07.06.2023

Karayolu Taşıma Yönetmeliğinde yaplan değişiklik ile 01.01.2020 ile 14.01.2023 tarihleri arasında C2, L1, L2, M1, M2, N1 veya N2 yetki belgesi eki tașıt belgesinde sözleşmeli olarak, çekici ve kamyon cinsi taşıtlanı kayıtlı olan gerçek veya tüzel kisilerin, K1, yetki belgesi müracaatında bulunmaları halinde yetki belgesi ücretinde %75 indirim uygulanmaktadır.

Uygulama 1 Temmuz 2023 tarihinde son bulacaktır.

TOBB tarafından odamıza gönderilen yazı ile; Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığından alınan 30.05.2023 tarihli duyuruda, K1 ve L2 yetki belgelerinin 01.07.2023 tarihine kadar %75 indirimli olarak temin edilebileceğine ilişkin hatırlatmalar paylaşılmıştır.
 
Bakanlık tarafından iletilen yazıda, Karayolu Taşıma Yönetmeliğinin (KTY) Geçici 1 inci maddesinin 9 uncu fıkrasının; "1/1/2020 tarihi ila bu fıkranın yürürlüğe girdiği tarih arasında; a) C3, L1, M2, N2 veya P2 yetki belgesine sahip olan gerçek veya tüzel kişilerin L2, b) C2, L2 veya M2 yetki belgesi eki taşıt belgesinde sözleşmeli olarak çekici veya kamyon cinsi taşıtları kayıtlı olan gerçek veya tüzel kişilerin L2, c) C2, L1, L2, M1, M2, N1 veya N2 yetki belgesi eki taşıt belgesinde sözleşmeli olarak çekici, kamyon veya kamyonet cinsi taşıtları kayıtlı olan gerçek veya tüzel kişilerin K1, yetki belgesi müracaatında bulunmaları halinde; 01.07.2023 tarihine kadar uygulanmak üzere, yetki belgesi ücretinde %75 indirim uygulanır. Ancak, bu fıkra kapsamında düzenlenecek yetki belgeleri için 73 üncü maddenin dördüncü fıkrası uygulanmaz. Bu fıkra, her bir gerçek veya tüzel kişi için bir defaya mahsus olmak üzere uygulanabilir. Bu fıkra kapsamındaki müracaatlar ile yapılacak iş ve işlemlerin, 01.07.2023 tarihine kadar sonuçlandırılması zorunludur." hükmünü içerdiği belirtilmiştir.
 
Aynı yazıda ayrıca anılan madde metninden hareketle, bahse konu Yönetmelik hükmü çerçevesinde taşımacılara tanınmış olan %75 indirimli K1 veya L2 yetki belgesi alma imkânının 01.07.2023 tarihinde ortadan kalkacağı belirtilmiştir. Bu nedenle; söz konusu Yönetmelik hükmü çerçevesinde henüz müracaat etmemiş olan taşımacıların 01.07.2023 tarihinden sonra doğabilecek mağduriyetlerinin önlenmesini adına söz konusu Yönetmelik hükmü kapsamında bulunmasına rağmen henüz müracaat etmemiş olan taşımacılara konu hakkında gerekli duyuruların yapılmasının faydalı olacağının değerlendirildiği ifade edilmiştir.
İlgili tüm üyelerimize önemle duyurulur.