01.07.2024

TOBB’dan Odamıza iletilen, Araştırma ve Planlama İşleri konulu yazıda,

Birliğimiz himayesinde yürütülmekte olan Türkiye’nin Dijital Dönüşüm Platformu Akıllı KOBİ Platformu çalışmaları çerçevesinde, ülkemizde faaliyet gösteren KOBİ’lerin dijital dönüşümlerinin mevcut durumunu belirlemek ve kamu politikaları oluşturmak amacıyla Akıllı KOBİ’nin en büyük ölçekli ve kapsamlı anket çalışması başlatılmıştır.

Ankette dijital vizyon ve strateji, dijital lider, dijital kültür, dijital üretim, dijital teknoloji, dijital işgücü ve çalışanların dijital yetkinliklerine ilişkin sorular yer almaktadır. Anket sonucunda KOBİ’lerin dijital dönüşümüne ilişkin bir rapor hazırlanacak, bu alandaki sorunlar tespit edilecek ve çözüm önerileri geliştirilecektir. Ankete https://akillikobi.org.tr/kobilerin-dijital-donusumu adresinden katılım sağlanabilmektedir.

Üyelerimize önemle duyurulur.