Odamız; ilgili kanun ve yönetmelikler çerçevesinde elde ettiği gelirleri; paydaşlarına ve topluma fayda sağlayıcı faaliyetlerin geliştirilmesi ve stratejik plan hedeflerinin gerçekleştirilmesinde bir araç olarak kullanır. 

Bu kapsamda;

Mali kaynaklarını yönetirken uygun, güvenli ve etkin yatırım araçlarını kullanır.

Mali kaynakların yönetiminde şeffaflık, hesap verebilirlik ve ihtiyatlılığı temel prensip olarak görür.

Mali Kaynakların yetkin personel tarafından yönetilmesini sağlar.

Gerçekleştirilen mali risk analizleri ile gerekli tedbirleri belirler, uygular ve izler.

Gelir ve giderlerini düzenli raporlarla takip eder, gerekli iyileştirme çalışmalarını planlar ve uygular.