4925 sayılı Karayolu Taşıma Kanunu ve Karayolu Taşıma Yönetmeliği kapsamında, Koronavirüsün yayılımının önlenmesi ve taşımacılarımıza etkisinin en aza indirgenmesini teminen alınan bir kısım tedbirler, ülkemizde ve dünyada Koronavirüs COVID-19 salgınına ilişkin normalleşme sürecinin başlaması nedeniyle, tedbirlerin yürürlükten kaldırılması gerekliliği ortaya çıkmıştır.

01.07.2022 TARİHİ İTİBARİYLE YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILACAK GEÇİCİ/SÜRELİ DÜZENLEMELER

02.04.2020 tarihli, 22611 sayılı Bakanlık Oluru ile bildirilen geçici/süreli düzenlemeler:

Karayolu Taşıma Kanunu ve Karayolu Taşıma Yönetmeliği Madde 11/1 çerçevesinde;

1. İlk defa yetki belgesi verilmemesi.

2. Yetki belgesi eki taşıt belgelerine taşıt ilave işlemlerinin durdurulması.

3. Mevcut yetki belgelerinin süresi bitenlerinin herhangi bir işleme gerek duyulmadan ikinci bir talimata kadar geçerliliğinin korunması.

 

10.04.2020 tarihli, 23931 sayılı Bakanlık Oluru ile bildirilen geçici/süreli düzenlemeler:

1. Karayolu Taşıma Kanunu ve Karayolu Taşıma Yönetmeliği Madde 14/21 gereğince asgari kapasite kaybına ilişkin 630 günlük süre hesabının 01.03.2020 tarihinden başlamak üzere durdurulması.

2. Karayolu Taşıma Kanunu ve Karayolu Taşıma Yönetmeliği Madde 24/3,9 gereğince sigorta şartı nedeniyle yetki belgesi eki taşıt belgesinden taşıt düşüm işleminin durdurulması

16.12.2020 tarihli, 70241 sayılı Bakanlık Oluru ile bildirilen geçici/süreli düzenlemeler:

1. Karayolu Taşıma Kanunu ve Karayolu Taşıma Yönetmeliği çerçevesinde adlarına yetki belgesi düzenlenen firmaların, yetki belgelerinin düzenlendiği tarihten itibaren 6 ay içerisinde, Karayolu Taşıma Kanunu ve Karayolu Taşıma Yönetmeliği Madde 40/34 gereğince öngörülen mesleki yeterlilik şartını (mesleki yeterlilik belgesine/belgelerine [Üst Düzey Yönetici (ÜDY) - Orta Düzey Yönetici (ODY)] sahip olunması veya bu niteliklere sahip kişiyi/kişileri istihdam etmeleri) yerine getirmek ve faaliyetleri süresince de bu şartı muhafaza etme zorunlulukları bulunmaktadır.

Yukarıda belirtilen mesleki yeterlilik şartını yerine getirmiş olan yetki belgesi sahiplerinin; bu şarta ilişkin ÜDY—ODY mesleki yeterlilik belgesi sahibi yöneticilerin ortaklıktan ayrılması, iş akitlerinin feshedilmesi (istihdam edilenlerin) ve benzeri nedenlerle anılan şartın kaybedilmesi halinde, şartın kaybedildiği tarihten itibaren, şartın yeniden sağlanması zorunluluğuna ilişkin 30 günlük sürenin uzatılması.

K Belgesi Duyuru