29.01.2024 3516 sayılı "Ölçüler ve Ayar Kanunu" hükümlerine göre; üyelerinizce kullanılan ölçü aletlerinin her iki yılda bir periyodik muayeneye tabi tutulması zorunlu olup üyelerinizin, damga süresi gelmiş ölçü aletleri için 29.02.2024 tarihine kadar aşağıda yer alan yetkili birimlere müracaat etmeleri gerekmektedir: Tartım kapasitesi 2.000 kilogram ve altında olan, işletmelerde kullanılan III. sınıf elektronik tartı aletleri, I ve II. sınıf tartı aletleri ve otomatik tartı aletleri için İlimizde faaliyet gösteren tartı aleti yetkili muayene servisine (İlimizdeki yetkili muayene servis iletişim bilgilerine https://msurapor.sanayi.gov.tr/TartiAlet internet adresindeki haritadan Uşak'a tıklanarak ulaşılabilir. Yönetmelik hükmü gereği İlimizde faaliyet gösteren tüm işletmelerin sadece İlimizdeki servise başvurması mecburidir), Tartım kapasitesi 2.000 kilogram ve altında olan, pazar yerlerinde kullanılan elektronik tartı aletleri ile işletmelerde kullanılan mekanik tartı aletleri (mas


29.01.2024 6948 sayılı kanunun 5. maddesi gereği, sanayi sicil belgesine sahip işletmelerin, bir önceki yıla ait faaliyetlerini içeren bilgilerin yer aldığı "Yıllık İşletme Cetvelini" her yılın ilk dört ayı içerisinde; 1 Ocak-30 Nisan tarihleri arasında, e-devlet web sayfasında bulunan "Sanayi Sicil İşlemleri" uygulamasını kullanarak elektronik ortamda giriş yapmaları zorunludur. Süresi içerisinde, elektronik ortamda yıllık işletme cetvelini vermeyen sanayi sicil belgesine sahip işletmelere; 6948 sayılı kanunun 9. maddesi gereği, 2024 yılı içerisinde 8.322 (Sekiz bin üç yüz yirmi iki) TL idari para cezası uygulanacaktır. Sanayi Sicil Belgesine sahip işletmelerin, yıllık işletme cetveli bildirme yükümlülüğünü, oluşabilecek yoğunluklar nedeniyle, son günlere bırakmadan yerine getirmeleri önem arz etmektedir. Bu bağlamda Sanayi siciline kayıtlı işletmelerin mağdur olmamaları için 2023 yılına ait yıllık işletme cetvellerinin son günü olan 30 Nisan 2024 tarihine kadar


26.01.2024 Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü'nden  iletilen yazıda; Birleşmiş Milletler (BM) Sekreteryasına bağlı olarak faaliyet gösteren Satın Alma Birimi, BM misyonlarının bulunduğu ülkelerde ve bölgelerde yapılacak başta gıda ve su olmak üzere mal ve hizmet (catering, depolama vb) satınalımına yönelik olarak yerel firmalara bilgi vermek üzere bir seminer düzenleyeceği belirtilmektedir. BM'nin bu kapsamdaki satınalımı yıllık yaklaşık 300 milyon ABD Doları seviyesindedir. Konuya ilişkin duyuruya Birleşmiş Milletler Barışı Koruma Operasyonlarını Desteklemek için Gıda Tayınları | BM Tedarik Bölümü (un.org) linkinden ulaşılabilmektedir. Anılan seminer 7 Mart 2024 tarihinde hibrit (New York'da fiziken ve online) olarak düzenlenecek olup ilgilenen firmalarımızın duyuruda belirtilen https://forms.office.com/e/G0HRHR4JrU  linkinden kayıt yaptırmaları gerekmektedir.


26.01.2024 Sayın Üyemiz, Zafer Kalkınma Ajansından, Odamıza gönderilen yazıda; Ajansımız tarafından ikiz dönüşüm konusuna verdiğimiz önem doğrultusunda sektöründe öncü kuruluşlardan temsilcilerin katılımıyla dijital dönüşüm ve yeşil dönüşümle bağlantılı konularda “Zafer Kalkınma Ajansı Teknoloji Sohbetleri” ismiyle aşağıda belirtilen çevrimiçi toplantılar düzenlenecektir: Flood Medya ile Yapay Zeka ve Siber Güvenlik (1 Şubat 2024, 14:00) MİA Teknoloji ile Genişletilmiş Gerçeklik Teknolojisi (6 Şubat 2024, 14:00) Poligon Mühendislik ile 3D Üretim ve Tarama Sistemleri (7 Şubat 2024, 14:00) SANLAB ile Simülasyon Teknolojileri ve Uygulamaları (12 Şubat 2024, 14:00) Yeşil Büyüme İle İhracatta Yeşil Rekabet ve Kurumsal Sürdürülebilirlik (13 Şubat 2024, 14:00) Bu toplantıların, bir yandan ilgili teknolojiler hakkında katılımcıların bilgi düzeyini artırması hedeflenirken, diğer yandan da u


25.01.2024 Sınır Ötesi İşbirliği Programları 2021-2027 dönemi kapsamında Avrupa Birliği’nin en yüksek bütçeli programlarından olan Interreg NEXT Akdeniz Havzasında Sınır Ötesi İşbirliği Programının açılan ilk çağrısına ait bilgilendirme toplantısı Uşak Ticaret ve Sanayi Odası ev sahipliğinde gerçekleşti. Zafer Kalkınma Ajansı organizasyonu ile Uşak Valisi Dr. Turan Ergün katılımı, Dışişleri Bakanlığı Avrupa Birliği Başkanlığı Mali İşbirliği ve Proje Uygulama Genel Müdürü Bülent Özcan’ın teşrifleriyle gerçekleşen programa resmi daire ve STK temsilcileri katıldı. Avrupa Birliği Başkanlığı Sınır Ötesi İşbirliği Programları Dairesi program uzmanları çağrının detaylarını paylaşarak,  başvuruda dikkat edilmesi gereken noktalar hakkında bilgi verdi. Program detayları : cbc.ab.gov.tr 


23.01.2024 Uşak Ticaret ve Sanayi Odası (UTSO) 2024 yılı Ocak ayı olağan meclis toplantısı,  Meclis Başkanı Osman Çalıkuş başkanlığında, UTSO Meclis Üyeleri ve Meslek Komite Başkanlarının katılımıyla oda hizmet binasında gerçekleştirildi. Genel gündem değerlendirilmesinin ardından UTSO Yönetim Kurulu Başkanı S. Selim Kandemir, 2023 yılı Oda faaliyetlerini özetleyen bir sunum gerçekleştirdi. Toplantı meclis üyeleri ve meslek komite başkanlarının sektörleri ile ilgili görüş ve önerileri ile son buldu.


23.01.2024 13-14-15 Şubat 2024 tarihlerinde “Ticaret Bakanlığı İhracat Süreçleri ve Devlet Destekleri Eğitim Programı” görselde verilen program akışı kapsamında çevrimiçi olarak düzenlenecektir.Programa katılım ücretsizdir. Katılım sağlayabilmek için https://egitimbasvuru.ticaret.gov.tr/ adresindeki bilgilerin doğru ve eksiksiz bir şekilde doldurulması ayrıca aynı mail adresi ile farklı kişilerin başvuru yapmaması önem arz etmektedir. Mail adreslerinde sorun olması durumunda bağlantı linki katılımcılara iletilememektedir. Başvuru ve toplantıya giriş esnasında kullanılan mail adresleri aynı olmalıdır.Eğitim programının sonunda (15 Şubat 2024 saat 17.00’de), zoom üzerinden on sorudan oluşacak çoktan seçmeli bir sınav gerçekleştirilecek olup, sınavda en az yüzde elli başarı gösteren katılımcılara dijital Başarı Belgesi gönderilecektir.


23.01.2024 Sayın Üyemiz; Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nden alınan ilgili yazıda;  Sigortacılık Verilerinin Genel Veri Tabanına Kayıtlanmasına İlişkin Genelge (2023/24) ile Sigorta Acenteleri kullanıcılarına acentenin kurumsal uzantılı eposta adresi kullanımı yükümlülüğü getirilmiş bu konudaki denetimin Birliğimiz sorumluluğunda olduğu ifade edilmiştir. Bu çerçevede, Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumundan söz konusu uygulamanın ne zaman başlaması gerektiği hususunda görüş talep edilmiş olup adı geçen Kurumun 10.10.2023 tarihli ve E- 97354901-010.06.02-2531579 sayılı yazısında özetle, yeni acenteler için kurumsal e-posta adresi kullanımının hemen, Levhaya kayıtlı mevcut acenteler içinse Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi'nin (SBM) yayımlayacağı takvim çerçevesinde başlanılması gerektiği ifade edilmiştir. Bu kapsamda, SBM tarafından hazırlanan kılavuz ekte iletilmekte olup söz konusu kılavuzda 29 Mart 2024


22.01.2024 18. ICC Türkiye Tahkim Günü, ICC Türkiye Milli Komitesi ve ICC Milletlerarası Tahkim Divanı tarafından Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) ile işbirliğinde TOBB Başkanı ve ICC Türkiye Milli Komitesi Yönetim Kurulu Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu’nun evsahipliğinde 16 Şubat 2024 tarihlerinde İstanbul’da Fairmont Quasar Otel’de düzenlenecektir. bu yıl, 18'incisini düzenlenecek konferansa alanında uzman hakemler, kamu ve özel sektör ve ticaret odalarının hukuk müşavirleri, Yargıtay üyeleri, hakimler, avukatlar ve akademisyenlerin katılımlarının beklenmektedir. Etkinlik kapsamında; 2023 ICC Tahkim Divanı Türkiye ve MENA Bölgesi Odaklı İstatistik Raporunun sunulmasının yanında Avrupa'daki Son Reformlar ve Türkiye'nin Tahkim Ortamına Etkileri; Türk İçtihat Hukukunda Uluslararası Tahkim Açısından Son Dönem Gelişmeleri ile Uluslararası Tahkimde Yapay Zekanın Kullanımı ve Uluslararası Tahkimde Yolsuzluk Sorunlarının ele alınacağı panellerin yer alacağı belirtilmiştir. Bahse konu etkinlik hakkında detaylı bilgi https://icc.tobb.org.tr/ link adre