20.02.2018

İşçi işveren ilişkilerinde yürürlüğe giren, iş dünyasına yeni bir soluk getiren “Arabuluculuk” Sistemi hakkında Uşak Ticaret ve Sanayi Odası üyelerini arabulucularla buluşturdu.

Arabuluculuk, 1 Ocak 2018 tarihinde yürürlüğe giren 7036 Sayılı İş Mahkemeleri Kanunu ile iş uyuşmazlıklarında dava şartı haline gelmiştir. Yeni düzenlemeyle işçi-işveren alacağı ve tazminatı ile işe iade talepli iş uyuşmazlıklarında taraflar artık ilk oturumda arabuluculuk yolunu deneyecekler. Arabuluculukta anlaşılamaması halinde mahkemeye başvurabilecekler. Sistem adliyelerdeki arabuluculuk büroları üzerinden işleyecek. Arabulucu yapılan arabuluculuk başvurusunu 3 hafta içinde sonuçlandıracak. Tarafların anlaşamaması halinde ilk iki saatlik ücret Adalet Bakanlığı tarafından karşılanacak. Taraflardan birinin ilk toplantıya katılmaması sebebiyle arabuluculuk faaliyetinin sona ermesi durumunda ise toplantıya katılmayan taraf, son tutanakta belirtilecek ve bu taraf davada kısmen veya tamamen haklı çıksa bile yargılama giderinin tamamından sorumlu tutulacak.

Uşak Ticaret ve Sanayi Odası üyelerinin sistemi tam olarak kavrayabilmesi ve sorularını birebir uzman avukatlara iletebilmesi için danışma masası organize etti. Uşak Arabuluculuk Derneği Başkanı Ahmet Çoban, Başkan Yardımcısı Sinan Arlan, Genel Sekreter Ali Osman Gürmen, Sayman İsmail Emre Ayhan ve Üye Hülya Öner’in katıldığı organizasyonda UTSO üyeleri işçi ve işveren uyuşmazlıkları hakkındaki sorularını birebir görüşebildiler.

Uşak Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı S. Selim Kandemir, işçi-işveren uyuşmazlıklarında dava şartı haline gelen arabuluculuğun iş dünyasında yeni bir dönemi başlatacağını söyledi. Kandemir; “Sanayicilerimiz, tüccarlarımız enerjisini, potansiyelini ve zamanını uyuşmazlıklara değil, ülkemizin kalkınması için yatırımlara ve Ar-Ge çalışmalarına harcamalı. Yapılan yeni düzenlemeyle işçi de işveren de önemli bir ihtiyacını gidermiş olacak. Uzun yargılama süreleri nedeniyle yıllarca uğraşılan iş davaları arabuluculuk ile son bulacak. Arabuluculuk görüşmeleri sonunda anlaşmaya varan işçi ve işveren, üzerinde anlaşılmış olan hususları tekrar dava konusu yapamamakta. Düzenleme iş dünyası için önemli bir zamandan tasarruf sağlayacaktır” dedi.

Sistemin başarısı için üzerlerine düşen görevi yerine getirmeye hazır olduklarını belirten Kandemir, işçi ve işveren arasında yapılacak arabuluculuk anlaşma metninin gizli olacağından ve tüm tarafların bu gizliliğe uymak zorunda olduğundan, bu durumun emsal karar oluşturmayacağına da dikkat çekerek, bu değişikliklerin iş dünyası tarafından ayrıntılarıyla öğrenilmesi gerektiğini vurguladı.