Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından hazırlanan “Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karara İlişkin Tebliğ (İhracat Bedelleri Hakkında) (No: 2018-32/48)” 04.08.2018 tarihli ve 30525 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.

Tebliğde; İHRACAT BEDELLERİNİN YURDA GETİRİLMESİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLARA yer verilmiştir.

Buna göre;

-      Türkiye’de yerleşik kişiler tarafından yapılan ihracatın bedelleri, ithalatçının ödemesinin ardından, gecikmeksizin, ihracata aracılık eden bankaya transfer edilecektir.

-      Bedellerin yurda getirilme süresi, ihraç tarihinden itibaren 180 günü geçemeyecektir. Söz konusu bedellerin en az % 80’inin bir bankaya satılması zorunludur.

-      Peşin döviz karşılığında ihracatın 24 ay içinde gerçekleştirilmesi zorunludur.

-      İhracat bedelinin yolcu beraberinde efektif olarak yurda getirilmesi halinde, gümrük idarelerine beyan edilmesi zorunludur.

-      Finansal Kiralama (leasing) Mevzuatı çerçevesinde kredili veya kiralama yoluyla yapılan ihracatta, ihracat bedelinin kredili satış veya kiralama sözleşmesinde belirlenen vade tarihlerini izleyen 90 gün içinde, yurda getirilerek bir bankaya satılması zorunludur.

        Ticari amaçla mal ihracında, bedelleri yurda getirilme süresi içinde gelen ihracat ile ilgili hesaplar aracı bankalarca kapatılır.

-      Süresi içinde kapatılmayan ihracat hesapları aracı bankalarca 5 iş günü içinde muamelenin safhalarını belirtecek şekilde yazılı olarak ilgili Vergi Dairesi Başkanlığına veya Vergi Dairesi Müdürlüğüne ihbar edilir.

-      Her bir gümrük beyannamesi itibarıyla; 100.000 ABD doları veya eşitini aşmamak üzere, mücbir sebeplerin varlığı dikkate alınmaksızın beyanname veya formda yer alan bedelin %10’una kadar noksanlığı olan (sigorta bedellerinden kaynaklanan noksanlıklar dahil) ihracat hesapları doğrudan bankalarca ödeme şekline bakılmaksızın terkin edilmek suretiyle kapatılır.

-      Her bir gümrük beyannamesi itibarıyla, 200.000 ABD doları veya eşitini aşan noksanlığı olan açık hesaplara ilişkin terkin talepleri Hazine Ve Maliye Bakanlığı tarafından incelenip son uçlandırılır.

 

Tebliğ, yayımı tarihi olan 04.08.2018 tarihinden itibaren yürürlüğe girmiş ve hükümleri yürürlük tarihinden itibaren 6 ay süresince geçerlidir.

Söz konusu tebliğe ulaşmak için tıklayınız.