6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununun, kamu kurumları ile 50'den az çalışanı olan ve az tehlikeli sınıfta yer alan işyerleri için yürürlüğe girmesi 31/12/2023 tarihine kadar ertelendi.

İlgili Kanunda yapılan değişiklik hakkında https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2020/07/20200728.pdf