07.08.2017 Sayın Üyemiz;4 Ağustos 2017 Tarihli ve 30144 Sayılı Resmî Gazete'de, "   Tütün Mamulleri ve Alkollü İçkilerin Satışına ve Sunumuna İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik" yayımlanmıştır. Yönetmelik ile 7/1/2011 tarihli ve 27808 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Tütün Mamulleri ve Alkollü İçkilerin Satışına ve Sunumuna İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte değişiklikler yapılmıştır.    Özet:  Bu Yönetmelik ile Tütün Mamulleri ve Alkollü İçkilerin Satışına ve Sunumuna İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliğin tanımların yer aldığı 4 üncü maddesine turizm belgesinin tanımı eklenmektedir. Bu Yönetmeliğin alkollü içkilerin satış ve sunumunda reklam ve tanıtım uygulamaları başlıklı 20 nci maddesine açık alkollü içki satıcılarına ilişkin bir


07.08.2017 Bilirkişilik Yönetmeliği,  3 Ağustos 2017 tarihli ve 30143 sayılı Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre, bilirkişilere eğitim alma ve 5 yıl deneyim şartı getirildi. Konu ile ilgili olarak ilgili yönetmeliğin 30. maddesinde detaylar yer aldı. Yönetmelikte yer alan maddeye göre, bilirkişilik yapmak isteyenlerin, 18 saati teorik ve 6 saati uygulamalı olmak üzere en az yirmi dört ders saatlik Temel eğitim alması zorunlu olacak. Ayrıca, Bilirkişilere, bilirkişilik eğitim izni verilen kuruluşlarca teorik ve uygulamalı, toplam altı saatten az olmamak üzere üç yılda bir defa yenileme eğitimi verilecek. Bilirkişilik yönetmeliğinde uzmanlık hakkında da yeni şartlar getirildi. Söz konusu yönetmeliğe göre uzmanlık şartı 3 yıl ile sınırlıdır. Yeni bilirkişi yönetmeliğinde ise bilirkişilik yapacağı uzmanlık alanında en az beş yıl fiilen çalışmış olmak şartı getirilmiştir. Konu ile ilgili olarak yönetmeliğin özet bölümü şu şekildedir.  Özet:   Bu yönetmelik ile bilirkişiliğe başvuru ve kabul şartları, bilirkişilerin nitelikler, eğitim, sicil ve listeye ka


02.08.2017 Uşak Ticaret ve Sanayi Odası tarafından sektörel sorunların tespiti ve çözüm önerilerinin oluşturulması amacıyla düzenlenen istişare toplantıları devam ediyor. 4. Meslek Komitesi, battaniye imalatı yapan sektör temsilcileriyle, sektöre dair sorunları dinlemek ve bu sorunlara çözüm yolları bulmak amacıyla Uşak Ticaret ve Sanayi Odası’nda bir araya geldi. Toplantıda Uşak Ticaret ve Sanayi Odası Dış Ticaret Birimi tarafından hazırlanan Battaniye Sektörü Dış Ticaret Analizi ve son yıllarda sektörde yaşanan ihracat/ithalat trendleri paylaşıldı. Öte yandan, toplantıda Uşak Ticaret ve Sanayi Odası yetkilileri, önemli çalışmalar sonucu ortaya çıkan analizlerle, nokta atışı hedef pazar belirleneceğini belirterek, hedef ülkeler ve alternatif pazarlara yönelik hedef pazar analizi bilgilerini paylaştı. Düzenlenen yurt içi ve yurt dışı fuar organizasyonları ile sektörde gelişen teknolojinin takibinin sağlanabileceği, düzenlenecek eğitimlerle özellikle satış ve maliyet hesaplama konusunda firmalara destek olunabilec


31.07.2017 Türk Eximbank tarafından TOBB ‘ne gönderilen yazıda, son günlerde Eximbank kredi başvurusunda bulunan firmalara yardımcı olmak bahanesi ile haksız menfaat sağlamak isteyen kişilerin olduğu duyumlarının alındığı belirtilerek ihracatçılarımızın bu konuda uyarılması istenilmiştir. Türk Eximbank yazısını  bilgilerinize sunarız.


26.07.2017 Hızlı, Şeffaf, Basit ve Etkili Yönetim Şekilleri,5S, Kaizen, Hoshin Kanri, Takım Organizasyonu A3 konularını kapsayan ‘’YALIN ÜRETİM TEMELLERİ’’ Eğitimi UTSO’da Gerçekleştirildi. Yalın Üterim, bir yönetim felsefesi olarak bugün üretimin yanında birçok farklı hizmet sektöründe de uygulanmaktadır. Bu yöntem, süreçlerdeki israfları elemine ederek maliyet ve üretim zamanını düşüren ve kaliteyi artıran sistematik bir yaklaşımdır. Eğitim kapsamında, Yalın dönüşümü gerçekleştirmek isteyen kuruluşlara, gerekli olan kültürel değişimi başlatmak için yalın üretim yaklaşımları, prensipleri, hedefleri ve araçları hakkında bilgiler verildi.  


25.07.2017 27 Mayıs 2017 tarih ve 30078 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren, Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin 7020 sayılı Kanun ile Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önceki üye aidatı ve munzam aidat borçlarına (2017 yılı aidatları hariç) yeniden yapılandırma imkanı getirilmiştir. Söz konusu yapılandırmadan yararlanmak isteyen üyelerimizin, 31 Temmuz 2017 tarihine kadar odamıza müracaat etmeleri gerekmektedir. Bu kapsamda geçmiş dönem aidat borçları gecikme cezası alınmaksızın Ağustos 2017 sonuna kadar tek seferde veya Ağustos 2017 tarihinden başlamak üzere 6 (altı) eşit taksitte de ödenebilecektir. Ayrıca, 19 Ağustos 2016 tarih ve 29806 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren, Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin 6736 sayılı Kanun ile yapılandırmaya başvuranların taksitleri de 31 Ağustos 2017 tarihine kadar devam edecektir.  Üyelerimize önemle duyurulur.


19.07.2017 Uşak Ticaret ve Sanayi Odası (UTSO) "TS ISO 10002 Müşteri Memnuniyeti ve Şikâyet Yönetimi Sistemi Temel Eğitimi” gerçekleşti. Serkan ŞAHİN tarafından gerçekleştirilen eğitimde; Müşteri şikayetlerinin değerlendirilmesi, analiz edilmesi ve sonuçlandırılması, sistemin üretim ve hizmet sektörlerinde kurulması, dokümante edilmesi, uygulanması ve sürekliliğinin sağlanması konu başlıkları altında bilgi verildi. ŞAHİN; "ISO 10002 Standardı; Müşteri şikayeti ile karşılaşılan durumlarda kuruluşlara nasıl davranmaları gerektiğine dair yol gösterir. Kuruluşlara, müşteri ile yaşanan bir olay sonrasında rehberlik eder. Müşteri ile yaşanan problemlerin en adil şekilde ele alınmasını ve şikayetlerden ders çıkarılarak iyileştirmeye açık alanların tespit edilmesini sağlar. Müşteri size ihtiyacı olduğu için gelir. Müşteri memnuniyeti gerçekleştirilen müşteri şartlarının müşteri tarafından algılanma derecesine bağlıdır. Müşteri memnuniyeti mevcut ve potansiyel müşterilerin, firma ve rakiplerinin ürün ve hizmetlerinden memnuniyet dereceleri, varsa memnun olmadıkları konuların neler olduğunu ortaya koyar. Muhtemel memn


18.07.2017 Uşak Ticaret ve Sanayi Odası (UTSO) ile KOSGEB arasında imzalanan protokol gereği yeni dönem “KOSGEB Uygulamalı Girişimcilik Eğitimi” başladı. 85 başvurunun yapıldığı eğitim için 30 aday mülakat sonucunda belirlenmiş olup, uygun görülen girişimci adayları 32 saat sürecek olan eğitime kabul edilmiştir. Cüneyt ÖRKMEZ tarafından verilecek olan eğitimde kursiyerlere iş fikri geliştirme, iş kavramı ve pazar araştırması, yönetim, üretim planı, finansal plan, iş planının yazılması ve sunumunda dikkat edilmesi gereken hususlar aktarılacak. Uygulamalı Girişimcilik Eğitimine katılarak başarılı olan kursiyerler Girişimcilik Destek Programı kapsamında Yeni Girişimci Desteği alınabilmesi için gerekli olan ön şartlardan birini yerine getirmiş olacaklardır. UTSO Yönetim Kurulu Başkanı S. Selim KANDEMİR, girişimciliğin ekonomik kalkınmanın temel taşlarından biri olduğunu, ülkede girişimcilik kültürünün yaygınlaştırılması, başarılı işletmelerin kurulması ve istihdam sorununun çözümü nokta


18.07.2017 Uşak Ticaret ve Sanayi Odası (UTSO) aylık meclis toplantısı, Meclis Başkanı İsmail KARAMAN’ın başkanlığında, UTSO Meclis Üyelerinin katılımıyla oda hizmet binasında gerçekleştirildi. Toplantıda aylık gündemi değerlendiren UTSO yönetim kurulu başkanı S. Selim KANDEMİR, iş dünyasının 15 Temmuz sonrası, sanayide çarkları daha hızlı döndürerek, dünyaya daha fazla mal ve hizmet ihraç ederek; yatırımları, projeleri ertelemeden hayata geçirerek, daha çok personel istihdam ederek, ülkeyi viran etmek isteyenlere en güzel cevabı verdiğine dikkat çekerek, özellikle Türkiye ve Uşak ekonomisinin verilerine değindi. KANDEMİR; aylık değerlendirmesinde, Temmuz ayı başında yürürlüğe giren 7033 sayılı Sanayinin Geliştirilmesi ve Üretimin Desteklenmesi Amacıyla Bazı Kanun ve KHK'larda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun'un iş dünyasına hayırlı olmasını dileyerek; ‘’ Üretim Reform Paketi yatırımcılarımızın önünü açacak, Türkiye’