21.09.2018

İstihdam seferberliği kapsamında, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) arasında "Mesleki Eğitim ve Beceri Geliştirme İşbirliği Protokolü (MEGİP) hayata geçirildi.

MEGİP Projesi ile 2 yıl boyunca işverenlerin istediği nitelikli elemanların yetiştirilmesi için mesleki eğitim kursları düzenlenecek.

iş gücü piyasasının talep ettiği iş gücünün yetiştirilmesi hedefleyen MEGİP Projesi kapsamında Uşak İŞKUR Müdürü İlhan Temel, Uşak Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Osman Çalıkuş, Yönetim Kurulu Üyesi Himmet Duygu, Genel Sekreter Caner Urhan ve Uşak Ticaret Borsası Mustafa Sezer’in katılımıyla UTSO’da bir toplantı bir toplantı düzenlendi.

Proje kapsamında iki yıl boyunca Oda-Borsalar ile İŞKUR il müdürlükleri aracılığıyla düzenlenecek mesleki eğitim kurslarında işverenlerin ihtiyaç duyduğu nitelikteki iş gücü, işverenlerin talepleri doğrultusunda oluşturulacak eğitim programları ile yetiştirilecek.

Eğitimler, 160 fiili iş gününü geçmeyecek şekilde planlanacak. Bu eğitimlere katılan kursiyerler cep harçlığı alacaklar. İŞKUR, kursiyerlerin iş kazası ve meslek hastalığı ile genel sağlık sigortası primlerini de karşılayacak. Kurslar ayrıca işverenler için de çalıştıracağı elemanı tanıma imkanı sağlıyor. İşveren programa dahil olarak, işe almayı planladığı kişilerin mesleki gelişim ve deneyim kazanmasını gözlemleyebilecek. Firmalar eğitime katılan kursiyerler için istihdam teşviklerinden de yararlanabilecekler.