04.01.2018

Zafer Kalkınma Ajansı tarafından hazırlanan ve Kalkınma Bakanlığınca onaylanan 2018 Yılı Proje Teklif Çağrıları olan Gelişen KOBİ Mali Destek Programı (GEKOP) ile Çevre ve Enerji Altyapı Mali Destek Programı (ÇEDEP) bilgilendirme toplantısı UTSO’da yapıldı.

Bilgilendirme toplantısının ilk oturumunda, Gelişen KOBİ Mali Destek Programı (GEKOP) tanıtıldı. GEKOP kapsamında TR33 Bölgesi ’nde imalat sanayisinde faaliyet gösteren KOBİ’lerin Ar-Ge, yenilik (inovasyon), bilgi-teknoloji transferi, pazarlama ve kalite standardizasyonu konularındaki projelerinin destekleneceği belirtildi.

Uşak Valisi Salim Demir’in de katıldığı ikinci oturumunda ise, Çevre ve Enerji Altyapı Mali Destek Programı (ÇEDEP) tanıtıldı. ÇEDEP kapsamında ise, TR33 Bölgesi’nde faaliyet gösteren kar amacı gütmeyen kurum ve kuruluşların atık yönetimi, yenilenebilir enerji ve enerji verimliliği konularındaki projelerinin destekleneceği vurgulandı.

Proje başvurularında dikkat edilmesi gerekenler ve yazılımları hakkında 16 Ocak’ta Uşak Ticaret ve Sanayi Odası’nda tam gün bir eğitim düzenleneceği, proje başvuru son tarihinin ise 18 Mart 2018 saat 23:59 olduğu açıklandı.

Toplantı hakkında değerlendirmede bulunan Uşak Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı S. Selim Kandemir; “İlimizdeki gelişmenin hızlandırılması, Kentimizin rekabet edebilirliğinin güçlendirilmesi ve Şehrimizdeki iş ortamının iyileştirilmesi açısından stratejik önem taşıyan projelerin; Zafer Kalkınma Ajansı'nın öncülüğünde ve koordinasyonunda hayata geçirilmesi bizlerinde proje ve hibe programlarına sahip çıkmamızla olacaktır. Geçmişten gelen sınai ve ticari birikime ve tecrübeye sahip ilimiz yatırımcılarımızı, projeler üretmeye, ilimizin ve bölgemizin kalkınmasına destek olmaya davet ediyorum” dedi.