08.07.2019

Kişisel Verilerin Korunması ve İşyeri Uygulama semineri  Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı emekli Genel Müdür Yardımcısı Lütfü İnciroğlu tarafından Uşak Ticaret ve Sanayi Odası eğitim salonunda gerçekleştirildi.

 İnciroğlu, Kişisel verilerin korunmasının anayasal bir hak olduğunu da belirterek, “6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu m.12/1’de, veri sorumlusu, kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmesini önlemek, kişisel verilere hukuka aykırı olarak erişilmesini önlemek, kişisel verilerin muhafazasını sağlamakla yükümlü kılınmıştır. Veri sorumlusu bu yükümlülüklerini yerine getirmek amacıyla uygun güvenlik düzeyini temin eder. Günümüzde gerek devlet kurumları gerekse özel kuruluşlar, her gün binlerce kişiye ilişkin çeşitli bilgilere ulaşabilmektedir. Elde edilen bilgiler, bilişim teknolojilerinde yaşanan gelişmelerin de etkisiyle, kolaylıkla işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir. Bunun sonucunda da kişisel verilerin korunması ihtiyacı doğmuştur” dedi.

İnciroğlu, kamu ve özel sektör kuruluşların kanunun uygulanması konusunda neler yapması gerektiği temel bilgilerini paylaştıktan sonra, katılımcıların sorularını yanıtladı.