01.03.2023

Ticaret Bakanlığı Ürün Güvenliği ve Denetimi Genel Müdürlüğünden alınan bir yazıda, Tarım ve Orman Bakanlığının Kontrolüne Tabi Ürünlerin İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2023/5)'nin Ek 7'sinde yer alan 84.32, 84.33, 84.36 ve 87.01 tarife pozisyonlu kullanılmış tarım makinalarının ithalatında 1 Mart 2023 tarihine kadar uygunluk/uygunsuzluk yazısının istenmemesi hususunun Tarım ve Orman Bakanlığının talebine istinaden uygun görüldüğü ifade edilmektedir.

Anılan yazıda devamla, birçok tarım makinası ithalatçısını temsilen Ürün Güvenliği ve Denetimi Genel Müdürlüğüne iletilen dilekçe çerçevesinde anılan uygulamaya ilişkin değişiklik önerilerinin Tarım ve Orman Bakanlığına iletildiği, alınan cevabi yazıda ise aşağıda belirtilen hususların yer aldığı bildirilmektedir:

• İlgili düzenlemenin amacı, kullanılmış tarım makinalarıyla toprak ve bitki artıkları taşınarak zararlı organizmaların ülkemize bulaştırılabilme ve bitki sağlığı riski oluşturma ihtimali nedeniyle, bu tür makinaların ithalatı sırasında Bitki Sağlık Sertifikası (BSS) taşıması ve zirai karantina kontrolüne tabi tutulmasının sağlanmasıdır. Bu gereklilik başta Avrupa Birliği (AB) olmak üzere gelişmiş pek çok ülkede uygulanmaktadır. Getirilen bu düzenlemenin 01 Mart 2023 tarihinden itibaren uygulanacağı uluslararası IPPC temas noktalarına ve resmi otoritelerine duyurulmuştur. Belirtilen gerekçelerle, ilgili firmanın uygulamanın kaldırılması ve konuyla ilgili (toprak ve bitki artıklarının temizliği vb.) işlemlerin sınırda yapılması talebi yerinde bulunmamıştır.

• Uygunluk/uygunsuzluk aranmasına ilişkin uygulama tarihinin 01 Mayıs 2023 tarihine kadar uzatılması talebine ilişkin olarak, BSS tedarik edemeyen firmalar için sevkiyatın başlama tarihi 01 Mart 2023 tarihinden önce ise taşıma belgesini ibraz etmesi halinde BSS aranmadan giriş kapılarında bitki sağlığı kontrolleri (toprak, zararlı, bitki kalıntıları, tohum ve çoğalabilen diğer bitki parçaları kontrolü) yapılacaktır. Uygun bulunanların girişine izin verilecektir. Taşıma belgesi tarihi 01 Mart 2023 ve daha sonrası olan sevkiyatlara BSS eşlik etmesi gerekmektedir. BSS belgesi olmayan ürünler için sevkiyat kontrolü yapılmayacak ve izin verilmeyecektir.