Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Kadın Girişimciler Kurulu Ege Bölge Toplantılarının 3. Si Uşak İl Kadın Girişimciler Kurulu ev sahipliğinde, Uşak  Ticaret ve Sanayi Odası’nda gerçekleşti. UTSO Kadın Girişimciler İcra Kurulu Başkanı Özgül ŞEKER ÇİFTÇİ’nin öncülüğündeki toplantıya Uşak İli Vali Yardımcısı Halil İbrahim ERTEKİN UTSO Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa KUVVET, TOBB Üst Kurul Üyesi Aysel ÖZTEZEL, TOBB KGK Ege Bölge Başkanı Esen TÜRKER ve bölge illerindeki  kadın girişimciler kurul başkan ve üyeleri katıldı. İki oturum şeklinde yapılan toplantıda, 2015 yılı değerlendirmesi ve Çalışan Kadın Sorunları ve Çözüm Önerileri konuşuldu. Açılış konuşmasını yapan UTSO Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa KUVVET “Uşak, Kadın girişimcilerin %17’yle Türkiye ortalamasının üstünde en iyi illerden biridir. Bu bizler için mutluluk verici. Her yerde olduğu gibi iş hayatlarında da görmekteyiz ki kadının elinin değdiği yer güzelleşiyor. İş hayatında daha fazla kadının yer alması gerektiğini düşünüyorum.” Dedi.


Sayın Üyemiz, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nin 04.01.2016 tarih ve 0515/517/27 sayılı yazısında; 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununun 6’ncı maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde; ‘’Belirlenen nitelikte ve gerekli belgeye sahip olmayan ancak 10’dan az çalışanı bulunan ve az tehlikeli sınıfta yer alan işyeri işverenleri veya işveren vekili tarafından Bakanlıkça ilan edilen eğitimleri tamamlamak şartıyla işe giriş ve periyodik muayeneler ve tetkikler hariç iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerini yürütebilirler.‘’ hükmüne yer verildiği, aynı Kanunun 30’uncu maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinin 6 numaralı alt bendinde geçen ‘’10’dan az çalışanı bulunan ve az tehlikeli sınıfta yer alan işyerinde iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinin üstlenmesine ilişkin eğitim programları, eğitim süresi ve eğiticilerin nitelikleri ile görevlendirilmeye ilişkin hususlar.’’ hükmü gereğince bu konunun yönetmelikle düzenleneceğinin hüküm altına alınmış olduğu bildirilmiştir. Bu nedenle söz konusu maddelere daya


Uşak Ticaret ve Sanayi Odası üyelerini sektörlerine göre bir araya getirerek, sorun analizlerini çıkarmaya ve çözüm önerilerini almaya devam ediyor. 40 sektörde toplantı organize edeceklerini belirten Uşak Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa KUVVET, geri kazanım sektörü ve iplik sektörü ile iki gün bir araya geldiklerini belirtti. Uşak Ticaret ve Sanayi Odası tarafından, Zafer Kalkınma Ajansı Doğrudan Faaliyet Destek Programı kapsamında hazırlanan “Uşak İş Dünyasının Katma Değer ve Ürün Çeşitliliği Sağlama Konusunda Stratejik Yol Haritasının Belirlenmesi” projesi kapsamında düzenlenen toplantıda konuşma yapan Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa KUVVET, her sektörün ayrı sorunları ve ihtiyaçları olduğunu belirtti. Sektörel üye buluşmaları ile odadan beklentilerinde toplandığını belirten KUVVET, çek vadelerinin uzun oluşu, sektörde taban fiyat olmayışı, iplikte ürün kalitesinin az oluşu, pazar araştırmasının yapılmayışı ve kalifiye eleman sıkıntısı gibi sorunların tespit edildiğini belirtti. KUVVET “Elimizdeki en büy


Uşak Ticaret ve Sanayi Odası sektör toplantıları kapsamında “Hazır Giyim ve Ayakkabıcılık” sektöründe faaliyet gösteren firmalar bir araya geldi. Sektör sorunlarını tespit ederek, çözüm üretmek için toplamda 40 sektörde toplantı organize edeceklerini belirten Uşak Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa KUVVET, “Toplantılarda sorunların tespit etmenin yanı sıra çözüm önerilerini de alıyoruz. Ayrıca üyelerimizin odamızdan beklentisini de bizzat dinliyoruz. Eğitim taleplerinden, fuar taleplerine lobicilik faaliyetlerinden çeşitli organizasyon faaliyetlerine kadar odanın kendilerine verilmesinde fayda gördükleri hizmetleri toplantılara katılan üyelerimiz iletiyorlar. Bizim görevimiz ise elimizdeki kaynaklarla bu istekleri optimum düzeyde karşılamak. Bunun için yoğun bir mesai harcıyoruz, harcamaya da devam edeceğiz.” dedi. Uşak Ticaret ve Sanayi Odası tarafından, Zafer Kalkınma Ajansı Doğrudan Faaliyet Destek Programı kapsamında hazırlanan “Uşak İş Dünyasının Katma Değer ve Ürün Çeşitliliği Sağlama Konusunda Stratejik Yol Harit


Sayın Üyemiz, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının ilgili kuruluşu olan Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu 18 Aralık 2015 tarihinde Birinci Başvuru İlanına çıkmış bulunmaktadır. Başvuru kabulüne ilişkin bu çağrı, IPARD Programı 2014-2020 dönemi kapsamında yatırım yapmak isteyen işletmeler tarafından destek almak üzere yapılacak başvurular ile ilgilidir. Başvuru Çağrı İlanı : IPARDII_BirinciBasvuruCagriIlani Çağrı ilanında da görüldüğü gibi, 3 ana alanda hibe desteği sağlanacaktır: 1) TARIMSAL İŞLETMELERİN FİZİKİ VARLIKLARINA YÖNELİK YATIRIMLAR Bu tedbirde  aşağıdaki alt tedbirler desteklenecektir: -Süt Üreten Tarımsal İşletmeler -Kırmızı Et Üreten Tarımsal İşletmeler -Kanatlı Eti Üreten Tarımsal İşletmeler -Yumurta Üreten Tarımsal İşletmeler NOT: Bu alanda hibe destek oranı, uygun harcamaların, %60 ile %70 i arasında değişmektedir. Bu alana proje başvuru tarihleri: 25 Ocak 2016-26 Şubat 2016 


Uşak Ticaret ve Sanayi Odası, 2015 yılının son meclis toplantısı olan, Aralık ayı olağan meclis toplantısı gerçekleştirildi. Uşak Ticaret ve Sanayi Odası meclis salonunda gerçekleştirilen toplantının başkanlığını UTSO Meclis Başkanı İsmail KARAMAN gerçekleştirdi. Bir önceki toplantının karar özetlerinin okunmasının ardından gündem maddelerine geçildi. Aralık ayı faaliyetleri ve bütçesinin görüşüldüğü toplantıda, UTSO’nun 2016 yılı bütçesi görüşülerek onaylandı. Gündem maddelerinin yanı sıra, PTT yetkilileri Kayıtlı Elektronik Posta(KEP) hakkında meclis üyelerine bilgi verdi. Dilek ve temenniler maddesinde, Meclis Üyesi Osman TEKBAŞ tarafından Muratbey Uşak Sportif Basketbol Takımı hakkında sunum gerçekleştirildi. TEKBAŞ, sunumunda Uşak’ın basketbol takımına sahip çıkması gerektiğini vurguladı. Meclis Başkanı İsmail KARAMAN’ın yeni yıl tebrik ve temennilerinin ardından toplantıya son verildi.      


Uşak Ticaret ve Sanayi Odası tarafından düzenlenen sektör toplantıları devam ediyor. Sigortacılık ve kuyumculuk sektörlerinin ardından “Bankacılık Sektörü” Uşak Ticaret ve Sanayi Odası’nda bir araya geldi. Uşak Ticaret ve Sanayi Odası tarafından, Zafer Kalkınma Ajansı Doğrudan Faaliyet Destek Programı kapsamında hazırlanan “Uşak İş Dünyasının Katma Değer ve Ürün Çeşitliliği Sağlama Konusunda Stratejik Yol Haritasının Belirlenmesi” projesi ile 40 sektörün ayrı ayrı sorunları ve çözüm önerileri tespit edilecek. 2016 yılı planlamasını sektörlerden tespit edilen sorunlara yönelik oluşturacaklarını belirten Uşak Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa KUVVET, sektör temsilcilerinin toplantılara katılımlarının önemine değindi. Basel kriterlerinin piyasada yeterli olarak bilinmemesi, gerçek olmayan işlemlerin ticarete konu edilmesi, çek güvenilirliği, firmaların öz sermayelerinin erimesi, banka şube yeri kiralarının yüksek oluşu ve ilde sosyal hayatın yetersizliği sorunlarının tespit edildiği toplantı, anket sonuçlarının değerlendirilmesini


22 Şubat 2016- 27 Mayıs 2016 tarihleri arasında aşağıdaki bölümlerde, sigortası ve ücretini İş-Kur’un karşıladığı staj programı kapsamında öğrenci almak isteyen firmalarımızın odamıza ulaşmaları rica olunur. Bilgisayar Teknolojileri Elektrik Gaz ve Tesisat Teknolojileri Elektronik Teknolojileri Kaynak Teknolojisi Otomotiv Teknolojisi Tekstil Teknolojisi Muhasebe ve Vergi Uygulamaları İşletme