11.01.2023

Sayın Üyemiz;


Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından tekstil sektörü faaliyetlerinin çevreye olabilecek olumsuz etkilerinin en aza indirilmesi, hava ve su kirliliğinin önlenmesi, su ve enerji tüketiminin azaltılmasına yönelik olarak temiz üretim teknolojilerinin uygulanması amacıyla “Tekstil Sektöründe Temiz Üretim Uygulamaları Genelgesi “ yayımlanmıştır.

Ekte sunduğumuz bu Genelge kapsamında  kapasite sınırı olmaksızın tekstil materyallerinin üretimi, tekstil ön terbiyesi, ağartma, kasar, baskı ve boyama işlemlerinden herhangi birini yapan tüm tekstil tesisleri ile kumaş merserizasyonu yapan tüm tekstil tesislerinde;

** enerji tüketimi ve hava emisyonları ile su tüketiminin ve atıksudaki kirletici yükünün azaltılması için belirtilen tekniklerin uygulanması zorunludur,

** Bu teknikler, kurulu kapasitesi 10 ton/gün ve üzerinde olan tesislerde 15 Ocak 2024, 5 ton/gün-10 ton/gün arasında olan tesislerde 15 Ocak 2025, 5 ton/gün altında olan tesislerde 15 Ocak 2026 tarihinden itibaren uygulanmaya başlanacaktır.

** Öncelikle,  İlimiz  dahilinde,  genelge  kapsamına  giren  ve  danışmanlığını yaptığınız/OSB Bölge Müdürlüğünüz içerisinde faaliyet gösteren/Odanıza kayıtlı tekstil materyallerinin üretimi , tekstil ön terbiyesi, baskı ve boyama işlemlerinden herhangi birini yapan tüm tekstil tesisleri ile kumaş  merserizasyonu  yapan  tüm  tekstil  işletmelerinin  listelerinin  27.01.2023  tarihine  kadar  İl Müdürlüklerine iletilmesi gerekmektedir.
** Ayrıca yine Genelge kapsamına giren tesislerin Genelgenin yayımı tarihinden itibaren İş Termin Planlarını 3 ay içerisinde İl Müdürlüklerine iletmeleri gerekmektedir.

Konuyla ilgili yazılar ekte yer almaktadır.
Bilgi için:Yasemin ŞİMŞEK Telefon No:(0276) 223 70 67

Ek1: Valilik

Ek2: cevremud