Odamız aidat borçları, vergi ve cezaları, sigorta primleri, gecikme faizi, idari para cezaları, KYK borçları ile ilgili borçların yeniden yapılandırılmasıyla  ilgili "Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun" Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

 

Detaylar : 9 Haziran 2021 ÇARŞAMBA (resmigazete.gov.tr)