26.08.2020

Küçük ve orta ölçekli işletmelere yönelik devlet destekli ticari alacak sigortası tarife ve talimatında, KOBİ’lere sunulan alacak sigortası kriterleri yeniden düzenlendi.

Resmi Gazete’de yayımlanan tebliğe göre, KOBİ’lere alacak sigortası sağlama koşulları, KOBİ tanımı, nitelikleri ve sınıflandırılması hakkında yönetmelikte yer alan yıllık net satış hasılatının yanı sıra mali bilanço rakamı dikkate alınarak belirlenecek. Daha önce KOBİ’lere alacak sigortası sağlama kriterleri arasında yer alan ve “bir önceki mali yıldaki yıllık net satış hasılatı” olarak belirlenen kriter, “bir önceki mali yılda yurt içi satışlardan elde edilen ciro” olarak değiştirildi. Buna göre, alacak sigortası sunulacak KOBİ’lerin bir önceki mali yılda yurt içi satışlardan elde ettiği cirosunun 125 milyon liradan az olması gerekiyor.

Düzenleme kapsamında, Tarife ve talimat tebliğinin prim hesabına esas olan tablo ile azami kredi limitini belirleyen tabloya iki dipnot eklendi. Buna göre, cironun, yukarıda belirlenen madde kapsamında artırılması durumunda, net prim ve azami teminat tutarı, tablonun en son satırı kullanılarak hesaplanacak ve alıcı başına 750 bin TL azami kredi limiti sağlanacak

Sigorta sözleşmeleri için vergi ve diğer yasal yükümlülükler düşüldükten sonra kalan prim tutarı üzerinden uygulanacak komisyon oranı %12’den %15’e, sigorta aracısına sigorta şirketi tarafından prim tutarının %9’u olarak belirlenen tutar %12’ye çıkarıldı.