30.11.2017

Uşak Ticaret ve Sanayi Odası  ve DENİB Akademi  iş birliği ile   “ İhracatta Teslim Şekilleri ve Kullanılan Evraklar”    eğitimi gerçekleşti.

İlimizde ihracat yapan firma yetkilileri, dış ticaret bölümü çalışanları ve ihracat yapmayı düşünenlerin katılımıyla gerçekleştirilen eğitimde, ihracatçının hazırlayacağı evraklar, diğer kurumlardan temin edilecek evraklar, INCOTERMS olarak adlandırılan teslim şekillerinde ihracatçının sorumluluk ve masrafları ve teslim şekillerinin ihracatçı açısından risk ve avantajları gibi bilgiler aktarıldı.

Eğitmen Ümit Osman Yılmaz; ‘’İhracat yapmak yurtiçinde ticaret yapmaktan farklıdır. Yurtiçinde satış yaparken fatura ve irsaliye keser, ürünü gönderir, anlaştığınız vadede paranızı alırsınız. İhracatta ise bazı uluslararası kuralların olması konuya hakimiyeti ve üst düzey bilgiyi gerektirir ki, yapılan anlaşmaların yanlış anlaşılmasına veya esnetilmesine sebep olmasın. Dış ticaret işlemlerinde kullanılan uluslararası belgelerdeki eksiklikler ve hatalar özellikle ihracatta, ihracatçının ekstra ödemeler yapmasına ya da gecikmelere yol açar. Tüm bu belgelerin dikkatle ve büyük bir özenle hazırlaması olası kayıpların, zararların ya da gecikmelerin önüne geçilmesini sağlayacaktır” dedi. Eğitimde, INCOTERMS nedir? ,teslim şekillerinde ihracatçının sorumluluğu nerede biter?,  İhracatçı nereye kadar masrafları öder? gibi konular, ihracatta hazırlanacak Ticari, Resmi ve Mali evraklar örnek uygulamalarla katılımcılara anlatıldı.

Uşak Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı S. Selim Kandemir, ülkelerin dünya dış ticaret hacminden büyük pay almaları hem iktisadi hem siyasi açıdan söz sahibi olmalarını güçlendirir diyerek, “ Eksiksiz hukuki altyapı, makroekonomik yapıların varlığı, ihracatçı ve ithalatçımızın bilgi zenginliği ve konulara hakimiyeti rekabet gücünü arttırır. Dış ticaret faaliyetlerinin yürütülmesinde İhracatçı, ithalatçı ve bunlara aracılık eden kurumlar ana unsurlardır. Dış ticaret faaliyetinin gerçekleştirilmesinde pek çok belgeye ihtiyaç duyulmaktadır. Bu belgelerin doğru olarak dikkatle ve itina gösterilerek düzenlenmesi dış ticarete ilişkin işlemlerin daha hızlı, problemsiz yürütülmesinde büyük öneme sahiptir. Ancak bu şekilde kayıplar önlenebilir, gecikmelerin önüne geçilebilir ve müşteriler açısından birbirlerine duyulan güven unsurunun devamlılığı sağlanabilir” diye konuştu.