2005 yılında yayımlanan Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmelerin Tanımı, Nitelikleri ve Sınıflandırılması Hakkındaki Yönetmelik (2005/9617), 18.03.2022 tarih ve 31782 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı İle yeniden güncellenmiştir.

1) Yeni tanımlamalara göre işletmeler;

a) 1-9 arası çalışan istihdam eden ve yıllık cirosu 5 Milyon TL’yi aşmayan işyerleri; Mikro İşletme,

b) 10-49 arası çalışan istihdam eden ve yıllık cirosu 50 Milyon TL’yi aşmayan işyerleri; Küçük İşletme,

c) 50-249 arası çalışan istihdam eden ve yıllık cirosu 250 Milyon TL’yi aşmayan işyerleri; Orta Büyüklükte İşletme,

d) 250 ve daha çok yıllık çalışan istihdam eden ve yıllık cirosu 125 Milyon TL’den çok işyerleri Büyük İşletme olarak tanımlanmıştır.

2) Üretim faaliyetinde bulunan ve yukarıda tanımlanan tüm işletmelerin;

a) Üretim faaliyetine başladıktan en geç 2 ay içerisinde elektronik ortamda (sanayisicil.sanayi.gov.tr) ilk kayıt başvurularını yapmaları gerekir (6948/2).

b) Makine tesisat, tüketim kapasitesi ve üretim kapasiteleri Kapasite Raporu esas alınarak doldurulur. KapasiteRaporu olmayan işletmelerin Ekspertiz Raporu o da yoksa beyanları esas alınır (SGM 2014-11/4-2017-15/4).

c) Mevcut Sanayi Sicil Belgesi olan işletmelerin isim/unvan değişikliği, adres değişikliği, nev’i değişikliği ve faaliyetine son verme durumlarında en geç 1 ay içerisinde başvuruda bulunmaları gerekir (6948/4).

Daha önceden Sanayi Sicil Belgesi kayıt iptali gerçekleştirilmiş işletmelerin, tekrar üretim faaliyetine geçerlerse en geç 1 ay içerisinde elektronik ortamda “Belge Aktifleştirme” işlemini yapmaları gerekir.

d) Sanayi Sicil Belgesi başvurusundan önce elektronik ortamda (dijitalbakanlik.sanayi.gov.tr) Ön Kayıt yapmaları gerekir (7033/2). Mücbir durumlarda kişiler/firmalar İl Müdürlüğümüze başvurabilirler.

e) Belge Tarihi itibarı ile (Sanayi Sicil Belgesinin sol üst köşesindeki tarih) 2 yılda bir vize yapılması gerekir (SGM 2014-11/9-2017-15/9).

f) Mayıs 2018 tarihinden itibaren üretim faaliyetinde kullanılmak üzere alınan yeni makine ve teçhizatlara yönelik KDV istisnası, 31 Aralık 2024 tarihine kadar uzatılmıştır.

ğ) Yıllık İşletme Cetvellerinin her yıl Nisan ayı sonuna kadar elektronik ortamda doldurularak İl Müdürlüğüne onaylanmak üzere gönderilmesi gerekir (2023 yılı için son gün: 02.05.2023)

h) İşletmelerin; adres bilgisi değişikliği, kapasite bilgisi değişikliği, isim/unvan değişikliği, nev’i değişikliği ve faaliyetine son verme durumlarında en geç 1 ay içerisinde ayrıca Yıllık İşletme Cetvelini süresi içerisinde bildirmeleri gerekmektedir. Aksi durum 2023 yılı için 5.252 TL İdari Para Cezasına maruz kalmalarına sebep olacaktır (6948/9).

*Mikro İşletme statüsünde olmayan diğer işletmelerin, ilk kayıt ve ilgili değişikliklerinde Kapasite Raporu almaları gerekmektedir. Yukarıda belirtilen tüm yükümlülükler tüm firmalar için geçerlidir.

İşletmelerin tüm Sanayi Sicil konularında aşağıdaki iletişim kanallarından İl Müdürlüğümüz ile iletişime geçerek bilgi almaları, yükümlülükler ve avantajlar noktasında kendilerine destek sağlayacaktır.

Tel: 444 61 00

Adres: Kurtuluş Mah. Ticaret ve Sanayi Odası İş Merkezi, Çavuş Çeşme Sk. No: 29 D:Kat: 5, 64100 Uşak Merkez/UŞAK