRETİMİNİN YATIRIM ÖNCESİ FİZİBİLİTESİ

PROJE SÜRESİ

3 ay 2013

PROJE BÜTÇESİ

62.500,00 TL

PROJE SONUCU

Uşak sanayisinin rekabet gücünün arttırılmasını amaçlayan projemiz kapsamında Uşak’ın belirli bölgelerinde güneş enerjisinden elektrik üretiminin verimliliği ve yatırım maliyetleri çıkarılmıştır. Proje ile yaptığımız fizibilite çalışmasında ilimizde %83’e varan verimlilik olduğunu ve büyük bir hazineye sahip olduğumuzu görülmüştür. Projenin fizibilite çalışmasını gerçekleştiren güneş enerjisinden elektrik üretiminde kurulan sistemin 8 ile 10 yıl arasında kendini amorti ettiğini belirtilmiştir. Yenilenebilir enerjinin sadece sanayide değil konutlarda da aynı verimliliği sağladığını belirtilmiştir.


PROJE ADI

ZAFER KALKINMA AJANSI TEKNİK DESTEK PROGRAMI UŞAK İŞ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ KONUSUNDA UZMANLAŞIYOR

PROJE SÜRESİ

2012

PROJE BÜTÇESİ

14.455,00 TL

PROJE SONUCU

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nca belirlenen müfredat uyarınca yapılan 90 saatlik eğitimde, iş sağlığı ve güvenliği alanında eğitimler düzenlenmiştir. Örgün eğitimin başlangıcı ve bitişinde testler yapılmıştır. Çekirdek Grubun örgün eğitimi; Denizli Honaz ilçesinde 5 kişilik katılımcı ile 4.Şubat-18.Şubat.2013 tarihlerinde gerçekleştirilen 15 günlük eğitim. 5 katılımcıda, İSG konusunda uzman olmak için tüm bilgileri edinmişlerdir. Edinilen bilgiler yapılan testler sayesinde ölçümlenerek eğitimci kuruluş tarafından bakanlığa bildirilmiştir. Katılımcılar aldıkları eğitimlerin sonunda hedef kitleye eğitim verecek duruma gelmişlerdir.

 


PROJE ADI

ZAFER KALKINMA AJANSI MALİ DESTEK PROGRAMI UŞAK – AFYONKARAHİSAR İLLERİ SANAYİ ENVANTERİ

PROJE SÜRESİ

KASIM 2011-ARALIK 2012

PROJE BÜTÇESİ

126.903,00 TL

PROJE SONUCU

Uşak ve Afyonkarahisar illerinin sanayi envanterinin çıkarılarak illerin sanayi analizlerinin yapılması amaçlanan projemizde 1527 firmamıza analiz çalışması gerçekleştirilmiştir. Ortaya çıkan sanayi envanteri ile yerleşik olan sanayi ve ticaret ile iştigal eden tüm firmaların farklı pazarlara yönlendirilmesi, bilgilerin bölgelerarası karşılaştırmalar ve yatırımlar için kullanılması, proje paydaşlarının kurumsal kapasitelerinin gelişmesi ve ilin Ticaret ve Sanayi Odalarının ortaklığıyla, iki il arasındaki teknik işbirliği gelişmesi sağlanmıştır. Firmalar sektörlerine göre kategorize edilerek proje çıktısı olarak sektör kataloğu hazırlanmıştır.


PROJE ADI

ZAFER KALKINMA AJANSI DOĞRUDAN DESTEK PROGRAMI E-ODA UYGULAMASI FİZİBİLİTE ÇALIŞMASI PROJESİ

PROJE SÜRESİ

KASIM 2011

PROJE BÜTÇESİ

53.285,00 TL

PROJE SONUCU

Proje sonucunda üyelerin satış potansiyelini artırarak ve bu süreçleri hızlandırarak, talep edilen evrakların tedarik süresini kısaltmak için oluşturulan e-oda uygulamasının altyapı çalışması ve fizibilite çalışması gerçekleştirilmiştir.

Odamız üyelerine e-oda uygulama fizibilite çalışması sonucunda günümüz şartlarına uygun elektronik ortamda zaman ve kaynak tasarrufu sağlayarak hizmetler sunan ve üyelerine sadece yerinde değil interaktif olarak da hizmet sunmaktadır.


PROJE ADI

ZAFER KALKINMA AJANSI TEKNİK DESTEK PROGRAMI YENİ TİCARET KANUNU VE BORÇLAR KANUNU HAKKINDA BİLGİLENDİRME EĞİTİMİ

PROJE SÜRESİ

KASIM 2011

PROJE BÜTÇESİ

15.000,00 TL

PROJE SONUCU

UTSO üyesi 50 işletme, UTSO çalışanı 5 kişi ve USMMMO üyesi 20 mali müşavire, 1 Temmuz 2011 tarihinde yürürlüğe girecek olan Türk Ticaret Kanunu ve Borçlar Kanunu ile ilgili eğitim verilmiştir. Eğitim kapsamında, yürürlüğe girecek olan TTK ve BK’nin işletmeler için getirdiği yenilikler, yükümlülükler ve uygulamalar hakkında pratik bilgiler verilerek işletmelerin kendileri için kritik öneme sahip olan TTK ve BK hakkında bilgilendirilerek gerekli düzenleme ve tedbirleri alınmıştır.


PROJE ADI

ZAFER KALKINMA AJANSI TEKNİK DESTEK PROGRAMI UŞAK İŞ SEKTÖRÜNDEKİ AKTÖRLERİN PROJE YAZMA VE YÜRÜTME KAPASİTESİNİ ARTTIRMAK

PROJE SÜRESİ

ARALIK 2010

PROJE BÜTÇESİ

15.000,00 TL

PROJE SONUCU

Amacı bölge aktörlerinin proje yazma ve yönetme kapasitelerini artırmak olan projede proje döngüsü ve proje yazmaya yönelik eğitimler verilmiştir. Başarılı olarak tamamlanan eğitimler sonucunda proje mantıksal çerçeve yaklaşımı, proje teklif dosyası hazırlanması ve değerlendirilmesi konularında uzmanlaşma sağlanmıştır.


PROJE ADI

BİNYIL KALKINMA HEDEFLERİ TOBB-UNDP FONU UŞAK İLİ’NDE DOKUMACILIĞIN GELİŞTİRİLMESİ

PROJE SÜRESİ

17.11.2008 - 17.11.2009

PROJE BÜTÇESİ

19.000 $

PROJE SONUCU

Odamız bu projeyle gerileyen dokumacılık sektörüne, alternatif kullanım alanları yaratarak yeni bir kimlik kazandırılarak, ortak pazarlama platformu oluşturulmuştur. Ürünlerin kümeleme çalışmalarının ilk adımını oluşturularak, sektör temsilcileri düzenli olarak bir araya gelmekte, ortak çalışmalar geliştirmektedir. 60 Firmamız Uşak Belediyesi’nin yardımıyla TOKİ ile anlaşarak, Pamuklu Dokumacıları bir araya toplayıp 100 işyeri projesi başlatılmıştır.


PROJE ADI

ZAFER KALKINMA AJANSI “Tekstil Geri Dönüşüm Sektörü Sertifikasyon Ve Danışmanlık Merkezi Fizibilitesi”

PROJE SÜRESİ

12 AY (Ocak 2019 – Ocak 2020)

PROJE BÜTÇESİ

149.000 $


PROJE ADI

ZAFER KALKINMA AJANSI TEKNİK DESTEK PROGRAMI “Uşak'ta E-Ticaretin Yaygınlaştırılması”

PROJE SÜRESİ

3 AY/p>

PROJE BÜTÇESİ

50.000 $

PROJE ADI

ZAFER KALKINMA AJANSI DOĞRUDAN DESTEK PROGRAMI "Uşak İşbirliği Köprüsü"

PROJE SÜRESİ

3 AY (2014)

PROJE BÜTÇESİ

49.432,50 ₺


PROJE ADI

TR33 Bölgesi illeri üniversiteleri ve TSO’larının ortaklığında yürütülen “Gençler Kariyer Yolunda, Karar Alıcılar Hep Yanında”

PROJE SÜRESİ

1 YIL (2016)

PROJE BÜTÇESİ

50.000 €


PROJE ADI

TÜBİTAK'IN 1601 Programı kapsamındaki 1512 Teknogirişim Sermaye Desteği Programı 1.Aşama Uygulayıcı Kuruluş Çağrısı

PROJE AMACI

Proje çağrısı kapsamında oluşturduğumuz girişimci destek mekanizması Marmara, Ege ve Akdeniz bölgesinde 25 ilde servis sağlayacak şekilde kurgulandı. Destek kapsamında başarılı bir girişime dönüşme potansiyeli olan iş fikirleri için temel düzey eğitim, Bootcamp, online ve offline iş modeli doğrulama programı, teknik ve iş mentor desteği, ofis desteği gibi destekler sağlanması hedefleniyor.


PROJE ADI

Erasmus + Yükseköğretim Hareketlilik Projesi Uşak Üniversitesinin

PROJE AMACI

TR33 Bölgesinde faaliyet gösteren 4 Devlet Üniversitesi (Dumlupınar Üniversitesi, Afyon Kocatepe Üniversitesi, Celal Bayar Üniversitesi), Uşak İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Uşak Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü, Uşak Ticaret ve Sanayi Odası, Uşak Valiliği İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü, T.C. Uşak İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü bulunmaktadır. Konsorsiyum çerçevesinde Avrupa Birliği üyesi ülkelerdeki kurum veya kuruluşlarda personel eğitim alma, ders verme ve öğrenci stajı faaliyetleri desteklenecektir.


PROJE ADI

Zafer Kalkınma Ajansı'nın Sosyal Kalkınma ve Beşeri Gelişme Altyapı Mali Destek Programı kapsamında Uşak Belediyesi'ne ’Uşak Mahalle Bazlı Sosyal Uyum, Sosyal Kültürel Etkinlik ve Meslek Edindirme Merkezi' konulu projesi

PROJE AMACI

Uşağın yaşanıla bilirlik düzeyini ve beşeri sermayesini artırarak ilin sosyal riskini azaltmak ve sosyoekonomik dönüşümünü yerel ve ulusal planlarda yer alan stratejiler dahilin de gerçekleştirmek,

Uşak İlinde yaşayan kişilerin kültürel etkinlik sosyal hizmet ve mesleki eğitim konularındaki ihtiyaçlarının giderilmesi ve bu yönde hizmet verecek altyapıların kurulmasını sağlamak.


PROJE ADI

Erasmus + Calls Network for Renewable Sources of Energy and Biomass

PROJENİN AMACI

Yenilenebilir enerji kaynaklarının ve enerji verimliliği yatırımları için yetişkin eğitimini destekleyerek, işgücü piyasasındaki rekabet gücünü artırarak, girişimcilik eğitimi çalışmalarına başlanacaktır. Yunanistan, Romanya, Türkiye, Arnavutluk, İspanya ve Bosna-Hersek ülkeleri, üniversiteler ve KOBİ’ler arasında bir ağ kurmayı amaçlamaktadır.


PROJE ADI

ZAFER KALKINMA AJANSI DOĞRUDAN FAALİYET DESTEK PROGRAMI UŞAK İŞ BİRLİĞİ KÖPRÜSÜ

PROJE SÜRESİ

2014

PROJE BÜTÇESİ

49.432,50 TL

PROJE SONUCU

Uşak İlinde sanayi işbirliğinin geliştirilmesi, Uşak Üniversitesi Bilimsel Analiz ve Teknolojik Uygulama Merkezinde bulunan cihaz ve ekipmanların daha aktif kullanılması , Uşak Üniversitesi Bilimsel Analiz ve Teknolojik Uygulama Merkezin tanınırlığının ve müşteri sayısının artırılmasını amaçlanan projeyle birlikte gerekli ihtiyaç analizleri tamamlanmış bulunmaktadır. Böylelikle hem üniversite sanayi işbirliğine önemli katkılar kazandırmış hem de üniversitemizdeki merkezin gelişimi hız kazanmıştır.


PROJE ADI

AB BİLGİ KÖPRÜLERİ PROGRAMI EGE BÖLGESİNDEKİ ODALAR İLE AVRUPA ODA VE MESLEKİ SİVİL TOPLUM KURULUŞLARI ARASINDA KOBİ TEMELLİ KALICI BİLGİ AĞI VE SÜREKLİ İŞBİRLİĞİ PLATFORMU

PROJE SÜRESİ

2006-2007

PROJE BÜTÇESİ

Toplam Bütçe:85.377,00 €

PROJE ÖZETİ

AB üyesi ülkelerdeki Sanayi ve Ticaret Odaları ile iletişimin artırılması sağlanarak, Avrupa Birliği KOBİ ve sanayi politikalarına en iyi şekilde ve kısa sürede adaptasyonu gerçekleştirilmiştir. Kalıcı bir işbirliği platformu ve kalıcı bir bilgi ağı oluşturularak proje kapsamındaki odalar arası sinerji sağlanmıştır.

PROJE KOORDİNATOR VE ORTAKLARI

Denizli Sanayi Odası (Proje Sahibi)

Afyonkarahisar Tso (Proje Ortağı)

Uşak Tso (Proje Ortağı)

Zdh Almanya (Proje Ortağı)

Dıkead Yunanistan (Proje Ortağı),


PROJE ADI

TÜRKİYE AVRUPA BİRLİĞİ İŞ GELİŞTİRME (ABİGEM)AĞI

PROJE SÜRESİ

2009-2010

PROJE BÜTÇESİ

2.000.000,00 €

PROJE SONUÇLARI

Proje sonucunda Altı bölgede, ekonomik yapıların ve rekabet düzeylerini ortaya koyarak detaylı bir rekabet edebilirlik analizi çalışması yapılmıştır. Bu çalışma kapsamında sayıları 200’ü bulan ulusal ve bölgesel paydaşla detaylı görüşmelerin yanı sıra 1000 KOBİ’ye de anket uygulanmıştır. Proje kapsamındaAfyonkarahisar, Çorum, Erzurum, Malatya, Uşak ve Tekirdağ’da (AÇEMUT), ABİGEM’ler oluşturularak, Türkiye çapında bundan sonra kurulacak yeni ABİGEM’ler için model oluşturulmuştur. ABİGEM’ler özenle hedeflenen sektörlerde özgün projelerin gerçekleştirilmesi için yerel KOBİ’lere bilgilendirme, eğitim ve danışmanlık hizmetleri sağlamaktadır.


PROJE ADI

PARSOLAR-AB MESLEKİ EĞİTİM PROGRAMI LEONARDO DA VİNCİ ORTAKLIK PROJESİ

PROJE SÜRESİ

2008-2010

PROJE BÜTÇESİ

98.000,00€

PROJE ORTAKLARI

Uşak Ticaret ve Sanayi Odası

Uşak Üniversitesi

Uşak Milli Eğitim Müdürlüğü

PROJE SONUCU

Proje sonucunda, yenilenebilir enerjilerdeki mesleki eğitimlere farklı bakış açıları sağlanarak, yenilenebilir enerji türlerinden olan güneş enerjisi için Avrupa Birliğinde verilen mesleki eğitim programları incelenmiştir. Türkiye’de Güneş Enerjisi dalında Mesleki Eğitim Müfredatı belirlenerek, mesleki eğitimlerden yararlanan kişiler için özel yetenek ve beceri kıstasları oluşturulmuştur. Ortaklar arasında kalıcı bir ağ oluşturmak ve proje sonucunda oluşan çıktıların paylaşımı için web sitesi yapılmıştır.

PROJE ADI

Erasmus +"Finance Management Training for SMEs -SME Academy" (KOBİ'ler İçin Finans Yönetimi Eğitimi)

PROJE SÜRESİ

2 YIL (Aralık 2017 – Aralık 2019)

PROJE BÜTÇESİ

220.210 €

PROJE ORTAKLARI

Afyonkarahisar Ticaret ve Sanayi Odası (Proje Sahibi)

Uşak Ticaret ve Sanayi Odası, Türkiye Finans Yoneticileri Vakfı, Başkent Üniversitesi, MKV Uluslararası Danışmanlık Eğitim Hizmetleri ve Tic. Ltd. Şti. Markeut Skılls Sociedad Limıtada,Turku Universty Of Applied Sciences Ltd.Tuas


PROJE ADI

SMALL BUSINESS DEVELOPMENT CENTRE FOR YOUNG ENTREPRENEURS

PROJE SÜRESİ

2 YIL (Aralık 2017 – Aralık 2019)

PROJE BÜTÇESİ

221.335 €

PROJE ORTAKLARI

Uşak Üniversitesi (Proje Sahibi)

Uşak Ticaret ve Sanayi Odası, KM Group Yatirim Online Dis Ticaret Ltd. Sti., OECON GROUP Business & Development Consultants, Uccl university Belgium, Association for Developing Voluntary Work Novo Mesto Slovenya


PROJE ADI

EURO PLACEMENT OPPORTUNİTİES-EPO(AVRUPA STAJ FIRSATLARI)

PROJE SÜRESİ

2 YIL (Haziran 2018 – Mayıs 2020)

PROJE BÜTÇESİ

60.650 €

PROJE ORTAKLARI

Manisa Celal Bayar Üniversitesi (Proje Sahibi)

Uşak Ticaret ve Sanayi Odası, KM Group Yatirim Online Dis Ticaret Ltd. Sti., OECON GROUP Business & Development Consultants, Uccl university Belgium, Association for Developing Voluntary Work Novo Mesto Slovenya

PROJE ADI

“Yenilikçi KOBİ'ler İçin Endüstri 4.0 Tabanlı Bir KOBİ Mentorluk Programının Geliştirilmesi

PROJE SÜRESİ

24 AY

PROJE ORTAKLARI

Uşak Üniversitesi (Proje Sahibi)

Uşak Ticaret ve Sanayi Odası


PROJE ADI

Avrupa Kobi'lerinin Dijital Dönüşümü

PROJE SÜRESİ

24 AY

PROJE ORTAKLARI

Otvorena Medijska Grupaci OMG (Proje Sahibi) Uşak Ticaret ve Sanayi Odası Oecon Group, Fthiotida CCI, Inercia Digital, CEFAS, CPU


PROJE ADI

Uluslararası Girişimcilik: Yeni Ufuklar İçin Beceriler

PROJE SÜRESİ

24 AY

PROJE ORTAKLARI

BUSINESS CONFEDERATION OF MACEDONIA BCM (Proje Sahibi) Uşak Ticaret ve Sanayi Odası Oecon Group


PROJE ADI

Moda / Dünya İttifakı: Moda, Tekstil Ve Konfeksiyon Endüstrilerinde Politika Reformu ve Sürdürülebilirlik İçin Mesleki Mükemmellik ve Girişim Birliği

PROJE SÜRESİ

48 AY

PROJE ORTAKLARI

Oecon Group(Proje Sahibi) Uşak Ticaret ve Sanayi Odası

PROJE ADI

SEVEN DOORS TO EUROPE

PROJE SÜRESİ

2 YIL (Haziran 2019 – Mayıs 2021)

PROJE BÜTÇESİ

Toplam 129.850 €

PROJE SAHİBİ

UŞAK TİCARET VE SANAYİ ODASI

PROJE ORTAKLARI

Uşak Ticaret ve Sanayi Odası, Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi, Bursa Teknik Üniversitesi, Gaziantep Üniversitesi, Fırat Üniversitesi, Giresun Üniversitesi, Burdur TSO, Sivas TSO, İnegöl TSO, Gaziantep TSO, Elazığ TSO, Giresun TSO

PROJE HEDEFİ


<

PROJE ADI

Uşak Tekstil Geri Dönüşüm Sektöründe İhracat Odaklı Sürdürülebilir Rekabetin Geliştirilmesi Projesi

PROJE SÜRESİ

3 AY

PROJE BÜTÇESİ

Toplam 3.000.000 $

PROJE SAHİBİ

UŞAK TİCARET VE SANAYİ ODASI


PROJE ADI

Uşak Baklavası ve Uşak Helvası için Coğrafi İşaret Tescili

PROJE SÜRESİ

3 AY

PROJE BÜTÇESİ

40.000 ₺

PROJE SAHİBİ

UŞAK TİCARET VE SANAYİ ODASI


PROJE ADI

Uşak'ta Örme Kumaş Tesisi İçin Ön Fizibilite Hazırlanması

PROJE SÜRESİ

3 AY

PROJE BÜTÇESİ

79.945 ₺

PROJE SAHİBİ

UŞAK TİCARET VE SANAYİ ODASI


PROJE ADI

Uşak Baklavası ve Uşak Helvası için Coğrafi İşaret Tescili

PROJE SÜRESİ

3 AY

PROJE BÜTÇESİ

40.000 ₺

PROJE SAHİBİ

UŞAK TİCARET VE SANAYİ ODASI