26.07.2017

Hızlı, Şeffaf, Basit ve Etkili Yönetim Şekilleri,5S, Kaizen, Hoshin Kanri, Takım Organizasyonu A3 konularını kapsayan ‘’YALIN ÜRETİM TEMELLERİ’’ Eğitimi UTSO’da Gerçekleştirildi.

Yalın Üterim, bir yönetim felsefesi olarak bugün üretimin yanında birçok farklı hizmet sektöründe de uygulanmaktadır. Bu yöntem, süreçlerdeki israfları elemine ederek maliyet ve üretim zamanını düşüren ve kaliteyi artıran sistematik bir yaklaşımdır. Eğitim kapsamında, Yalın dönüşümü gerçekleştirmek isteyen kuruluşlara, gerekli olan kültürel değişimi başlatmak için yalın üretim yaklaşımları, prensipleri, hedefleri ve araçları hakkında bilgiler verildi.