13.05.2024

Kütahya Vakıflar Bölge Müdürlüğü iletilen yazıda; "Afyonkarahisar-Çay İlçesi Aşağı Mahalle, 796 ada, 1 Parsel, (Taşhan) 25 Yıl Süreli Restorasyon veya Onarım Karşılığı Kiralanması İşi" ihaleye çıkılacağı belirtilmektedir.  Açık teklif usulü ihaleye çıkartılacak olan proje de 25 yıl süreyle kiralamada söz konusu olup, ayrıntılı bilgiler ekteki ilanda yer almaktadır.

Ek 20240510-3-17