28.02.2023

Sayın Üyemiz,

T.C. Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü’nün  “Meydana Gelen Deprem Felaketi Nedeniyle Yerine Getirilmesi Gereken Yükümlülüklerin Ertelenmesi “ konulu yazı ekte yer almaktadır.

Bilgilerinize sunarız.

Ek tobb_deprem_sgk