12.09.2017 ''ÜRETİM VE İHRACATTA TEKNOLOJİ SEVİYESİ YÜKSEK, KATMA DEĞERLİ ÜRÜNLERİN VE KOBİ’LERİN PAYININ ARTTIRILMASI” PROJE TEKLİF ÇAĞRISI Katma değerli ve ileri teknolojili sektörler Türkiye ekonomisinin üretim ve dış ticaret yapısının değişmesinde öncü rol oynamaktadır. Misyonu KOBİ ve girişimcilerin rekabet güçlerini geliştirecek destek ve hizmetler sunarak ekonomik ve sosyal kalkınmadaki paylarını artırmak olan KOSGEB tarafından, bu anlayış doğrultusunda, imalat sanayiinde hedeflenen yapısal dönüşümün aktörü olacak KOBİ’lerin desteklenmesi için “ÜRETİM VE İHRACATTA TEKNOLOJİ SEVİYESİ YÜKSEK, KATMA DEĞERLİ ÜRÜNLERİN VE KOBİ’LERİN PAYININ ARTTIRILMASI” konulu proje çağrısı hazırlanmıştır.Proje çağrısının hedef kitlesi, imalat sektöründeki KOBİ’lerdir. Proje sunacak işletmelerin KOSGEB Veri tabanına kayıtlı ve aktif olmaları gerekmektedir. Bilanço usulünde defter tutmak kaydıyla; orta yüksek ve yüksek teknolojili sektörlerdeki KOBİ’lerin tümü başvuru yapabilecek,


11.09.2017 Ticari  iş  birliği ve yatırım imkânlarına ilişkin  görüşme ve  inceleme yapmak üzere Uşak’a gelen Ruanda Büyükelçisi H.E. Williams NKURUNZIZA Uşak Ticaret ve Sanayi Odası (UTSO) Yönetim Kurulunu ziyaret etti. Uşak Ticaret ve Sanayi Odası’n da gerçekleştirilen toplantıya; Ruanda Büyükelçisi Williams NKURUNZIZA ve beraberindeki heyet, Uşak Milletvekilleri Alim TUNÇ, Uşak Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı S. Selim KANDEMİR ve UTSO Yönetim Kurulu üyeleri katıldı. Toplantıda Türkiye ve Uşak’ın; sanayi ve ticareti, ulaşımı, pazar ağı, endüstriyel alandaki yatırım oranları masaya yatırılarak, iki ülke arasındaki ticaretin artırılması yönünde görüş birliğine varıldı. Büyükelçi Williams NKURUNZIZA, Ruanda’nın yüksek oranda ithalata bağlı bir ülke olduğunu, en fazla ithalatın Türkiye’den yapıldığını belirterek, Türkiye’deki ve Uşak’ta ki işletmeler ile iş birliği yapmayı istediklerini ifade etti. Özellikle, tekstil, battaniye, halı, kilim, deri, seramik, gıda sektörlerine yönelik potansiyel yatırım ve iş bir


23.08.2017 Uşak Ticaret ve Sanayi Odası (UTSO) Ağustos ayı olağan meclis toplantısı, Meclis Başkanı İsmail KARAMAN’ın başkanlığında, UTSO Meclis Üyelerinin katılımıyla oda hizmet binasında gerçekleştirildi. Ağustos ayı meclis toplantısına Temmuz ayı meclis toplantısı değerlendirilerek başlandı. Değerlendirme sonrası mesleki sorunlar ve dilek ve temenniler görüşüldü. UTSO Ağustos ayı meclisine konuk olarak katılan TURYAP Genel Müdür Yardımcısı Deniz ÇAĞLAR, Kentsel Dönüşüm Projesi alanındaki kurdukları tanıtım ofisi hakkında bilgi verdi. Deniz Çağlar konuşmasında, Uşak'ta yapılan kentsel dönüşüm projesinin Türkiye için örnek niteliği taşıdığını söyledi. UTSO Yönetim Kurulu Başkanı S. Selim KANDEMİR’in aylık gündemi değerlendirmesi ile meclis toplantısı devam etti. KANDEMİR, Türkiye ekonomisinin 2017 ilk çeyreğinde gerçekleşen %5’lik büyümenin ilimiz ekonomisine de olumlu yansıdığını gözlemlediklerini belirterek, Uşak’ın 2017 ilk 6 aylık dış ticareti hakkında bilgiler aktardı.


22.08.2017  Office 365 Servislerine genel bakış MyAnalytics ile zamanınızı nasıl ve kimlerle kullandığınızı analiz edin Office 365 ürünleriyle ekip çalışma senaryolarıTarih : 24 Ağustos 2017 10:00 AM - 11:00 AMKayıt İçin Link : https://resources.office.com/tr-tr-landing-ME-O365-WBNR-FY18-08Aug-24-Do-you-know-what-you-can-do-with-Office-365-345380.html 


15.08.2017 Uşak ekonomisini, sanayisini ve ticari alt yapısını kapsayan Ekonomi Bakanlığı raporu düzenlendi. Ekonomi Bakanlığı tarafından oluşturulan Uşak İli Ekonomi Raporu, Uşak Ticaret ve Sanayi Odasına ulaştı. Ekonomi Bakanı Nihat ZEYBEKCİ’nin Uşak ziyareti sonrasında görevlendirmiş olduğu 5 kişilik heyet, Mart ayında UTSO’yu ve Uşak sanayisini ziyaret ederek, il ekonomisi ile ilgili gözlemlerde bulunmuşlardı. Heyetin çalışmaları sonucunda oluşturulan nihai rapor, Ekonomi Bakanlığına ve Uşak Ticaret ve Sanayi Odasına iletilmiştir. Konu ile ilgili açıklama yapan Uşak Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı S. Selim KANDEMİR; ‘’Sayın Nihat ZEYBEKCİ’ye ilimize gerçekleştirdiği ziyarette, Uşak ili sanayi ve ticareti ile ilgili sorun ve çözüm önerilerini aktardık. Sayın ZEYBEKCİ de sorunlarımızı ve çözüm önerilerimizi not aldıklarını, en kısa zamanda ilgileneceklerini iletmişti. Hemen akabinde Ekonomi Bakanlığından görevlendirilen heyet ilimizi ve odamızı ziyaret ederek incelemelerde bulunmuşlardır. 22-2


10.08.2017 Uşak Ticaret ve Sanayi Odası ve DENİB Akademi iş birliği ile ‘’İhracatta Finansal Okuryazarlık-İhracatta Ödeme Yöntemleri’’ eğitimi gerçekleşti. İlimizde ihracat yapan firma yetkilileri, dış ticaret bölümü çalışanları ve ihracat yapmayı düşünenlerin katılımıyla gerçekleştirilen eğitimde, katılımcıların özellikle ulusal ve uluslararası alanlardaki hedeflerine ulaşmalarına önemli katkı sağlayacak temel bilgiler aktarıldı.  Eğitmen Ümit Osman YILMAZ; ‘’İhracat yapmak yurtiçinde ticaret yapmaktan farklıdır. Yurtiçinde satış yaparken fatura ve irsaliye keser, ürünü gönderir, anlaştığınız vadede paranızı alırsınız. İhracatta ise bazı uluslararası kuralların olması konuya hakimiyeti ve üst düzey bilgiyi gerektirir ki, yapılan anlaşmaların yanlış anlaşılmasına veya esnetilmesine sebep olmasın’’ dedi. Eğitimde, ihracat yapan firmaların banka seçiminde dikkat etmeleri gereken hususlar, bankaların ihracatçı firmadan alabileceği masraflar, ihracat taahhütleri, banka ilişkilerinde di


08.08.2017 Sayın Üyemiz; Bildiğiniz üzere, sanayicilerimizin ihtiyaç duyduğu hammadde ve yarı mamul niteliğindeki sanayi ürünlerine ilişkin olarak her yıl 1 Ocak ve 1 Temmuz tarihlerinde yürürlüğe girecek şekilde yapılan askıya alma ve üretimin tüketimi karşılamadığı ürünlerde ise kota başvuruları, ülkemiz temsilcilerinin de yer aldığı bir toplantıda Avrupa Komisyonu tarafından müzakere edilerek karara bağlanmaktadır.Sanayicilerimiz tarafından kullanılan AB ve Türkiye'de yeterli üretimi olmayan hammadde veya yarı mamul niteliğindeki eşya için tarife kontenjanı açılması ya da bu ürünlerin gümrük vergilerinin askıya alınmasına ilişkin başvuruların en geç 15.08.2017 tarihine kadar Ekonomi Bakanlığı'na iletilmesi gerekmektedir.AB ya da Türk firmalarınca 01.07.2018 tarihinden itibaren gümrük vergilerinin askıya alınması veya tarife kontenjanı uygulanması talep edilen eşyaya ilişkin liste 2017 Aralık ayı içerisinde 


08.08.2017 Sayın Üyemiz; Ulaştırma,Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı,Tehlikeli Mal ve  Kombine Taşımacılık Düzenleme Genel Müdürlüğünden alınan bir yazıda,''Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlığı Kuruluşlarının Yetkilendirmesi Hakkında Yönerge''nin 18.07.2017 tarih ve 5832 sayılı Bakanlık Makamının Olur'u ile yürürlüğe girdiği bildirilmektedir. Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlığı Kuruluşlarının Yetkilendirilmesi Hakkında Yönergeyi indirmek için tıklayınız. Tehlikeli_mad


07.08.2017 Sayın Üyemiz, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğimizin 03/08/2017 tarih ve 12257 sayılı ve ‘Taşıt Uygunluk Belgesi’ yazıları gereği;  Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Tehlikeli Mal ve Kombine Taşımacılık Düzenleme Genel Müdürlüğünden alınan bir yazıda; 30/11/2017 tarihli ve 5434 sayılı Kanunla ülkemizin katılması uygun bulunan “Tehlikeli Malların Karayolu ile Uluslararası Taşımacılığına İlişkin Avrupa Anlaşması'' nın 02/07/2010 sayılı Resmi Gazete' de yayınlanan, 2010/547 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile 22/03/2010 tarihi itibariyle yürürlüğe girdiği belirtilmektedir. Bu kapsamda 01.01.2014 tarihinde yürürlüğe giren ve 24.10.2013 tarih ve 28801 sayılı Resmi Gazete' de yayınlanan "Tehlikeli Maddelerin Karayoluyla Taşınması Hakkında Yönetmelik" hükümleri gereğince tehlikeli madde taşımacılığında kullanılan, ADR gerekliliklerini karşılamayan, 2014 ve öncesi model yılına sahip araçlar eski araç olarak tanımlanmakta ve bu araçlara söz konusu Yönetmeliğin Geçici 1 inci maddesine göre aşağıda belirtilen takvim çerçevesinde Taşıt Uygunluk Belgesi al