15.05.2024

Sayın Üyemiz,

TOBB tarafından iletilen yazıda; Avrupa Parlamentosu'nun (AP), Avrupa Yeşil Mutabakatı kapsamında hazırlanan ve yasama süreci devam eden mevzuata ilişkin olarak aldığı kararlar özetlenmektedir.
Bu Kapsamda:
  1. Sürdürülebilir Ürünler için Ekotasarım (Ecodesign for Sustainable Products-ESPR) Tüzüğü,
  2. Özen Yükümlülüğü Tüzüğü,
  3. Ambalaj ve ambalaj atıklarına ilişkin 2019/1020 sayılı AB Tüzüğü ile 2019/904 sayılı AB Direktifi'ni tadil eden ve 94/62 sayılı AB Direktifini yürürlükten kaldıran Tüzük önerisi,
  4. Ürünlerin tamir edilmesinin teşvikine yönelik düzenlemeler içeren Yönetmelik önerisi (Onarım Hakkı-Right to Repair-R2R Onarım hakkı),
  5. Zorla çalıştırılarak üretilen ürünlerin AB piyasasına arzının ve ihracatının yasaklanmasını öngören Tüzük önerisi kabul edilmiştir.
Bilgilerinize sunarız.