29.05.2018

Uşak Ticaret ve Sanayi Odası tarafından; ‘’Uşak Halısı’’ 07.01.2010 koruma tarihli C2010/004 başvuru numaralı ve 152 tescil numarası ile ‘’Mahreç İşareti’’ olarak korumaya alınmıştır.

10.Ocak.2017 tarihinde yürürlüğe giren 6769 s. SMK. 49 ncu maddesi kapsamında 21.11.2017 tarihinde Uşak Halısı’nın denetimleri gerçekleştirilmiştir.

Gerçekleştirilen denetim sonuçlarının değerlendirilmesi ile birlikte 2018 yılında yapılacak denetimler ve Coğrafi İşarette Amblem kullanımını konularında istişare toplantısı Uşak Ticaret ve Sanayi Odası’nda yapıldı.

Uşak Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı S. Selim KANDEMİR;  “Coğrafi işaretlemeyi çok önemsediklerini ifade ederek, 2010 yılında Uşak İli ile özdeşleşen Uşak Halısı’nın coğrafi işaretini aldıklarını ve bu ürünü ihraç ettiklerini ve aynı zamanda halının dokunmasında kadınlarımızın emeğinin büyük olduğunu, aynı zamanda Uşak'ın yöresel ürünler açısından çok zengin olduğunu ve İlimizde koruma kapsamına alınacak coğrafi işaretlerimiz için araştırmaların devam etmekte ve neticelenmesi ile birlikte yeni başvurularımız yapılacaktır “ dedi.

Uşak Ticaret ve Sanayi Odası’nın coğrafi işaret danışmanı ve Özener Patent Yönetim Kurulu Başkanı Huriye ÖZENER; “Coğrafi işaretlerin tescili yoluyla korunması, geliştirilmesi ve gelecek nesillere aktarılması gerekmektedir. Bu bakımdan coğrafi işaretlerin rolü çok önemli olup üreticileri ve tüketicileri haksız rekabete karşı koruyan önemli bir araçtır. 6769 Sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu kapsamında Coğrafi İşaret ve Geleneksel Ürün Adı Amblem Yönetmeliği" 29 Aralık 2017 tarih ve 30285 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmış olup 10 Ocak 2018 tarihi itibariyle yürürlüğe girmiş bulunmaktadır. Bu bağlamda Tescilli coğrafi işaretle birlikte amblemin kullanımı zorunlu hale getirilmiştir. Amblem kullanımı coğrafi işaretli ürünler konusunda bilinçlenmenin oluşturulmasını ve farkındalığın yaratılarak bölgesel kalkınmayı sağlanması adına ve üreticilerimizin refah seviyesinin artması için de umut verici önemli bir adımdır” dedi.