Politikamız; üyelerimiz, çalışanlarımız, işbirliği yaptığımız tüm kurum ve kuruluşlarla; ortak amaçlar üreterek odamızdan beklenen hizmetleri eksiksiz yerine getirmek, ilimizin ve ülkemizin ticari ve ekonomik yaşamını daha yüksek standartlara taşımak için yasal mevzuat şartları ve diğer uygulanabilir şartlar çerçevesinde her türlü girişim ve katkıda bulunmaktır.

Bu bağlamda;

  •       Üyelerimizin yüksek tatminini sağlamak, üyelerimize sunulan hizmetleri günün koşullarına göre sürekli geliştirmek,
  •       Üyelerimizi küresel gelişmeler ve olası riskler karşısında sürekli bilgilendirmek amacıyla, iletişimi daha da etkinleştirmek, eğitimler düzenlemek,
  •       Üye ihtiyaç ve beklentilerini karşılayabilmek için; kalite yönetim sisteminin şartlarına uymak ve kalite yönetim sistemini sürekli iyileştirerek geliştirmek,
  •       Tüm sunulan hizmetleri yasal mevzuat şartlarına uygun şeffaf bir şekilde yerine getirmek,
  •       Kaynakları en etkin ve ekonomik biçimde kullanmak,
  •       Çalışanlarına değer veren bir kurum kültürü oluşturmak ve çalışma ortamını etkinleştirerek çalışan memnuniyetini sürekli kılmak,
  •       Ekip çalışması anlayışını kurum kültürümüzün temel unsurlarından biri olarak görmek, temel anlayışımızdır.