25.07.2017 27 Mayıs 2017 tarih ve 30078 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren, Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin 7020 sayılı Kanun ile Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önceki üye aidatı ve munzam aidat borçlarına (2017 yılı aidatları hariç) yeniden yapılandırma imkanı getirilmiştir. Söz konusu yapılandırmadan yararlanmak isteyen üyelerimizin, 31 Temmuz 2017 tarihine kadar odamıza müracaat etmeleri gerekmektedir. Bu kapsamda geçmiş dönem aidat borçları gecikme cezası alınmaksızın Ağustos 2017 sonuna kadar tek seferde veya Ağustos 2017 tarihinden başlamak üzere 6 (altı) eşit taksitte de ödenebilecektir. Ayrıca, 19 Ağustos 2016 tarih ve 29806 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren, Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin 6736 sayılı Kanun ile yapılandırmaya başvuranların taksitleri de 31 Ağustos 2017 tarihine kadar devam edecektir.  Üyelerimize önemle duyurulur.


19.07.2017 Uşak Ticaret ve Sanayi Odası (UTSO) "TS ISO 10002 Müşteri Memnuniyeti ve Şikâyet Yönetimi Sistemi Temel Eğitimi” gerçekleşti. Serkan ŞAHİN tarafından gerçekleştirilen eğitimde; Müşteri şikayetlerinin değerlendirilmesi, analiz edilmesi ve sonuçlandırılması, sistemin üretim ve hizmet sektörlerinde kurulması, dokümante edilmesi, uygulanması ve sürekliliğinin sağlanması konu başlıkları altında bilgi verildi. ŞAHİN; "ISO 10002 Standardı; Müşteri şikayeti ile karşılaşılan durumlarda kuruluşlara nasıl davranmaları gerektiğine dair yol gösterir. Kuruluşlara, müşteri ile yaşanan bir olay sonrasında rehberlik eder. Müşteri ile yaşanan problemlerin en adil şekilde ele alınmasını ve şikayetlerden ders çıkarılarak iyileştirmeye açık alanların tespit edilmesini sağlar. Müşteri size ihtiyacı olduğu için gelir. Müşteri memnuniyeti gerçekleştirilen müşteri şartlarının müşteri tarafından algılanma derecesine bağlıdır. Müşteri memnuniyeti mevcut ve potansiyel müşterilerin, firma ve rakiplerinin ürün ve hizmetlerinden memnuniyet dereceleri, varsa memnun olmadıkları konuların neler olduğunu ortaya koyar. Muhtemel memn


18.07.2017 Uşak Ticaret ve Sanayi Odası (UTSO) ile KOSGEB arasında imzalanan protokol gereği yeni dönem “KOSGEB Uygulamalı Girişimcilik Eğitimi” başladı. 85 başvurunun yapıldığı eğitim için 30 aday mülakat sonucunda belirlenmiş olup, uygun görülen girişimci adayları 32 saat sürecek olan eğitime kabul edilmiştir. Cüneyt ÖRKMEZ tarafından verilecek olan eğitimde kursiyerlere iş fikri geliştirme, iş kavramı ve pazar araştırması, yönetim, üretim planı, finansal plan, iş planının yazılması ve sunumunda dikkat edilmesi gereken hususlar aktarılacak. Uygulamalı Girişimcilik Eğitimine katılarak başarılı olan kursiyerler Girişimcilik Destek Programı kapsamında Yeni Girişimci Desteği alınabilmesi için gerekli olan ön şartlardan birini yerine getirmiş olacaklardır. UTSO Yönetim Kurulu Başkanı S. Selim KANDEMİR, girişimciliğin ekonomik kalkınmanın temel taşlarından biri olduğunu, ülkede girişimcilik kültürünün yaygınlaştırılması, başarılı işletmelerin kurulması ve istihdam sorununun çözümü nokta


18.07.2017 Uşak Ticaret ve Sanayi Odası (UTSO) aylık meclis toplantısı, Meclis Başkanı İsmail KARAMAN’ın başkanlığında, UTSO Meclis Üyelerinin katılımıyla oda hizmet binasında gerçekleştirildi. Toplantıda aylık gündemi değerlendiren UTSO yönetim kurulu başkanı S. Selim KANDEMİR, iş dünyasının 15 Temmuz sonrası, sanayide çarkları daha hızlı döndürerek, dünyaya daha fazla mal ve hizmet ihraç ederek; yatırımları, projeleri ertelemeden hayata geçirerek, daha çok personel istihdam ederek, ülkeyi viran etmek isteyenlere en güzel cevabı verdiğine dikkat çekerek, özellikle Türkiye ve Uşak ekonomisinin verilerine değindi. KANDEMİR; aylık değerlendirmesinde, Temmuz ayı başında yürürlüğe giren 7033 sayılı Sanayinin Geliştirilmesi ve Üretimin Desteklenmesi Amacıyla Bazı Kanun ve KHK'larda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun'un iş dünyasına hayırlı olmasını dileyerek; ‘’ Üretim Reform Paketi yatırımcılarımızın önünü açacak, Türkiye’


17.07.2017 Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme (TKDK) Uşak İl Koordinatörlüğü “IPARD Programı II. Dönem 2. Başvuru Çağrı ilanı Bilgilendirme Toplantısı” Uşak Ticaret ve Sanayi Odasında gerçekleşti. Toplantıya Uşak Valisi Salim DEMİR, UTSO Yönetim Kurulu Başkanı Suat Selim KANDEMİR, TKDK Uşak İl Koordinatörü Hasan DURU, Gıda, Tarım  ve Hayvancılık İl Müdürü Erkan KAHRAMAN, UTSO Yönetim Kurulu Üyeleri, UTSO üyeleri,  yatırımcı kuruluş temsilcilerinin katıldı. Toplantının açılış konuşmasını gerçekleştiren TKDK Uşak İl Koordinatörü Hasan DURU; IPARD-2 1. Çağrı Dönemini tamamladıklarını belirterek. Şu ana kadar 61 proje ile sözleşme imzalandığını ve 3 projenin sözleşme imzalama sürecinin devam ettiğini ifade etti.  UTSO Yönetim Kurulu Başkanı Suat Selim KANDEMİR ise konuşmasında uygulanan destek programları ile yatırımcıların mali anlamda tedirginliklerini telafi ederek işlerine ve geleceğine daha sıkı sarılmasına yardımcı olduğunu ifade ederek, "Hayvancılık sektöründeki yatırımlardan, kırsal turizm alanındaki yatırımlara kadar, çok geniş bir


14.07.2017 Uşak Ticaret ve Sanayi Odası'nın düzenlediği eğitimler kapsamında firmalara ürünlerini geliştirmeye, rekabet stratejilerini hazırlamaya yönelik ‘’Stratejik İnovasyon Eğitimi" gerçekleşti. Eğitmen Mehmet Nail ŞENCAN, katma değeri yüksek ürünlere ulaşmanın anahtarı olan inovasyonun; tasarım, araştırma-geliştirme ve marka ile bir bütün olduğunun belirtiği eğitimde, Ülkemizde firmaların halen proje bazlı ve inovasyon odaklı çalışmalardan uzak olduğuna değindi. ŞENCAN, yeniliği ön plana çıkartmak ve daha çok katma değer yaratan yapı ve süreçlerle çalışmanın tüm sektörler için vazgeçilmez olduğunu belirtti. Eğitimde; "İnovasyon”: Ne için? Kim için? Hangi Ürün, Süreç ve Hizmetler? Hangi Pazarlar ve Rekabet Stratejisi? Hangi Pazara Erişim Stratejisi? gibi sorulara cevaplar verilirken, İnovasyon Sürecinin Temel Akışı, İnovasyon Sürecinde Analitik Araçlar, İnovasyonun Hayata Geçirilmesi ve  Organizyasyonel Değişim Yönetimi gibi birçok konuya değinildi. Eğitimler hakkında bilgi veren Uşak Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı S. Selim KANDEMİR; ‘’Üyelerimizin kendilerini ve dolayısıyla iş


13.07.2017 15 Temmuz'un 1. yıl dönümünde Uşak Ticaret ve Sanayi Odası, sendikalar ve sivil toplum örgütleri UTSO’da ortak açıklama yaptı. Uşak Ticaret ve Sanayi Odası Meclis Başkanı ve Yönetim Kurulu Başkanı, Uşak Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı, Karahallı Ticaret ve Sanayi Odası Meclis ve Yönetim Kurulu Başkanı, TÜRK-İŞ, TİSK, TZOB, HAK-İŞ, MEMUR-SEN, Türkiye KAMU-SEN İl Başkanları’nın oluşturduğu Türkiye Avrupa Birliği Karma İstişare Komitesi (KİK) tarafından, UTSO’da ortak basın toplantısı düzenlendi. 81 ilde eşzamanlı olarak düzenlenen basın toplantılarında ‘’Gücümüz Milli İrade, Hedef Büyük Türkiye’’ başlığıyla, Türk Milletinin, birlik ve beraberlikle dünyaya örnek bir tavır sergileyerek; “Türkiye Cumhuriyeti devletini Milletin iradesi dışında hiçbir gücün yönetemeyeceğini gösterdikleri’’ vurgulandı. Uşak Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı S. Selim KANDEMİR, 15 Temmuz’un ülkemiz açısından zorlu bir süreç olduğunu, artık toparlama sürecini tamamladıklarınıdile getirerek, yeni bir atılım sürecini başlatmak gerektiğini söyledi. KAND


Hızlı, Şeffaf, Basit ve Etkili Yönetim Şekilleri,5S, Kaizen, Hoshin Kanri, Takım Organizasyonu A3 konularını kapsayan ‘’YALIN YÖNETİMİN TEMELLERİ’’ Eğitimi Gerçekleştirildi.  Firmaların ulusal ve küresel pazarlarda rekabet edebilmeleri ve çalışanlarının mesleki gelişimlerine katkı sağlamak amacı ile başlatılan eğitim programları kapsamında Uşak Ticaret ve Sanayi Odası ile ZaferİN Operasyon Eğitimleri iş birliğinde ‘’Düşük Maliyetli ve Yüksek Kaliteli Üretim İçin Yalın Yönetim Eğitimi’’ oda toplantı salonunda gerçekleştirildi. Günümüz dünyasının çok rekabetçi olduğunu ve küreselleşmenin herkesi bu rekabetin içine çektiğini belirten eğitmen Bora SOYSÜREN, ‘’Her kim ki kalitesini yükseltir, maliyetlerini düşürür ve hızlı olursa, pazarı da yönlendirir. İlk olarak Totoya tarafından geliştirilen ve uygulanan Yalın Yönetim, bir yönetim felsefesi olarak bugün üretimin yanında birçok farklı hizmet sektöründe de uygulanmaktadır. Yalın Yönetim, süreçlerdeki israfları elemine ederek maliyet ve üretim zamanı


07.06.2017  İnovasyon Süreci "NE” Üzerine Yürütülür?  Hangi Ürün, Süreç ve Hizmetler?  Hangi Pazarlar?  Hangi Rekabet Stratejisi?  Hangi Pazara Erişim Stratejisi? İovasyon Süreci "NASIL” Ele Alınır? İnovasyon Sürecinin Temel Akışı İnovasyon Sürecinde Analitik Araçlar İnovasyonun Hayata Geçirilmesinde Organizasyonel Değişim Yönetimi  Tarih : 13 Temmuz 2017  Perşembe  Saat : 14:00 - 17:30 Yer    : Uşak Ticaret ve Sanayi Odası