08.01.2018 Uzun zamandır beklenen Karayolu Taşıma Yönetmeliği Resmî Gazete'nin 8 Ocak 2018 tarihli sayısında yayımlandı. İşte; 08.01.2018 tarihinde yayınlanan yeni Karayolu Taşıma Yönetmeliği’nde yapılan değişikliklerden özetler;                 K1 yetki belgesinde gerçek kişilerden daha önce istenilen 30 ton asgari kapasite şartı ,25 tona düşürüldü.                 K1 yetki belgesinde tüzel kişiler için istenilen 110 ton asgari kapasite şartı ,50 tona düşürüldü. K3 yetki belgesinde daha önce istenilen 45 ton asgari kapasite şartı ,35 tona düşürüldü.                 K1,K1* ve K3 belgelerinde istenilen asgari kapasite sağlayacak taşıtların 20 yaş şartı kaldırıldı.                 K1,K1* ve K3 belgelerinde istenilen sermaye şartı kaldırıldı. K Belgelerine ait ücretler tablodaki gibi indirim uygulanmıştır. BELGE ADI ESKİ ÜCRET(YETKİ BELGESİ) YENİ ÜCRET(YETKİ BELGESİ) K1 24.307,00 TL


05.01.2018 Uşak Ticaret ve Sanayi Odası’nın Zafer Kalkınma Ajansı Teknik Destek Programı kapsamında finanse edilen “Stratejik Plan Hazırlama” programında son aşamaya gelindi. Her zaman çalışmalarını Odanın vizyonu ve misyonuna uygun olarak, hazırlanmış planlar doğrultusunda yapmaya özen gösterdiklerini belirten UTSO Yönetim Kurulu Başkanı S. Selim Kandemir; “Yoğun çalışmalar ve titizlikle hazırladığımız Stratejik planımız 2018-2021 yılları arasında bizim yol haritamız olurken, üyelerimizin ve kentimizin ticaretine de katkı sağlayacak bir belge özelliğinde olmasını amaçladık. Sadece ülkemizde ki değil, Avrupa’da ki ticari hayata yön veren sivil toplum örgütlerinden, meslek odalarına pek çok kurumu mercek altına alarak, iç ve dış paydaşlarımızla toplantılar yaparak, zayıf ve güçlü yönlerimizi tespit ederek, ticari hayatın aktörleri ile fikir alışverişleri yaparak Stratejik Planımızı hazırladık. Stratejik Planımızın uygulanabilir ve gerçekleşme oranı yüksek faaliyetlerden oluşmasına özen gösterdik. Üyelerimizin de katkısı ve desteği ile planımızı başarıyla uygulayacağımıza inanıyorum. Planımızın ticar


04.01.2018 Zafer Kalkınma Ajansı tarafından hazırlanan ve Kalkınma Bakanlığınca onaylanan 2018 Yılı Proje Teklif Çağrıları olan Gelişen KOBİ Mali Destek Programı (GEKOP) ile Çevre ve Enerji Altyapı Mali Destek Programı (ÇEDEP) bilgilendirme toplantısı UTSO’da yapıldı. Bilgilendirme toplantısının ilk oturumunda, Gelişen KOBİ Mali Destek Programı (GEKOP) tanıtıldı. GEKOP kapsamında TR33 Bölgesi ’nde imalat sanayisinde faaliyet gösteren KOBİ’lerin Ar-Ge, yenilik (inovasyon), bilgi-teknoloji transferi, pazarlama ve kalite standardizasyonu konularındaki projelerinin destekleneceği belirtildi. Uşak Valisi Salim Demir’in de katıldığı ikinci oturumunda ise, Çevre ve Enerji Altyapı Mali Destek Programı (ÇEDEP) tanıtıldı. ÇEDEP kapsamında ise, TR33 Bölgesi’nde faaliyet gösteren kar amacı gütmeyen kurum ve kuruluşların atık yönetimi, yenilenebilir enerji ve enerji verimliliği konularındaki projelerinin destekleneceği vurgulandı. Proje başvurularında dikkat edilmesi gerekenler ve yazılımları hakkında 16 Ocak’ta Uşak Ticaret ve Sanayi Odası’nda tam g


  29.12.2017 Uşak Ticaret ve Sanayi Odası, üyelerine “Tehlikeli Maddelerin Karayolu ile Taşınması Yönetmeliğinde ADR ve Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlığı (TMGD) Zorunluluğu” Genel Farkındalık Semineri düzenlendi. ADR ve RID Danışmanı Ve Eğitmeni Ahmet Cayık tarafından gerçekleştirilen eğitimde, Karayollarında tehlikeli madde taşımacılığı kapsamında; tehlikeli madde ile muhatap olan firmaların yasal sorumluluklarının belirlenmesi ve Türkiye Cumhuriyeti’nin ADR(Tehlikeli Maddelerin Karayoluyla Uluslararası Taşınmasına İlişkin Avrupa Anlaşması) sistemine geçişi konularında katılımcılara bilgiler verdi. Cayık, ülkemizin 2014 yılından beri ADR anlaşmasını uygulamaya başladığını, ADR’nin amacının insanlara, diğer canlı varlıklara ve çevreye zarar vermeden tehlikeli malların Ulusal ve Uluslararası kara yollarında güvenli bir şekilde taşınması olduğunu belirtti. Cayık hangi firmaların tehlikeli madde güvenlik danışmanı bulundurma zorunluluğu ve muafiyet durumları hakkında da ayrıntılı bilgiler aktardı. İsteyen katılımcılarla birebir gerçekleştirilen görüşmelerle seminer son buldu.


29.12.2017 Kalkınma Bakanlığı 11.Kalkınma Planı Hazırlık çalışmalarına paralel Uşak Ticaret ve Sanayi Odası koordinasyonunda sektör ihtisas komisyonları il bazında ilk toplantılarını gerçekleştirdiler. Tekstil, deri,  gıda ve seramik sektörlerine yönelik gerçekleştirilecek olan çalışmada üniversiteden, organize sanayi bölgelerinden ve özel sektörden temsilciler bir araya gelecek. UTSO Yönetim Kurulu Başkanı S. Selim Kandemir, ihtisas komisyonlarının her birinin kendi alanlarında ticari yaşama ilişkin sorunların tespiti ve çözümü yönünde çalışmalar yürütmesi amacıyla organize ettiklerini belirtirken; “Sektörlerin mevcut durumu, Rekabet şartları, pazardaki gelişmeler gibi pek çok konu başlığıyla il ve bölge özelinde sektörün güçlü, zayıf yanları ile fırsat ve tehditlerini belirlemeye çalışacağız. İlk toplantımızı tekstil ve deri sektörüne yönelik gerçekleştirdik. Ülkemiz tekstil ihracatında; dünyanın 7’inci büyük tedarikçisi, deri ürünleri İhracatında; Dünyanın 13’üncü büyük tedarikçisi konumundadır. Bu pazardan i


29.12.2017 Uşak Ticaret ve Sanayi Odası öncülüğünde Ekonomi Bakanlığı destekleriyle çalışmalarını sürdüren “Gıda Sektörü Uluslararası Rekabetçiliği Geliştirme Projesi “ kapsamında sektör temsilcilerini bilinçlendiren ve yeni ufuklar kazandıran eğitimler devam ediyor. Uşak’ta ki gıda sektörünün dış ticaret kapasitesinin geliştirilmesini amaçlayan ve 3 sene sürecek olan projede yer alan firmalara eğitim, danışmanlık, tanıtım, yurt içi alım heyeti ve yurt dışı ikili iş görüşme imkânları sağlanarak, firmaların ulusal ölçekte güçlü bir konuma ulaşmaları hedefleniyor. Prof. Dr. Serdar Pirtini’ni tarafından gerçekleştirilen “Pazarlama ve Satış Teknikleri” eğitiminde, proje kapsamındaki firma temsilcileri ve çalışanlarına; satış, iletişim ve danışmanlık becerilerini geliştirmeleri ve başarılı ilişki yönetimi yürütebilmeleri adına pratik bilgiler aktarılmıştır. Pirtini, “Günümüz satış koşullarında değişen dinamikler ve piyasa koşulları satış profesyonellerinin uzmanlıklarını geliştirmelerini zorunlu kılmaktadır. Satışta pazar payı ve müşteri bağ


28.12.2017 Kalkınma Bakanlığı tarafından 2019-2023 dönemini kapsayacak olan 11. Kalkınma Planı hazırlıkları Başbakanlık Genelgesi ile resmi olarak başlamıştır. 11. Kalkınma Planı hazırlık çalışmaları için 43 adet özel ihtisas komisyonu ve 32 adet çalışma grubu oluşturulmuştu. Çalışmalarda kamu kesimi, özel kesim, üniversiteler ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri bir araya gelecek. Komisyonların hazırladıkları çalışmalar, 11.Kalkınma Planında referans dökümanı niteliğini taşıyacaktır. Uşak Ticaret Ve Sanayi Odası yönetimi, “İmalat Sanayii Politikaları”, “Ticaret Hizmetlerinin Geliştirilmesi”, “Bölgesel Kalkınmada Özel Sektör Dinamikleri” Özel İhtisas Komisyonları ile “Teşvik Uygulamalarında Etkinlik”, “Tekstil-Deri-Hazır Giyim”, “Mesleki Eğitimde Niteliğin Arttırılması” Çalışma Gruplarında görev almaktadır. Tekstil-Deri-Hazır Giyim Özel İhtisas Komisyonu’n da görev alan UTSO Yönetim Kurulu Başkanı S. Selim Kandemir;  “Ülkemizin uzun vadeli kalkınma politikaları, ekonomik büyümenin yanı sıra insani gelişmişlik, hukuk üstünlü


28.12.2017 Uşak Ticaret ve Sanayi Odası (UTSO) toplantı salonunda, 2018 için hazırlanan toplam 30 milyon lira bütçeli "Gelişen KOBİ Mali Destek Programı (GEKOP)" ile "Çevre ve Enerji Altyapı Mali Destek Programı (ÇEDEP)" tanıtıldı. Tanıtım toplantısına Uşak Valisi Salim Demir, Kütahya Valisi ve Zafer Kalkınma Ajansı Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Hamdi Nayir, Afyonkarahisar Valisi Mustafa Tutulmaz, Uşak Belediye Başkanı Nurullah Cahan, Kütahya Belediye Başkanı Kamil Saraçoğlu, Zafer Kalkınma Ajansı Yönetim Kurulu üyeleri, UTSO Yönetim Kurulu Başkanı S. Selim Kandemir, Afyonkarahisar, Kütahya, Manisa ve Uşak illerinden kamu, özel sektör ve STK’ların temsilcileri katıldı. Kütahya Valisi ve ZEKA Yönetim Kurulu Dönem Başkanı Ahmet Hamdi Nayir GEKOP ve ÇEDEP Programları hakkında bilgi verdi. Nayir;Gelişen KOBİ Mali Destek Programı (GEKOP) kapsamında imalat sanayisinde faaliyet göstermekte olan KOBİ’lerin Ar-Ge, inovasyon, bilgi-teknoloji transferi, uluslararasılaşma ve markalaşmalarına yönelik projelerine hibe desteği olup, proje başına 800 bin liraya vara


26.12.2017 Uşak Ticaret ve Sanayi Odası’nın Zafer Kalkınma Ajansı Teknik Destek Programı kapsamında finanse edilen “Stratejik Planlama ve Stratejik Yönetim” çalışmaları süreçlerinde yer alan “Stratejik Plan Önemi ve Yönetimi” eğitimi gerçekleştirildi. Uşak Ticaret ve Sanayi Odası meslek komite, meclis ve yönetim kurulu üyeleri ile UTSO personelinin katıldığı eğitimi Stratejik Planlama Danışmanı Yüksel Vardar gerçekleştirdi. Vardar, sürecin uzun ve zorlu olduğunu, her adımın planlanması gerektiğini ifade ederken, “ “Stratejik Planlama” ile yönetişim, zamanı iyi kullanma ve verimlilik açılarından önemli yararlar sağlanacaktır. Sivil toplum kuruluşları arasında rol model olan odaların stratejik plan çalışmasında odanın tüm organları ve çalışanlarının katkısının bulunması önemlidir.Odalar çalışmalarını üyelerinin ihtiyaçlarını çözebilme, sorunlarını giderebilme ya da beklentilerini karşılayabilme yönünde planlamalıdır” dedi.Hazırladığı slayt eşliğinde süreci katılımcılara madde madde açıklayan Danışman Yüksel Vardar,2018-2021 yol haritalarının her adımını