Uşak Ticaret ve Sanayi Odası, düzenlediği sektör toplantılarında sorunları ve çözüm önerilerini tespit etmeye devam ediyor. Tekstilden madene, hazır giyimden finans sektörüne kadar her sektörde kalifiye eleman sıkıntısının tespit edildiğini söyleyen Uşak Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa KUVVET, diğer ortak sorunların çek güvensizliği ve vade sorunu olduğunu belirtti. “Mühendislik Hizmetleri, Makina ve Makina Parçaları Üretimi ve Satışı” alanında faaliyet gösteren oda üyeleriyle bir araya gelen UTSO Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa KUVVET, bir diğer sorunun ise ilin tanıtım yetersizliğinin ve sosyal hayat yetersizliğinin ekonomiye olan yansımaları olduğunu vurguladı. İlin tanıtımı, ekonomisi, ticaret ve sanayi hayatının birbirlerini tamamlayan unsurlar olduğunu belirten KUVVET, kalifiye eleman sorunun mesleki eğitim, üniversite işbirliği ve sosyal hayatta yaşanacak olan hareketlenme ile çözülebileceğini söyledi. Mesleki eğitim konusunda yoğun mesai harcadıklarını dile getiren KUVVET, TOBB Endüstri Meslek Lisesi’nin önümüz


Uşak Ticaret ve Sanayi Odası ve Uşak Serbest Muhasebeci ve Mali Müşavirler Odası işbirliği ile “Kurumsallaşma, İç Kontrol ve Denetim” eğitimi düzenlendi. UTSO Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa KUVVET gerçekleştirdiği açılış konuşmasında, aile şirketlerinin büyüyerek kurumsal şirketlere dönüşmesinde iş süreçlerinin oturmasının zaman aldığını belirtti. Kurumsallaşmanın önemine değinen KUVVET, aile şirketleri şeklinde kalan firmaların kuşaklararası geçişinin zor olduğunu vurguladı. Uşak SMMM Odası Başkanı Uğur ALBAYRAK konuşmasında, kurumların işbirliğinin önemine dikkat çekti. UTSO ile işbirliği içerisinde eğitimler düzenlemeye devam edeceklerini belirten ALBAYRAK, hem kendi üyelerinin hem de UTSO üyelerinin katılımının önemine değindi. Gazi Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ganite KURT tarafından verilen eğitimde, aile şirketlerinden kurumsal şirketlere geçiş, iç kontrol süreçleri, işletmelerin karşılaştığı riskler gibi farklı başlıklara değinildi. 1


Uşak Ticaret ve Sanayi Odası’nın toplamda 40 sektörde yapacağı toplantılar devam ediyor. 17 meslek grubunu, alt sektör gruplarına ayırarak toplamda 40 sektörde yapılacak olan toplantıların dokuzuncusu “Maden Sektörü” temsilcileriyle gerçekleştirildi. Toplantıda, maden kanunun yaptırımlarının ağır olması ve tüm maden ocaklarının aynı türde varsayılması, kamu cezalarının yüksek oluşu, maden ve orman işlemlerinin merkezi yönetimle yürütülmesi sorunlarının yanı sıra sektörde bürokrasinin aşılamaması ve maden ocaklarını bulana değil ihaleye çıkarılarak verilmesi gibi sorunlar tespit edildi. Her sektörün temsilcileriyle bir araya gelerek sektör temsilcilerinden çok şey öğrendiklerini ifade eden UTSO Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa KUVVET, toplantılarda her sektöre özel sorunlar olduğunu ancak kalifiye eleman sıkıntısı gibi bazı sorunların ise ortak olduğunu belirtti. Bu toplantıları her yıl tekrarlayacaklarını ifade eden KUVVET, sektör temsilcilerinin katılımının çok önemli olduğunu belirtti.


Uşak Ticaret ve Sanayi Odası’nın sektör toplantıları kapsamında “Kimya Sektörü” temsilcileri bir araya geldi. Sektör toplantısının açılış konuşmasını yapan Uşak Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa KUVVET “Neredeyse her gün sektör toplantıları ile üyelerimiz ile bir araya geliyoruz. Sektör temsilcilerimizle sorunlarını ve çözüm önerilerini, odamızın bu konuda yapabileceği çalışmaları tespit ediyoruz.” dedi. Odanın çalışmaları ve hedefleri hakkında bilgi veren KUVVET, yapacakları çalışmaları ve projelerini üyelerinin talepleri doğrultusunda şekillendirmek istediklerini belirtti. Toplantıda, sektörde vadelerin uzun olması, belge ve danışmanlık ücretlerinin yüksek oluşu, merdiven altı ve kayıt dışı üretim, çek kanunun sektörü olumsuz etkilemesi ve kalifiye eleman sıkıntısı sektörün en önemli ilk beş sorunu olarak tespit edildi. Sorunlara yönelik çözüm önerilerinin de görüşüldüğü toplantıda sektörün daha sık bir araya gelmesi gerektiği vurgulandı. Uşak Ticaret ve Sa


Uşak Ticaret ve Sanayi Odası toplantı salonunda gerçekleştirilen “Akaryakıt Sektör” toplantısında firma temsilcileri sektörün sorunlarını masaya yatırdı. Uşak Ticaret ve Sanayi Odası tarafından, Zafer Kalkınma Ajansı Doğrudan Faaliyet Destek Programı kapsamında hazırlanan “Uşak İş Dünyasının Katma Değer ve Ürün Çeşitliliği Sağlama Konusunda Stratejik Yol Haritasının Belirlenmesi” projesi kapsamında düzenlenen sektör toplantıları ile sorun analizleri yapılmaya devam ediliyor. Akaryakıt sektörü ile bir araya gelen Uşak Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa KUVVET, bugüne kadar yapılan toplantılarda genel olarak sektörel birlikteliğin ve beraber hareket etme kültürünün sağlanamamasının her sektörün sorunu olduğunu belirtti. Odanın çalışmaları hakkında bilgi veren KUVVET, 2016 yılı hedeflerini sektör temsilcileri ile paylaştı. Toplantıda sunum yapan Uşak Ticaret ve Sanayi Odası Meclis Üyesi Melih AKMAN, sektörün sorunlarını ve sıklıkla karşılaşılan problemleri dile getirdi.


Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Kadın Girişimciler Kurulu Ege Bölge Toplantılarının 3. Si Uşak İl Kadın Girişimciler Kurulu ev sahipliğinde, Uşak  Ticaret ve Sanayi Odası’nda gerçekleşti. UTSO Kadın Girişimciler İcra Kurulu Başkanı Özgül ŞEKER ÇİFTÇİ’nin öncülüğündeki toplantıya Uşak İli Vali Yardımcısı Halil İbrahim ERTEKİN UTSO Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa KUVVET, TOBB Üst Kurul Üyesi Aysel ÖZTEZEL, TOBB KGK Ege Bölge Başkanı Esen TÜRKER ve bölge illerindeki  kadın girişimciler kurul başkan ve üyeleri katıldı. İki oturum şeklinde yapılan toplantıda, 2015 yılı değerlendirmesi ve Çalışan Kadın Sorunları ve Çözüm Önerileri konuşuldu. Açılış konuşmasını yapan UTSO Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa KUVVET “Uşak, Kadın girişimcilerin %17’yle Türkiye ortalamasının üstünde en iyi illerden biridir. Bu bizler için mutluluk verici. Her yerde olduğu gibi iş hayatlarında da görmekteyiz ki kadının elinin değdiği yer güzelleşiyor. İş hayatında daha fazla kadının yer alması gerektiğini düşünüyorum.” Dedi.


Sayın Üyemiz, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nin 04.01.2016 tarih ve 0515/517/27 sayılı yazısında; 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununun 6’ncı maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde; ‘’Belirlenen nitelikte ve gerekli belgeye sahip olmayan ancak 10’dan az çalışanı bulunan ve az tehlikeli sınıfta yer alan işyeri işverenleri veya işveren vekili tarafından Bakanlıkça ilan edilen eğitimleri tamamlamak şartıyla işe giriş ve periyodik muayeneler ve tetkikler hariç iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerini yürütebilirler.‘’ hükmüne yer verildiği, aynı Kanunun 30’uncu maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinin 6 numaralı alt bendinde geçen ‘’10’dan az çalışanı bulunan ve az tehlikeli sınıfta yer alan işyerinde iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinin üstlenmesine ilişkin eğitim programları, eğitim süresi ve eğiticilerin nitelikleri ile görevlendirilmeye ilişkin hususlar.’’ hükmü gereğince bu konunun yönetmelikle düzenleneceğinin hüküm altına alınmış olduğu bildirilmiştir. Bu nedenle söz konusu maddelere daya


Uşak Ticaret ve Sanayi Odası üyelerini sektörlerine göre bir araya getirerek, sorun analizlerini çıkarmaya ve çözüm önerilerini almaya devam ediyor. 40 sektörde toplantı organize edeceklerini belirten Uşak Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa KUVVET, geri kazanım sektörü ve iplik sektörü ile iki gün bir araya geldiklerini belirtti. Uşak Ticaret ve Sanayi Odası tarafından, Zafer Kalkınma Ajansı Doğrudan Faaliyet Destek Programı kapsamında hazırlanan “Uşak İş Dünyasının Katma Değer ve Ürün Çeşitliliği Sağlama Konusunda Stratejik Yol Haritasının Belirlenmesi” projesi kapsamında düzenlenen toplantıda konuşma yapan Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa KUVVET, her sektörün ayrı sorunları ve ihtiyaçları olduğunu belirtti. Sektörel üye buluşmaları ile odadan beklentilerinde toplandığını belirten KUVVET, çek vadelerinin uzun oluşu, sektörde taban fiyat olmayışı, iplikte ürün kalitesinin az oluşu, pazar araştırmasının yapılmayışı ve kalifiye eleman sıkıntısı gibi sorunların tespit edildiğini belirtti. KUVVET “Elimizdeki en büy


Uşak Ticaret ve Sanayi Odası sektör toplantıları kapsamında “Hazır Giyim ve Ayakkabıcılık” sektöründe faaliyet gösteren firmalar bir araya geldi. Sektör sorunlarını tespit ederek, çözüm üretmek için toplamda 40 sektörde toplantı organize edeceklerini belirten Uşak Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa KUVVET, “Toplantılarda sorunların tespit etmenin yanı sıra çözüm önerilerini de alıyoruz. Ayrıca üyelerimizin odamızdan beklentisini de bizzat dinliyoruz. Eğitim taleplerinden, fuar taleplerine lobicilik faaliyetlerinden çeşitli organizasyon faaliyetlerine kadar odanın kendilerine verilmesinde fayda gördükleri hizmetleri toplantılara katılan üyelerimiz iletiyorlar. Bizim görevimiz ise elimizdeki kaynaklarla bu istekleri optimum düzeyde karşılamak. Bunun için yoğun bir mesai harcıyoruz, harcamaya da devam edeceğiz.” dedi. Uşak Ticaret ve Sanayi Odası tarafından, Zafer Kalkınma Ajansı Doğrudan Faaliyet Destek Programı kapsamında hazırlanan “Uşak İş Dünyasının Katma Değer ve Ürün Çeşitliliği Sağlama Konusunda Stratejik Yol Harit