15.01.2019 Uşak Üniversitesi Mühendislik Fakültesi ve Meslek Yüksekokulu öğrencilerinin, 1 yarıyıllık eğitimlerini (14 hafta) işletmelerde alacağı “İşletmelerde Mesleki Eğitim” işbirliği protokolü Uşak Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ekrem Savaş’ın makamında imzalandı.Protokol imza törenine, Uşak Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ekrem Savaş, Uşak Ticaret ve Sanayi Odası (UTSO) Yönetim Kurulu Başkanı S. Selim Kandemir, UOSB Yönetim Kurulu Başkanı Halil Ağaoğlu, UKOSB Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Karahallı, MÜSİAD Uşak Şubesi Başkanı Nuri Aslan ve İnşaat Mühendisleri Odası Uşak Şube Başkanı Ali Osman Doruk katıldı.Proje kapsamında uygulamalı eğitim, Mühendislik Fakültesinde 7+1 (7 yarıyıl üniversitede, bir yarıyıl işletmelerde), Teknik Bilimleri Meslek Yüksekokulun da 3+1 şeklinde uygulanacak. Böylece Uşak Üniversitesi öğrencileri işletmelerde bir yarıyıl süreli iş yeri eğitimi ve uygulaması ile mesleki deneyimlerini arttırırken, işletmeler ve sanayi kuruluşları da ihtiyaç duydukları nitelikli insan gücünü tanımış ve yetiştirmiş olacak.


11.01.2019 Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı (TEPAV) işbirliğinde, Türkiye’nin en hızlı büyüyen şirketlerinin belirlenerek,söz konusu şirketlerin görünürlüklerini artırmak ve bu şirketlerin ekonomik bağlantılarını kuvvetlendirmek amacıyla 2011 yılından beri ‘’TOBB Türkiye 100’’programı yürütülmektedir. 2012-2015 dönemi satış gelirleri dikkate alınarak listeye giren Türkiye’nin en hızlı büyüyen şirketleri, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği konferans salonunda 25 Ocak 2017 tarihinde gerçekleştiren tören ile ödülleri aldılar. Türkiye 100 şirketleri, değerlendirmeye alınan dönemde, satış gelirlerini ortalama yüzde 438 oranında, çalışan sayılarını da yüzde 74 oranında artırmışlardır. Türkiye 100 listesindeki şirketlerin faaliyet gösterdikleri sektörlerin çeşitliliği, Türkiye ekonomisinin dinamizminin güzel göstergesidir.


08.01.2019 Uşak’ın sorunlarını ortak hareketle dile getirmek ve çözüm yolları bulmak için her ay bir araya gelen Uşak Sivil Toplum Platformu yöneticileri Uşak Esnaf Ve Sanatkârlar Odaları Birliği’nde bu ayki toplantısını gerçekleştirdi. Toplantıda genel gündem değerlendirmesinin ardından, her kurum Uşak Havaalanından gerçekleştirilecek İstanbul – Uşak uçuşlarının aktifliği ve devamlılığı için yaptıkları ve yapabilecekleri faaliyetleri özetledi. Toplantının son bölümünde bu yıl 10.’su düzenlenen Cumhurbaşkanı ve ekonomiden sorumlu Bakanların katılımıyla gerçekleşecek  ‘’TOBB Türkiye Ticaret ve Sanayi Şurası’’nda görüşülmek üzere Uşak ile ilgili konu başlıkları istişare edildi.


03.01.2019 Çevre Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun yürürlüğe girmesiyle, 1 Ocak 2019 tarihinden itibaren kaynakların verimli yönetimi ve plastik poşetlerden kaynaklanan çevre kirliliğinin önlenmesi amacıyla plastik poşetlerin satış noktalarında (toptan ve/veya perakende olarak mal, ürün satışını yapan mağaza, market ve benzeri satış yerleri) kullanıcıya veya tüketiciye ücreti karşılığı verileceği Bakanlık tarafından  duyurulmuş ve yürürlüğe girmiştir. Bu kapsamda, plastik poşetlerin satışı, beyanı, geri kazanım katılım payı tahsili ile birlikte izleme, kontrol ve denetimine ilişkin hususları içeren Plastik Poşetlerin Ücretlendirilmesine İlişkin Usul ve Esaslar Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca hazırlanarak 25/12/2018 tarih ve 66745475-145.07-245766 sayılı Bakan Oluru ile 27/12/2018 tarihinde Bakanlık web sayfasında duyurulmuştur. Plastik poşetlerin ücretli olarak satışı, faaliyet türü ne olursa olsun uzaktan satışlar da dahil olmak üzere, istisnasız tüm satış noktalarında (tekstil, oyuncak, elektronik, gıda ve benzeri) 1/1/2019 tarihinden itibaren gerçekleştirilecek ve plastik poşet


27.12.2018 Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) ile Uşak Ticaret ve Sanayi Odası (UTSO)işbirliğinde ekonominin belkemiğini oluşturan KOBİ'leri geleceğe hazırlamak amacıyla "DİJİTAL DÖNÜŞÜM, E-TİCARET VE E-İHRACAT" eğitimi gerçekleştirildi. TOBB tarafından başlatılan 81 ili kapsayacak şekilde planlanan, "Dijital Dönüşüm Hareketi" projesi çerçevesinde düzenlenen eğitime konuşmacı olarak E-Ticaret Merkezi Direktörü Mehmet Erdemi, E-Ticaret Merkezi Genel Koordinatörü Sami Altınkaya, 3 GEN Teknoloji Ceosu Engin Özgen katıldı. Eğitimde KOBİ’lerin dijital dünyada iş yapabilme, e-ticaret sisteminin sağlayacağı faydalar ve yeni iş modelleri hazırlama yolları anlatıldı. Başarı hikâyelerinin süreçlerinin de adım adım anlatıldığı eğitimde, e-ticaret platformları ve tanımlar, dijital iş yapış biçimleri, e-ticaret ekosistemi, e-ihracat konusunda sunumlar gerçekleştirildi.


25.12.2018 Oda/Borsa Akreditasyon Sistemi çalışmaları kapsamında, Uşak Ticaret ve Sanayi Odası ev sahipliğinde TOBB Akreditasyon Sekreterliği işbirliği ile bölge oda ve borsalar için ‘’İç Tetkikçi Eğitimi’’ düzenlendi. TOBB Akreditasyon Kurulu Sekreteri Özge Karatepe'nin yeni puanlama sistemi sunumu ile başlayan eğitim, Türk Loydu Vakfı Uygunluk Değerlendirme Hizmetlerinden Ali Güneş’in iç tetkikçi eğitimi sunumuyla devam etti. Eğitimin ikinci günü ise, TOBB Sosyal Medya Uzmanı Samet Çelik'in Sosyal Medya Eğitimi ile ilgili sunumla başladı. Eğitim, katılımcıların Ali Güneş’e sorularını ilettikleri, iç tetkiklere yönelik uygulamalar, vaka çalışmaları ve değerlendirme sınavının gerçekleştiği bölüm ile son buldu.


25.12.2018 Uşak Ticaret ve Sanayi Odası (UTSO) Aralık ayı olağan meclis toplantısı, Uşak Valisi Funda Kocabıyık’ın da katılımıyla, Meclis Başkanı İsmail Karaman’ın başkanlığında, UTSO Meclis Üyeleri ve Meslek Komite başkanları ile oda hizmet binasında gerçekleştirildi. UTSO Yönetim Kurulu Başkanı S. Selim Kandemir, birlik ve beraberlik içinde görev aşkıyla, ülkeye hizmet gururuyla, çalışmaya devam edeceklerinin altını bir kere daha çizerek, 2018 oda faaliyetlerini özetledi. Kandemir; ‘’Bizler, hiçbir maddi beklenti içinde olmadan, üyelerimize hizmet amacıyla görev yapıyoruz. Üyelerimizin iş gelişimi, ar-ge, inovasyon, pazarlama gibi alanlarında yanlarında olmalıyız. Çalışmalarımızın odağında hep üyelerimiz oldu ve bu şekilde de devam edecektir. Ekonomiye verdiğimiz önem kadar üyelerimize sunduğumuz hizmet çeşitliliği yanı sıra onların iş hayatlarını kolaylaştırıcı, zamanlarını arttırıcı faaliyetlere de önem verdik. 2019’da Uşak için daha fazla çalışacak ve üreteceğiz. Maddi ve manevi her türlü zorluğa rağmen ü


20.12.2018 Uşak Ticaret ve Sanayi Odası ticari hayatta sık karşılaşılan hukuki sorunlar, yeni yasal düzenlemeler, konkordato ve bu süreçte borç ve alacakların hukuki durumu gibi konularda üyelerinin doğru bilgiye ulaşabilmesi adına ‘’Ticaret Hukuku Danışma Masası’’ düzenledi. Avukat Hidayet Cambaz, yeni düzenlemelerle eskiden sadece şirketlere ait olan konkordato hakkının artık tüm bireyleri kapsadığına dikkat çekerek, böyle bir durumda alacaklı olan firmanın nasıl bir yol izleyeceği konusunda katılımcılara bilgiler aktardı. Cambaz; ‘’Alacaklı kişi sayısını ve alacak miktarı rakamının çoğunluğunu elde eden borçlu, mahkemeye konkordato teklifi verir ve ödeme planı çıkarır. Mahkeme konkordato komiseri atar ve alacaklıları toplantıya çağırır. Komiser eşliğinde teklif kabul edilirse bu rapor ticaret mahkemesine sunulur. Mahkeme konkordatonun uygun bir proje ve plan ile borçların ödenebileceğini onaylarsa plan kabul edilir. Yapılan plan doğrultusunda borçlar ödenir.” dedi. Danışma masası katılımcıların sorularının birebir görüşmelerle cevaplandırıldığı bölüm ile son buldu.


18.12.2018 Uşak Ticaret ve Sanayi Odası (UTSO) üyelerinin, kurumsal yönetim anlayışında sürekliliği sağlamaları, yönetici kapasitesinin arttırılması,  kurum içinde hedef odaklı, sinerjik ve güçlü iletişim kanallarının hakim olduğu bir yapıyı kazanabilmeleri adına kurumsal eğitim hizmetlerine devam ediyor. Denizli İhracatçılar Birliği (DENİB) ile ortaklaşa düzenlenen "Şirketlerde Pratik Stratejik Yönetim Uygulamaları” konulu eğitim UTSO eğitim salonunda, firma sahibi ve bölüm yetkililerinin katılımıyla gerçekleşti. Taner Baltacı tarafından gerçekleştirilen eğitimde; Şirketlerde Problemlerin Göstergeleri, Şirketlerde Kurumsallaşma ve Gelişmenin Göstergeleri, Stratejik Yönetimde Farklı Yaklaşımlar, Stratejik Planlamanın İş Akışı, GZFT (Güçlü, zayıf Yönler ve Fırsatlar, Tehditler) Analizi, GZFT Analizinden Stratejik Açılımlar ve Stratejik Planlama Hedefler Ağı” gibi konular ele alındı. Baltacı; ‘’ Strateji, işletmelerin büyüme ve gelişme döneminde yol haritasıdır. Ancak stratejik planlama ve yönetim, çeşitli nedenlerle işletmeler tarafından etkili kullanılamamaktadır. Pratik ve uygulanabilir konu