01.04.2021

Anonim ve Limited Şirketler ile Kooperatiflerin Kuruluşunda Kullanılan Sicil Defterleri UTSO’dan

15.03.2018 tarihinden itibaren yeni kurulacak anonim şirket, limited şirket ve kooperatiflerin defterleri ticaret siciline tasdik ettirilmektedir. Uşak Ticaret ve Sanayi Odası üyelerine, paydaşı olan  mali müşavir ve muhasebecilere kolaylık sağlayarak, şirket kuruluşunda Ticaret Sicil Müdürlükleri tarafından tasdik edilen;  Defter-i Kebir, Yevmiye Defteri, Envanter Defteri, Yönetim Kurul Karar Defteri, Ortaklar Pay Defteri, Damga Vergisi Defteri ve Genel Kurul Defterini ücretsiz olarak temin etmekte ve tasdiklemektedir.