03.05.2019

Uşak Ticaret ve Sanayi Odası’nın (UTSO) hem Uşak’ta hem de TR 33 Bölgesinde dış ticaret potansiyelini artırmak ve firmaların devlet desteklerinden daha fazla faydalanabilmelerini sağlamak için hazırladığı "Kobi Koçluğu ve Uluslararası Ticaret İçin Akdeniz İş Diyalogu" projesi açılış toplantısı UTSO salonunda gerçekleşti.

UTSO Yönetim Kurulu Başkanı S. Selim Kandemir proje açılış konuşmasında; ‘’KOBİ’ler ülke ekonomisi için hem büyümenin motoru, hem de istihdam ve ihracatı sürükleyen çok önemli bir değer kaynağıdır. Sistemin büyük aktörleri karşısında KOBİ’lerin rekabet edebilirliğini arttıracak, pazarlama, araştırma ve geliştirme faaliyetlerini güçlendirecek çalışmalara öncelik veriyoruz.

192.539 Euroluk "Kobi Koçluğu ve Uluslararası Ticaret İçin Akdeniz İş Diyalogu’’ projesi kapsamında TR33 Bölgesinde yer alan odalarda kurulacak tek nokta ofisleri ile KOBİ’lere devlet destekleri ve dış ticaret konularında koçluk hizmeti sağlanacak. Ayrıca, 5 dil destekli hazırlanan web sayfasında ortak ülkeler arasında (Türkiye, Yunanistan, İtalya ve İspanya) ikili iş bağlantıları ile ortak odaların üyelerinin ticari kapasitelerinin arttırılması hedeflenmektedir. Bu bağlamda, bölgemizdeki KOBİ’lerin proje kapsamında düzenlenecek eğitimler ve faaliyetleri değerlendirerek kendileri için bir avantaja dönüştürmelerini dilerim” dedi.