18.05.2022

Uşak Ticaret ve Sanayi Odası, Kütahya Ticaret ve Sanayi Odası ve Denizli Ticaret Odası işbirliği ile üç odanın üyelerinin katılımıyla gerçekleşen 3. online eğitim ‘’ Avrupa Birliği (AB) Yeşil Mutabakatı ve Türk İhracatçılarının Pazar Seçimine Etkileri’’ konusunda gerçekleşti.

Dış Ticaret Danışmanı ve Akademisyen Dr. Zeynep İyiler sunumu ile gerçekleşen eğitimde; Ticareti Etkileyen Mega-Trendler, Sürdürülebilirlik Kavramları, Avrupa Yeşil Mutabakatı’nın Kapsamı, Dış Ticarete Öncelikli Etkileri, Hedef Pazar Seçimi, Yeşil Ekonomi Kriterleri ve Sektörel Etkilerine Genel Bakış konuları ele alındı. Bir sanayi sektörünü ve tüm değer zincirlerini dönüştürmek için 25 yıl gibi bir süre gerekiyor diye belirten İyiler, “Yeşil Mutabakat Eylem Planı”, AB başta olmak üzere dünya ekonomisinde meydana gelmekte olan dönüşüm politikaları ile uyumlu, yeşil yatırımları teşvik eden, küresel değer zincirlerinin dönüşümüne katkı sağlayacak ve bu suretle katma değerli üretimi de destekleyecek bir yol haritasıdır’’ dedi.

Programın son kısmında katılımcıların soruları cevaplandı.