Sayın Üyemiz;
27.06.2022

Uşak Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü Milli Emlak Müdürlüğünden iletilen yazıda; Hazine Taşınmazlarının İdaresi Hakkında Yönetmeliğe 24/05/2017 tarihli ve 30075 sayılı Resmi Gazetede yapılan değişiklikle eklenen "Tıbbi ve aromatik bitkiler ile süs bitkileri kiralama işlemleri" başlıklı 72/ A maddesinde; Hazineye ait taşınmazların gerçek veya tüzel kişilere, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığınca belirlenecek tıbbi ve aromatik bitkiler ile süs bitkilerini yetiştirmek üzere kiraya verilebileceği, bu amaçla yapılan kiralamalarda yıllık kira bedelinin, taşınmazın rayiç bedelinin binde biri olduğu belirtilmiştir.


379 sayılı Milli Emlak Genel Tebliğinin "Taşınmazların belirlenmesi ve ilan edilmesi" başlıklı 6 ncı maddesinde; bu Tebliğ kapsamında kiraya verilebilecek Hazine taşınmazlarının, re'sen veya gerçek/tüzel kişilerin talebi üzerine İdarece belirleneceği ve kiraya verilmesi uygun görülen taşınmazların, İdarenin internet sayfasında  30 gün süreyle ilan edileceği belirtilmiştir.
İlgili link aşağıda yer almaktadır.

https://usak.csb.gov.tr/tibbi-ve-aromatik-bitkiler-ile-sus-bitkileri-yetistirmek-amaciyla-kiralanabilecek-tasinmazlar-duyuru-426863