21.02.2019

KDV İadesi Ön Kontrol Raporuna Dayalı İade Uygulamasına İlişkin Tebliğ Yayımlandı.

Hazine ve Maliye Bakanlığı, Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde değişiklik yaparak, nakdi iade taleplerinin karşılanma esaslarını belirledi.

İş dünyasının uzun süredir beklediği tebliğ de 2019 yılı Ocak ayından itibaren gerçekleşen işlemlerden kaynaklanan KDV iade taleplerinin yüzde 50’sinin 10 iş günü içinde ödenmesi hükme bağlandı.

Mart başından itibaren yürürlüğe girecek düzenleme ile Yeminli Mali Müşavir (YMM) KDV İadesi Tasdik Raporuna Dayalı İadeler bölümüne "KDV İadesi Ön Kontrol Raporuna Dayalı İade Uygulaması" eklendi.

Uygulama, genel tebliğlerle YMM KDV İadesi Tasdik Raporuna Dayalı İadeler bölümünde belirlenen limitleri aşan ve YMM KDV İadesi Tasdik Raporu ile talep edilebilen nakden iade talepleri kapsamındadır.

Mükelleflerin iadeden yararlanabilmesi için, en az 24 ay KDV beyannamesi vermiş olması, daha önce en az üç vergilendirme döneminde iade talebinin sonuçlanmış olması gerekiyor.

Ayrıca, YMM KDV İadesi Tasdik Raporu ile Tebliğin ilgili bölümlerinde iade taleplerine ilişkin aranan belgelerin tamamının ibraz edilmesi gerekmektedir.

Piyasadaki likiditeyi artıracak önemli bir başlangıç olan uygulama şu şekilde işleyecek. KDV alacağının iadesini talep eden firma, YMM KDV İadesi Tasdik Raporu ve gerekli belgeleri sunacak. Ardından KDVİRA sisteminden yapılacak sorgulama ile KDV iadesi ön kontrol raporu üretilecek. Olumsuzluk tespit edilmeyen kısmın %50’si 10 iş günü içinde mükellefe KDV iadesi olarak gerçekleştirilecek.