08.01.2018

Uzun zamandır beklenen Karayolu Taşıma Yönetmeliği Resmî Gazete'nin 8 Ocak 2018 tarihli sayısında yayımlandı.

İşte; 08.01.2018 tarihinde yayınlanan yeni Karayolu Taşıma Yönetmeliği’nde yapılan değişikliklerden özetler;

                K1 yetki belgesinde gerçek kişilerden daha önce istenilen 30 ton asgari kapasite şartı ,25 tona düşürüldü.

                K1 yetki belgesinde tüzel kişiler için istenilen 110 ton asgari kapasite şartı ,50 tona düşürüldü.

K3 yetki belgesinde daha önce istenilen 45 ton asgari kapasite şartı ,35 tona düşürüldü.

                K1,K1* ve K3 belgelerinde istenilen asgari kapasite sağlayacak taşıtların 20 yaş şartı kaldırıldı.

                K1,K1* ve K3 belgelerinde istenilen sermaye şartı kaldırıldı.

K Belgelerine ait ücretler tablodaki gibi indirim uygulanmıştır.

BELGE ADI

ESKİ ÜCRET(YETKİ BELGESİ)

YENİ ÜCRET(YETKİ BELGESİ)

K1

24.307,00 TL

10.000,00 TL

K1*(KAMYONET İÇİN)

2.431,00 TL

2.500,00 TL

K1(Ö) (ÖZEL AMAÇLI)

24.307,00 TL

10.000,00 TL

K2

12.152,00 TL

10.000,00 TL

K2*(KAMYONET İÇİN)

1.215,00 TL

2.500,00 TL

K3

12.152,00 TL

5.000,00 TL

 

K belgesi taşıt ilave ücreti yeni eklemelerde 98,00 TL alınırken, yeni yönetmelik ile 300,00 TL ye yükselmiştir.

K belgelerinin yenileme işlemleri geçerlilik tarihi olan tarihten sonra 270 güne kadar %5, 270 günden sonraki 540 güne kadar sürede %40 alınan ücret değişiklikle 540 güne kadar %5 olarak değiştirilmiştir.

K belgesine daha önceden kayıt edilmiş araçlardan resen düşüm, Araç fenni muayenesini geçirme sebebiyle düşümlerde alınan 98,00 TL ücret, 60,00 TL ye düşürülmüştür.

Gerçek kişilerde panelvan cinsi araçlarla yükün ticari olmadığı taşımalarda K belgesi alma şartı kalmamıştır.

Tüzel kişilerde KEP adresi mecburiyeti getirilmiştir.

Beyan edilen aslı veya noter onaylı evraklarda görülmek şartı ile suretine aslı gibidir yazılarak alınabilecektir.

Daha önce alınmış K belgelerinden Ölüm sonucu iptal ve yenileme hakkı bulunmayan eski belgelerin yerine aynı cins alınacak belgelerin belge ücretinde %50 indirimle yenisi alınabilecek.

Yetki belgesi sahipleri Sayısal takograf kullanılması zorunlu olan ve belgelerinde kayıtlı araçlara ait takograf kullanım verilerini 3 ayda bir almaları elektronik olarak arşivlemeleri gereklidir.

Elektronik olarak alınan verileri ayda bir bakanlığın ilgili birimine göndermek zorundadır.

K2 belgelerine Finansal kiralamalı araçlar ilave edilebilecektir. İlave edilecek finansal kiralanan araçlar asıl araçların 10 katını geçemez.

K3 belgelerinde kayıtlı araçların kapalı kasa veya tenteli kasa olması mecbur olup, kasa dışına çıkabilecek yükleri özel izin ile kullanabileceklerdir.

K Belgesi olan kişinin vefatı halinde belgenin geçerlilik tarihine kadar olan kısmı mirasçılarına iade edilebilecektir.

Tüzel kişiliklerde şirket içerisinde bölünmelerde şirketlerden birisine yetki belgesi devir edilebilecektir. Ayrıca şirket birleşmelerinde ve nevi değişikliğinde 90 güne kadar devir yapılabilecektir.

Yetki belgesi sahipleri, çalıştırdıkları şoförlerinin altışar aylık süre ile yılda iki kez ceza puanı durumunu emniyet genel müdürlüğünden öğrenmek ve ceza puanı 50 ve üzerinde olanların eğitilmesi ve kendi iç tetkik bakımından gerekli tedbirleri alması Milli eğitim bakanlığınca yetkilendirilen özel mesleki yeterlilik kurslarından yılda en az 7 saat süreyle %70 pratik %30 teorik bölümden oluşan güvenli sürüş eğitimini almalarını sağlamakla yükümlüdürler.

Yönetmeliğin Resmî Gazetede yayınlanan tam metnine ilgili metinden ve aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz

Mevzuat_08

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2018/01/20180108-1.htm