04.10.2019 tarihinde ulusal gazetelerde ve TSE web sitemizde yayınlanmış olan TSE (Araç) Kontrol Merkezleri ihalesi ile ilgili ilan doğrultusunda tanıtım ve bilgilendirme çalışmaları yapılmaktadır. Talipli ve istekli olup ihaleye girecek firmalar, Enstitü web sitesinden (https://www.tse.org.tr/Icerik/DuyuruDetay?DuyuruID=5854) ihale şartnamesi ve ilgili dokümanları görebilirler, dokümanlara erişebilirler, ücretsiz olarak bilgisayarlarına indirip çıktısını alabilirler.

Üyelerimizin bilgilerine sunulur.